Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Meleklere İman

Meleklere İman ile ilgili genel bilgiler…

Âyet ve hadislerde sayıları hakkında bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan meleklerin temel...
Melek sözlükte, “haberci, elçi, güç ve kuvvet” gibi anlamlara gelir. Bunlar, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri...
Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman tanıyın. O, kendi yandaşlarını çılgın ateşlik kimseler...
Cenâb-ı Hak Âdem -aleyhisselâm-’ı yaratıp rûhundan üfledikten ve ona isimleri tâlim buyurduktan sonra meleklere yönelerek...
Dört büyük meleğin dışında farklı görevleri ifa eden  melekler vardır. Yazıcı Melekler: Bunlara “kirâmen kâtibîn”...
Rivâyete göre melekler, Hazret-i Âdem’e secdeden başlarını kaldırdıklarında, “Azâzîl” is­miyle bilinen ve çok ibâdet etmekle...
Evvelce temas etmiş olduğumuz üzere Âdem -aleyhisselâm-’ın şahsiyetinde kıyâmete kadar dünyâya gelecek olan bütün insanlık...
Yeryüzündeki ilk kadın, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’in (a.s.) eşi ve insanlık aleminin...
Âyet ve hadislerde sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan meleklerin...
Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah’a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve...
Allah Teâlâ, insanların birbirinden yardım istemesine izin vermiş ve biri kendisinden yardım istediğinde ona icâbet...
Cin nedir, özellikleri nelerdir? Cinler neyden yaratılmıştır? Cinler hakkında bilgiler. Sözlükte, “gizli ve örtülü varlık,...
Melek, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır. Kur’an’da meleklere...
Meleklerin kendi aralarında derece farkı olduğu gibi, insanlarla melekler arasında da üstünlük farkı vardır. Ehl-i...
Şeytan kimdir? Şeytan neden var? Şeytan Cennetten neden kovuldu? Şeytanın hileleri nelerdir? İşte şeytanla ilgili...
Melekler, iman esasları içinde Allah’a imandan sonra ikincisi sırada yer alır. Peki melek nedir, melekler...
Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi, insanları...
Cenâb-ı Hak insanlar gibi cinleri ve şeytanları da kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Ancak cinlerin...
Cin ve şeytanlardan korunmanın yolları nelerdir? Allah’a nasıl sığınılır? Peygamber Efendimiz cinlerin şerrinden ve göz...
Hangi melek ne yapar? Hangi melek sura üfler? Hangi melek vahiy meleğidir? Hangi melek doğa...
Mü’minlerin meleklerden gelen bolluk ve berekete nail oldukları amel… Hz. Ali (r.a) bir gün şöyle...
İnsana şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin...
Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin özellikleri maddeler halinde… Melekler, Allah’ın çeşitli görevler doğrultusunda yarattığı görülmeyen varlıklardır....
Şeytan’dan nasıl korunuruz? Şeytan insanları nasıl kandırır? İşte Şeytan’dan korunmanın yolları… Kur’ân-ı Kerîm’de: وَلاَ تَتَّبِعُوا...
İsrafil -aleyhisselam- kimdir? İsrafil meleği ne meleğidir? İsrafil (a.s.) meleği şu an ne yapıyor? Kıyametin...
Mikail -aleyhisselâm- kimdir? Mikail’in (a.s.) görevi, özellikleri, hakkında bilgi. Dört büyük melekten biri olan Mikail...
Meleklere iman etmenin bize ne gibi faydaları vardır? Meleklere inanmanın faydaları madde madde… Meleklerin var...
Melek nedir? Meleklerin özellikleri nelerdir? Dört büyük melek kimdir? Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde dört...
Azrail ne demek? Azrail’in (a.s.) yapısı nasıldır? Azrail (a.s.) ölüm esnasında nasıl görünür? Azrail (a.s.)...
Melek nedir? Meleklere inanmak nedir? Melekler neyden yaratıldı? Melekler kaç tanedir? Meleklerin özellikleri ve görevleri…...
12