Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Diğer

Dini ve İslami bilgiler hakkında detaylı bilgiler…

İçinde günaha doğru bir meyil veya bir kimseye karşı öfke hisseden yahut nefsin başka telkinleriyle...
Bir kimse Îsâ (as)’a gelerek: “–Ey hayır ve iyiliklerin muallimi! Bir kul, Allâh Teâlâ’ya karşı...
Sahabinin başından geçen ve Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) tasiye aldığı ibretlik kıssa… Hazret-i Âişe’nin haber verdiğine...
Müslüman rızık konusunda nasıl bir duruşu sahip olmalıdır? Ayet ve hadisin rızık konusunda Müslümana nasihati...
Gençsen vazifen nedir? Müslüman bir geç nelere dikkat etmelidir? Gücünü ve kuvvetini Allah yolunda harcayacaksın…...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “İnsan İmanla Yücelir” başlığıyla yayınlandı. “İnsan...
İslam’da mal ve dünya sevgisi ne derece olmalıdır? Ayet ve hadisler Msülümanı mal sevgisi hakkında...
Dua etmenin fazileti ve önemi nedir? Cenâb-ı Hak buyuruyor:“Kullarım Sana Ben’i sorduklarında, (bilsinler ki) Ben...
Vatan-ı asli, vatan-ı ikamet ve vatan-ı sükna ne demektir? “Dâru’l-fenâ” ve “Dâru’l-bekâ” nedir? İslam ilmihaline...
Bugün fert olarak anne-babaların da en mühim hizmeti ve vazifesi nedir? Bugün fert olarak anne-babaların...
Bir Müslüman için ilmin önemi nedir? Dinimizi öğrenmek ve tatbik etmek için ilim öğrenmenin gerekliliği...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüğüne “Cami ve Mescitlerde Saf Düzeni” başlığıyla yazılı bir emir...
Nisa suresi 19. ayet ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimler için sizin hayırlılarınız değildir buyuruyor?...
Fitnelerden korunmak için neler yapmalıyız? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) fitne zamanında Müslümanların ne yapmasını istiyor? Osman...
Hedefleri ebedi olan ahiret saadeti ve Mevlâ’nın rızası olanlar ise telaşsız yaşarlar. Kadere inandıkları için...
Hüdâyî Hazretleri dünyayı nasıl tasvir ediyor? Müslümanları dünya konusundan nasıl uyarıyor? Zümer suresi 9. ayette...
Müslüman için ahiret kazancı nedir? Ahiret kazancı için neler yapmalıyız? İmam Ragıp insanı dünyada neye...
"Siz âhiretin evlâtları olun, dünyanın evlâtlarından olmayın!" ne demektir? Nasıl anlamalıyız? Sahabenin dünya ve ahiret...
Mevlid-i Şerif nasıl ortaya çıktı? İslam devletlerinde Mevlid-i Şerif nasıl kutlandı, günümüzde nasıl kutlanıyor? Peygamber...
Tarihimizden alacağımız çok tecrübeler, dersler ve ibretler nelerdir? Bu kazanımlardan yoksun bir şekilde gelişen toplum...
Tel Aviv’in merkezindeki Ata Şahseseri: Hasan Beg Camisi ve merak edilenleri… Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi Filistin’in...
Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni...
Peygamber (s.a.v) Efendimiz ve Müslümanları hicvedip kötülemesi ve Müslümanlar aleyhine Mekke müşriklerine yar­dım etmesi, onları...
Hz. Mevlana’nın Allah yolunda gayret göstermenin önemi ve faydası ile ilgili sözleri. Mevlânâ Hazretleri, her...
Bosna Hersek’in kuzeybatısındaki Cazin kenti yakınlarındaki bir tepede 2 bin yıllık tarihiyle Ostrozac Kalesi, hem...
Kab bin Eşref’in öldürülmesinden sonra Ebu Rafi’nin öldürülme sebebi nedir? Ebu Rafi’ye Sellâm ibn-i Ebi’l-Hukayk...
Lut Aleyhisselam hangi kavme gönderildi? Lut Kavmi’nin özellikleri nelerdir? Lut Kavmi neden helak oldu? Lut...
Hasan-ı Basri Hazretleri’nden kıymetli nasihatler… Hasan-ı Basrî Hazretleri’nin güzel sözleri ve nasîhatleri meşhur olup, pek...
“Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır.” sözünden ne anlamalıyız? Müslümanın niyeti nasıl olmalıdır? “Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır.”...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Sonsuz Hayat Ahiret” başlığıyla yayınlandı. “Sonsuz...