Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Secdede 41 kere okunacak dua

Secdede 41 kere okunacak dua

Soru: Secdede 41 kere okunacak dua varmış, bunu okuyunca her dileğin kabul oluyormuş diye duydum böyle bir şeyin aslı var mıdır ? Aslı var ise bu dua nedir ? Bir de secdede sadece Subhane Rabbiyel Ala denir diye biliyorum. Başka dua okuyunca namaz bozulmaz mı ?

Cevap: Duanın en etkili ve makbul olanı secde halindeyken yapılanıdır. Çünkü secde kulun Rabbine en yakın olduğu andır. (Kişinin kafası secdede aklı başka yerde olması hali hariç)

Rabbimiz bize her zaman yakındır ama bizler gafletin de etkisi ile O’na uzak olabiliyoruz. Namaz esnasında manevi anlamda Rabbimize yakınlaşıyoruz. Namazda O’na en yakın olduğumuz zaman ise secde anıdır.

Secdedeyken dua yaptığımız vakit, bu dua namaz harici zamanlarda yaptığımız dualardan daha makbul olmaktadır.

Bir hadis şöyledir:

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!” (Müslim, Salât 215. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 148;  Nesâî, Tatbîk 78)

Bizler secde halinde iken “Subhane Rabbiyel Ala” diye dua ederiz. Bunun kaynağı aşağıdaki hadislerdir:

Abdullah b. Abbas bildiriyor: “Sizden biriniz rükû yaptığı zaman üç defa ‘sübhaneke rabbiyel azim’ desin. Üç, tesbihin en az miktarıdır. Secde ettiği vakit de üç defa ‘sübhâneke rabbiyel a’lâ’ desin; bu, tesbihin en azıdır.” (Ebu Davud, II/40).

Huzeyfe (r.a) bildiriyor: “Hz. Peygamber rükuunda ‘sübhane rabbiyel azim’; secdesinde de ‘sübhane rabbiyel a’la’ derdi.” (Ebu Davud, II/30).

Bizler namazlarımızda Subhane Rabbiyel Ala tesbihini yaparak secde halinde yapılacak duanın minimum miktarını yapmaktayız. Halbuki Peygamberimiz (sas) secdede iken bolca dua etmeyi tavsiye etmiştir.

Gerek okulda, gerek camide insanlara secdede sadece üç kere “Sübhane Rabbiyel Ala” okunur şeklinde öğretilmesinin sebebi hem kolaylık olması açısındandır hem de kişi secdede kuran harici dua edildiği zaman namazı bozulmaktadır.

Namazda sadece kuranda ve hadislerde geçen dualar okunur,dünya kelamı edilirse, örneğin namazda “sevgilime kavuşayım”, “falancanın işi bozulsun” gibi lafızlar edildiği vakit namaz bozulur.

Bu yüzden secdede ya kısaca Subhane Rabbiyel Ala (Yüce olan rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır  anlamına gelir) diyeceğiz veya Peygamberimiz (sas)’ın secdede okumuş olduğu dualardan birini okuyacağız.

Secdede 41 kere okunacak dua

Peygamberimiz ciddi bir sıkıntıya girdiğimiz vakit hangi duaları okuyacağımızı ashabına anlatmıştır. Bu dualardan en etkililerinden birisi Yunus aleyhisselam’ın duasıdır.

Enbiya suresi 87. ayette yer alan “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” yani “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” duası Yunus peygamberin (as) duasıdır.

Secdede 41 kere okunacak dua

Secdede 41 kere okunacak dua

Cübbeli Ahmet Hoca bir vaazında “bu duayı secde halindeyken 41 kere okuyunca mutlaka sıkıntınız açılır” demiştir. Bunun kaynağı da aşağıdaki hadistir:

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Yunus’un balığın karnındaki duası, sıkıntıya düşmüş ve başı belaya duçar olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teala mutlaka onun duasını kabul buyurur.” (Tirmizi, Deavat 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)

Bu konuda Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözüne iki eleştirimiz olacaktır;

  • Birincisi; hadiste sayı belirtilmemiştir, 41 sayısı nereden gelmiştir ? Tesbihleri tek sayıda okumak gerekir ama 41 olmasına gerek yoktur. 41 de olabilir, 3, 39 veya 47 gibi başka tek sayıda da olabilir.
  • İkincisi Cübbeli Ahmet Hoca “Mutlaka sıkıntınız açılır” ifadesini kullanmıştır. Rabbimizin secdede okunan “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” duasını kabul etmesi demek, kesinlikle sıkıntıyı giderecek anlamı taşımamaktadır.

Secdede “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” diye dua eden kişi sıkıntı halinde iken yapması gereken dua görevini yapmış olmaktadır. Sıkıntıyı giderip gidermemek Allah’ın takdirindedir.

Allah (cc) tarafından duanın kabul edilmesi birkaç şekilde olmaktadır:

  • Birincisi; Allah (cc) kulun sıkıntısını tam anlamıyla giderebilir veya talebi ne ise onu verebilir.
  • İkincisi; Belki de sıkıntısının hemen giderilmesi hayırlı değildir (Bkz. Sizin şer gördüğünüzde hayır, hayır gördüğünüzde şer olabilir ayeti. Bakara 216) Sıkıntının giderilmesi yerine sevap defterine ecri yazılabilir.
  • Üçüncüsü; Allah (cc) kuluna sıkıntısını hemen gidermek yerine başka bir hayır nasip edebilir.

Her ne kadar Cübbeli Ahmet Hoca’ya eleştiride bulunsak da, doğru söylemektedir, kişi eğer sıkıntıda, başı belada veya hastalığın pençesinde olması halinde okuması gereken dua Yunus aleyhisselamın duası “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin”dir ve bu duayı secde halinde okursa (41 kere veya tek sayıda okuyabilir) daha makbuldür.

 

Peygamberimizin secdede iken okuduğu diğer dualar ve anlamları

 

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi:

“Allâhümmağfirlî zenbî küllehû, dikkahû ve cillehû, ve evvelehû ve âhirehû, ve alâniyetehû ve sirrehû: Allahım! Günahımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncesini, sonrasını, açığını, gizlisini bana bağışla!”

Müslim, Salât 219.

 

Âişe radıyallahu anhâ’den rivayet edildiğine göre:

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdede şu duayı çok okurdu:

“Sübhâneke’llâhümme rabbenâ ve bi-hamdik. Allâhümmağfir lî: Allahım! Yüce Rabbimiz! Seni ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamdederim. Allahım! Beni bağışla.”

Buhârî, Ezân 123, 139; Megâzî 5, Tefsîru sûre (110), 1; Müslim, Salât 217.

 

Yine Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdede iken:

“Sübbûhün kuddûsün Rabbü’l-melâiketi ve’r-rûh: Allahım! Sen ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tamamıyla münezzehsin. Sen bütün kusurlardan ve noksanlardan tamamıyla arınmışsın, mukaddessin. Sen meleklerin ve Rûh’un Rabbisin” derdi.

Müslim, Salât 223.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ