Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tefekkür

Tefekkür hakkında detaylı bilgiler…

Türkiye’de tespit edilen 430 kelebek türünden 230’unu bünyesinde barındıran Van Gölü havzası, endemik türlerle kelebek...
Murakebe nedir, nasıl yapılır? Manevi büyüklerden gerçek murâkabe örnekleri. Genel olarak bilindiği üzere teori pratikle...
Peygamber Efendimiz gönderilmeden önce, zayıf insanlara ve kadınlara bile değer verilmiyordu. Böyle bir toplumda hayvanların...
Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı, yağan karla beyaza...
Ölümün soğuk ürpertilerinden kurtulmanın yegâne çâresi, ancak sâlihâne bir ömür yaşamaya gayret etmektir. Çünkü ölüme hazırlıklı...
İnsan okyanustan bir damla mesabesindedir. Peki bu damla Allah’ın varlığını kavrayabilir mi? Bir sanat eserini...
İlim ve hikmet arasında nasıl bir irtibat bulunmaktadır? İnsanlığın ilim diye bugüne kadar övüp durduğu...
Dünya görüşü ne demektir? İslam dünya görüşünü bilmek gerekli midir? İslam dünya görüşünün vasıfları nelerdir?...
Osmanlı insanı ölümü nasıl güzelleştirdi? Osmanlı’nın hal ile tebliğ ve ahireti tefekkür yöntemleri. Osmanlı hâl...
İnsan fıtratındaki hususiyetler nelerdir? İnsanın ruhuna konulan üç kuvve: kuvve-i akliyye, kuvve-i gadabiyye, kuvve-i şeheviyye…...
Rabbimizin insanda tecelli eden mûcileri saymakla bitmez. Fakat yüz, göz ve parmak ucları diğer insanları...
Bir insanın Allah’a açılan en kutsal kapısı kalp kapısı, en kutsal pencere kalp penceresidir. İnsan...
Felsefî düşünce mahsullerinin bütünüyle yanlış olduğu söylenemez. Zira filozoflar da, hayat ve kâinâtı müşâhede, muhâkeme...
Filibeli Ahmed Hilmiʼnin A‘mâk-ı Hayâl adlı eserinde, beşerî aklın kifâyetsizliğine dâir bir hikâye vardır. Hulâsaten...
İslâm’ın akılcılığı, hakîkat arayışında aklın kudretini sınırsız kabul ederek onu âdeta ilâhlaştıran rasyonalist felsefecilerin görüşünden...
Pozitivist felsefeye göre; bir laboratuvar tecrübesinde duyu organları tarafından müşâhede edilemeyen hiçbir şeyin hakîkati yoktur....
Toplumlar, kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış olan kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin fikirleriyle selâmete...
Bebeğin, anne rahminde geçirdiği 40 haftanın ardından dünyaya gelmesi ile alakalı yaşanan hâdiseler, hem anne...
Hazret-i Âişe (r.a.) anlatıyor: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Rasûlullâh (s.a.v.) geceleri ihyâ eder, ev...
Cenâb­ı Hak, Kurʼân­ı Kerîmʼinin 137 yerinde insanı, kâinatta sergilediği ilâhî kudret nakışlarını ve azamet tecellîlerini tefekküre davet...
Nasıl ki sahildeki taşlara vuran dalgalar, onlara yeni, dümdüz ve pürüzsüz bir şekil veriyorsa, iç...
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leyleklerin, havaların ısınmasıyla kente dönüşleri sürüyor. Toprakların yeniden yeşillendiği, çiçeklerin...
Musa Topbaş Efendinin hikmetli sözlerinden bazılarını sizler için derledik. “Mü’min, güzel hâlinin değişip kötüye dönmesinin,...
Dünya bu gece gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak. İlahi...
Tefekkür nedir, Kur’an’da geçiyor mu?? Kur’an-ı Kerim’de geçen tefekkür etmek ile ilgili ayet ve hadisler....
Konuşmayı oluşturan 2 temel faaliyet nedir? Konuşma orucu nedir? Konuşurken bir kez daha düşünmemize sebep...
Tefekkür, zikir ve murâkabe ile hakîkate ulaşabilmek için, elde edilen bilgilerin tatbiki lâzımdır. İlâhî hakîkatler...
Vahdeti yalnız kendisine has kılan Allah bütün mahlûkâtı çift olarak yaratmıştır. Nitekim âyet-i kerîmelerde buyrulur:...
Kuran-ı Kerim, bilim adamlarının daha yeni yeni keşfettiği; insanın yaratılış safhalarını, röntegen cihazlarının, mikroskopların, biyoloji...
Su içinde bataklıkta yetişen tek tahıl bitkisi olarak bilinen pirincin ekiminden hasadına, kurutulmasından fabrikada işlenerek...