Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Diğer

Aşere-i Mübeşşere kimlerdir ve isimleri nelerdir? Peygamberimiz (s.a.s.) ashabından on kişinin cennete gireceklerini müjdelemiştir. Bunlara...
Peygamber Efendimizin (s.a.v) oldukça üzen ve üzerine Ahzab suresi 28-29. ayetlerin indiği hadise… Abdullah ibn-i...
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir? Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarları kimlerdir? Sırasıyla Anadolu Selçuklu Devleti Sultanları...
Lala Şahin Paşa, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında, Rumeli’ndeki fetihlerde büyük hizmeti görülen kumandan veya devlet...
Cennet garantisi olur mu? Kulun cennete girme garantisi var mıdır? İmam Gazali Hazretleri şöyle bir...
Sultan Murad’ın, Kosova Savaşı sırasında ettiği kabul olunmuş dua ve savaş meydanında vaki olan şehadeti…...
Osmanlı sultanlarının her birinin şahsına özel olarak hazırlanan gömleklerin, kaftanların üzerindeki doku, desen, arapça yazıların,...
Hz.Mûsâ’nın öğütlerine karşılık onu tehdit edip, meydan okuyan Firavun ve avanesi… Hazret-i Mûsâ’nın gösterdiği mûcizeler,...
Sultan 2. Murat’ın, Varna Savaşı’nın seyrini değiştiren cesareti. Varna meydanında çok kanlı savaş oluyordu. İlk...
Çağ açıp, çağ kapatan ve Peygamber Efendimizin övgüsüne mahzar olan büyük Türk Sultanı Fatih’in hayatı,...
İslam tarihinde ilk halife nasıl seçildi? Hz. Ebubekir (r.a.) nasıl halife oldu? Kısaca Hz. Ebubekir’in...
Peygamber Efendimizin Ashab-ı Kiram’a bir mecliste anlattığı ibretlik kıssa. Bir gün Peygamber -sallallahü aleyhi ve...
Peygamber Efendimizin (s.a.v) gönderdiği mektuba Roma İmparatoru Heraklius’un tepkisi ne oluyor? Ebu Süfyan ve Heraklius’un...
Sekiz yıllık kısa saltanatında ülke sınırlarını iki buçuk kattan fazla genişleten ve başta Mısır’ın fethi...
Hz. Şuayp (a.s.) kimdir? Hz. Şuayp (a.s.) nerede doğdu ve yaşadı? Şuayp Aleyhisselam kimin neslindendir?...
Kahire Fatihi Yavuz Sultan Selim’in, İstanbul’a dönüşünü debdebeyle kutlamak isteyenlere yaşattığı büyük şaşkınlık. Kahire’nin fethinin...
Yıldırım Beyazıt kimdir? “Yıldırım” lakabıyla tanınan Niğbolu fatihi, dördüncü Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt veya 1....
İnsanoğlunun en çok muhtaç olduğu haslet nedir? Mehmet Âkif merhum, kızının nikâh akdine çok sevdiği...