Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Ahirete İman

Deccal, kıyametin büyük alâmetlerinden olup mü’minlerin başına gelecek en büyük imtihandır. Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:...
Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin ahiret günü hesap endişesini anlattığı sohbetten bir bölüm… Hiçbir şeyi...
Cennete ilk kim girecek? Dr. Murat Kaya anlatıyor. Videonun tamamını izlemek için; “> Kaynak: İslam ve...
Ecdâdımız, kabristanları şehir içlerinde ve bilhassa câmi önlerinde yapmışlardır ki, orada sık sık kendi istikballerini...
Kimler cehennemliktir? Cennet ve cehennem nasıl olacak? “Cehennem, (nefse) hoş gelen şeylerle, cennet de (nefse)...
Kıyamet ile ilgili ayetler. Kıyâmetin kopmasıyla öylesine dehşetli manzaralar ortaya çıkacak ki; gök yarılacak, erimiş...
Kabir azâbı var mı? Kabir azâbı nasıl olacak? Kabir azâbı Kur’an’da geçiyor mu? Prof. Dr....
Ahirette yegane geçer akçe olan kalb-i selîm, dünya hayatındaki huzur ve sükûnun temini için de...
Yalnızca ibadet zamanlarında değil, hayatın her safhasında kalp Cenâb-ı Hakʼla beraber olmalıdır. Fânîlik hissiyâtı içinde...
Âhiret inancı, mes’ûliyet şuurunu kuvvetlendirir, vazifeye bağlı, hak ve hukuka hürmetkâr olmayı temin eder. Bu...
Gece ibadetinin fazileti nedir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun...
Âhirette nerede olmak istiyorsak, hayatımızı ona göre tanzim etmeliyiz. Son nefesimizin Hakkʼa vuslat olarak gerçekleşebilmesi...
İslâm’a göre bütün insanların hukûkuna riâyet etmek çok mühim bir husustur. Bunlar içinde bilhassa anne-baba,...
Toruna yaraşan, atasından gördüğü hayırları yaşatmak, ümmete yaraşan, ölüm tefekkürüyle her dem uyanık kalmaktır. Hiç...
Son zamanlarda Müslüman entellektüellerde ahlakı dinden ayrı olarak mütalaa etme eğilimi gözlenir oldu. Ahlak bütün...
Kuyruk sokumu kemiği olarak bilinen acbü’z-zeneb, insansanın bedeni çürüyüp yok olsa bile çürümeyen tek parçasıdır....
İnfâktan maksat, muhtacı bütünüyle sıkıntıdan kurtarabilmektir. Elbette ki herkesin bütçesi veya imkânı bunun için tek...
Cenâb-ı Hakk’ın bir kulun arzularını yerine getirmesi ve günahlarını affetmesi, dünya ve âhiretin bütün hayırlarını...