Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tarihimiz

Tarihimiz hakkında bilgiler…

Bir kölenin şahsiyetini inşâ eden ve onu fazîletin zirvesine ulaştıran îman heyecânı… Ashâb-ı kirâmdan sonra da...
Gönlü kırık kimseleri bulup sevindirmek ve muhtaçların derdine derman olmak, Mûsâ Topbaş Efendi Hazretleri’nin büyük...
Mehmet Akif Ersoy’un Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’e olan sevgisini anlattığı şiiri. Mehmet Âkif  Ersoy, Peygamber sallallahu...
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Halil İnalcık’ın vefatının 5. yılında hocasını anlattı. Ortaylı, "Çalışmaya da ölünceye...
İlk aşure ne zaman yapıldı? Aşureyi ilk kim pişirdi? İşte aşurenin hikayesi… Allah Teâlâ buyuruyor:...
Türk ve İslam Eserleri Müzesi ne zaman kuruldu? Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde neler var?...
1. Kosova Savaşı veya Birinci Kosova Meydan Muharebesi ne zaman ve kimler arasında yapıldı? 1....
Sultan 1. Murat’ın Kosova Savaşı öncesi Kosova ovasında yaptığı dua… Sultan 1. Murat, 8 Ağustos...
Yermük Savaşı ne zaman ve kimler arasında oldu? Yermük Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? İslam...
Selçuklu Devleti’nin kurucuları Çağrı Bey ve Alparslan’ın İslam’a olan hizmetleri ve kahramanlıklarını Abdullah Sert Hocaefendi...
Riyadan uzak zaferler en kıymetli zaferlerdir. Şanlı ecdadımız galip geldiği savaşlar sonrası riyaya düşmemek, ben...
Zaferlerde Allah’ın yardım ve inâyeti görülmeyecek olursa, liderleri şımarıklığa götürebilir. Bu ise hem lider ve...
İbrahim bin Edhem Hazretleri’nden ibretlik bir iyilikle terbiye örneği. Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillâhirrahmânirrahîm. “İyilikle kötülük...
Bir avcının eline düşen kuşun avcıya üç kıymetli nasihati ve özgürlüğüne kavuşması. Mevlânâ Hazretleri’nin Mesnevi’sinden...
Malta’da 19. yüzyılda inşa edilen Türk Şehitliği, Türkiye’nin Anadolu toprakları dışında sahip olduğu şehitlikler arasında...
Ecdâdımız Osmanlı Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e karşı nasıl bir muhabbet ve gönül hassasiyetine...
Yemen’e kaç Osmanlı askeri gitti? Yemen’de kaç şehidimiz var? Yemen şehitlerinin isimlerine ulaşmak mümkün mü?...
Meşhur adâletiyle tarihe geçmiş olan Nûşirevan adlı hükümdarın adaletinin kaynağı nar bahçesi… Mahmud Sâmi Ramazanoğlu...
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’in peygamberlere iman hususundaki farklılıkları nelerdir? Yahudiliğe göre peygamberlik milli bir karakter...
Geçmiş şeriatlerde kadın-erkek ilişkisi nasıldı? Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş peygamberlere verilen örneklerdeki erkek-kadın ilişkilerinde edep ve...
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’in ahirete iman hususundaki farklılıkları neler? İslâm’da ahirete iman, Allah’ın emriyle İsrafil’in...
Caferi Sadık Hazretleri kimdir? Caferî fıkhının kurucusu İmam Cafer-i Sadık Hazretleri’nin hayatı. Ehl-i Beyt’ten Cafer-i...
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’in hukuki ve ahlaki açıdan farklılıkları nelerdir? Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te yasaklar...
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’in ibadet hususundaki farklılıkları nelerdir? İbadet anlayışları nasıl? İslam ve diğer ilahi...
Misyoner kime denir? Misyonerlik nedir? Ne demek? Misyonerlik faaliyetleri nelerdir? Misyonerlik faaliyetleri nerelerde devam ediyor?...
Altın Silsile’den Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin hikmetli sözleri. İmam Cafer es-Sâdık Hazretleri’den hikmetli sözler… “Hayır işleri,...
Ders çıkarmamız gereken ibretlik bir kıssa… Ferîdüddîn Attâr’ın naklettiği şu kıssa, çok ibretlidir: Bir padişahın...
Ermeni soykırımı iddiaları gerçekleri yansıyor mu? Tarihi kaynaklar 1915 olayları ve sözde Ermeni soykırımı iddiaları...
Türkistan’da yetişen büyük mutasavvıf, Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nden hikmetli sözler. Nakşibendiyye tarikatının kurucusu, Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nin...
Altın Silsile’den Ebû’l-Hasan Harakānî Hazretleri’nden hikmetli sözler. Şathiyeleriyle tanınan mutasavvıf; Ebû’l-Hasan Harakānî Hazretleri’nin hikmetli sözleri....