Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Fıkıh

Fıkıh hakkında detaylı bilgiler…

Normal durumlarda binek üzerinde nâfile namaz kılmak câiz ise de, farz namaz kılınmaz. Ancak zaruret durumlarında...
Namaz günün belli zaman dilimlerinde yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Bu itibarla farz namazlar için vakit...
Kıyam “doğrulmak, dikelmek, ayakta durmak” demektir. Namazı oluşturan ana unsurlardan biri olarak kıyam, iftitah tekbiri ve...
Niyet “azmetmek, kesin olarak irade etmek, kastetmek” demektir. Daha açık bir ifadeyle kalbin bir şeye karar...
Namazda kıraat ederken her rek‘atta okunan Fâtiha sûresinin ve arkasından eklenmek üzere birkaç sûrenin iyi ezberlenmesi...
Sözlükte “okumak” anlamına gelen kıraat, “Kur’an okumak” demektir. Namazda bir miktar Kur’an okumak gerekir. Namazda Kur’an,...
Ta‘dîl-i erkân, rükünleri düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Ta‘dîl-i erkâna riayetin sonucunda rükünler şekil...
Ka‘de-i ahîre “son oturuş” demektir. Namazın sonunda bir süre (teşehhüt miktarı) oturup beklemek namazın rükünlerindendir. İki...
Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde “sıfâtü’s-salât” denilir. Peki namaz...
Namazın sünnet ve âdâbının çoğu, namaz fiillerinin belli bir düzen ve intizam içinde yapılmasını ve yapılan...
Kişinin herhangi bir nedenle ikamet ettiği yerden kalkıp başka bir yere gitmesi veya gitmek için yola...
Belli bir imamı ve cemaati bulunan mahalle mescidinde ezan ve kametle birlikte cemaatin tekrarlanması mekruhtur. Çünkü...
Trabzon’un Maçka ilçesindeki bir köyde yaklaşık bir yıl önce köylülerce yapılan caminin inşaatında acele edilince...
Allah yolunda canını veren kimseye şehid denir (çoğulu şühedâ). Böyle bir kişiye şehid denilmesinin ne anlama...
Fatih Çollak Hoca, ‘Hüdâyi Kur’ân Dersleri’nde namazda Kur’ân kıraatini anlattı. Kaynak: İslam ve İhsan
Allâh’ı ve O’nun sevdiklerini sevmek kadar, O’nun sevmediklerinden kalben uzaklaşmak da, îmânın bir sıhhat şartıdır....
İbadet Müslümana neler kazandırır? Bir gün hadîs âlimlerinden bir zât, genç yaştaki Bâyezîd-i Bistâmî’yi görünce...
Müslümanların, dünya derdine düşüp kalmadan Allah’ın emrettiği üzere namaza devam etmesi ve ailesini de teşvik...
Dr. Murat Kaya, Müslümanın namazda başını sağa, sola çevirmesinin hükmünü anlatıyor… Kaynak: İslam ve İhsan
Gece ibadet etmenin değeri Allah katında çok yüksektir. Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O ki, (gece namaza)...
Abdullah Sert Bey, “Namaz’da Gizli Şirk Nasıl Olur?” sorusunu cevaplıyor… Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-...
Dünyevî meşgaleler esnâsında dahî gönlü Allâh’a verebilmek, halk içindeyken bile kalben Hak’la beraber olabilmek, her...
Namaz; dînin direği, mü’minin mîrâcıdır. Vazgeçilmez bir kulluk vazifesidir. Düşmanla muhârebe esnâsın­da dahî terk edilemez....
Namazı terkedenin İslâm’dan nasîbi yoktur! Misver ibn-i Mahreme (r.a), Hz. Ömer’in yaralandığı günlere âit bir...
Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır? İslâm’da namazın mahiyeti ve önemi nedir? İslâm’ın başlangıç...
Namazda bedenin kıblesi Kâbe, kalbin kıblesi ise Cenâb-ı Hakʼtır. Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur: “Bir kul,...
Kur’ân-ı Kerim’i tecvîd kurallarına ve tekniğine uygun olarak okumak demektir. Kur’ân-ı Kerim, üç mertebe üzere...
Namaz nedir, ne anlama gelir? Namaz ne demektir? Namaz ile ilgili ayetler. Namaz, İslâm dînince...
Namazın çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit namaz vardır? İşte cevapları… İslâm âlimlerinin çoğunluğu, vâcip namazını kabul etmediği...
Beş vakit namazın kılınma vakitleri ne zamandır? Namaz vakitleri ne zaman sona erer? İşte cevapları…...