Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tarihimiz

Kadiriye tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani Hazretleri Kimdir? Gavsü’l-Azam, Kutbu’r-Rabbanî Abdulkadir Geylânî Hazretlerinin hayatı, sözleri, menkıbeleri...
Mehmet Akif Ersoy kimdir? İstiklal Marşı’nın yazarı, milletvekili, şair, düşünür; Mehmet Akif Ersoy’un kısaca hayatı…...
Yahudilik Hristiyanlık Ve İslamiyet’in mezhepler hususundaki farklılıkları nelerdir? I-YAHUDİ MEZHEPLERİ Yahudi mezheplerini üç grup halinde...
Hârun Reşid ve Behlül Dânâ’nın ders çıkarmamız gereken ibret dolu konuşması… Sâlih insanlar, dâimâ ölüm...
Çanakkale Şehitlerine şiiri nasıl yazıldı? Vatan şairi; Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği “Çanakkale...
Çanakkale harbi nasıl bir îman gücüyle kazanıldı? Çanakkale harbinde tarihe not düşülen ilahi yardımlar… Bizzat...
1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale savaşları öncesi Türklere karşı yapılan olumsuz propaganda ve savaş esnasındaki tüm...
Bakü’den, Bosna’dan, Yemen’den gelenlere, “Bize ne?” diyemeyiz. Çünkü onlar, İstanbul ve Çanakkale düşecek iken “Bize...
Havada çarpışan mermiler Çanakkale Savaşı’nın şiddetini en hazin şekilde ortaya koyan ayrıntıdır. Metrekareye 6000 merminin...
Çanakkale Savaşı’nı kuru bir savaştan öte bir iman bahsi, namus meselesi olarak gören şehadete ve...
1. Dünya Savaşı’nda Çanakkele’de yaklaşık 2 yıl süren deniz ve kara savaşları Osmanlı Devleti’nin zaferiyle...
Türk milletinin varlık mücâdelesinin dönüm noktası olan Çanakkale Savaşı’na ait sözlü edebiyatımızda yer etmiş, toplumsal...
Rüyasında Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri’ni gören zat ne anlatıyor? Rüyada Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri’ne ne sormuş, nasıl...
Çaldıran Savaşı kimler arasında yapılmıştır? Çaldıran Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Çaldıran Savaşı’nın tarihçesi ve...
Çanakkale’yi ölümsüzleştiren ruh nedir? Çanakkale Zaferi nasıl bir zaferdir? Çanakkale’den çıkarmamız gereken mühim dersler.. Çanakkale...
Gönenli Mehmet Efendi kimdir? Nasıl bir ahlaka sahip idi? Tanıdıklarının dilinden Gönenli Mehmet Efendi… Bundan...
Abbasi Devleti (Abbasiler) ne zaman, nerede ve kim tarafından kuruldu? Abbasiler döneminde neler olmuştur? Abbasilerin...
Abbasilerin en bilinen hükümdarı olan Halife Harun Reşid, 1212 yıl önce bugün vefat etti. Abbasi...