Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

41 adet tuza okunan dua

41 adet tuza okunan dua

Soru: 41 adet tuza okunan dua dan bahsediliyor. Böyle bir dua var mıdır, varsa ne için okunur ?

Cevap: Mümin suresi 60. ayette “Bana dua edin size icabet edeyim” diyor Rabbimiz. Ayetin tamamı şu şekildedir:

Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenenler; boyunlarını bükmüş halde cehenneme gireceklerdir.”

Bu ayetten anladığımız kadarıyla günah içerikli olmamak kaydı ile dua ettiğimiz zaman bunun karşılığı verilecek, dua etmeye kibirlenirsek hakir-horlanmış bir şekilde cehenneme gideceğiz.

Bu ayet dua etmeyi teşvik etmektedir. Sorun şu ki; çoğu Müslüman nasıl dua edeceğini, dua ederken ne diyeceğini bilmemekte, bunları hoca zannettiği kişilere danışmaktadır.

Ne zaman başlandığı bilinmez ama ülkemizde bir tuza dua okuma geleneği bulunmaktadır.

Tuza dua okunması Peygamberimiz (sas) tarafından tavsiye edilmiş veya onun tarafından uygulanmış bir şey değildir.

Muhtemeldir ki zamanın birinde bir kişi, hoca zannettiği birine nasıl dua edeceğini sormuş, O da böyle bir şey önermiş. Zamanla bu uygulama yayılmıştır.

Niyeti iyi birisi, sevdiği kişi kendisine aşık olsun diye tuza dua okumak isterse, okuyabilir. Fakat dua etmek için tuz, sirke, şeker veya tatlı gıdalar gerekmediğini hatırlatmak gerekir.

41 adet tuza okunan dua hangisi

41 adet tuza okunan dua Zilzal suresidir. Bilindiği üzere Kurandan bazı ayet ve sureler dua niyetiyle de okunabilmektedir.

Duayı makbul yapan bazı hususlar vardır ;Örneğin duaya Peygambere salavat getirerek ve Allah’ın güzel isimlerini sayarak başlamak ve peygamberin yapmış olduğu duaları veya Kuranı Kerim’de geçen duaları okumak daha makbuldür.

Zilzal suresi anlam itibariyle dua gibi olmasa da edilecek duanın makbuliyetini artırmak için okunmaktadır.

Örneğin namazın ardından birinin size aşık olması için dua edeceksiniz.  O kişinin size aşık olmasını çok istiyorsunuz, tabiri caizse yıldırım hızıyla duanız kabul olsun istiyorsunuz.

Bu takdirde namazın ardından tesbihatı yaptıktan sonra tövbe istiğfarda bulunuyorsunuz. Peygambere salavat getiriyorsunuz, dua edeceğiniz mesele ile ilgili olarak Allah’ın esmalarını sıralıyorsunuz, Kuran’dan Zilzal suresi gibi bazı ayet veya sureler okuyorsunuz. Ondan sonra asıl dua maksadınız ne ise (örneğin sevdiğime kavuşayım, bana aşık olsun, sağlığım düzelsin, dükkanıma müşteri gelsin, şu badireyi atlatayım vs) onu talep ediyorsunuz.

Bu kapsamda Zilzal suresini 41 kere tuza okuyanlar var. Zilzal suresini 41 kere tuza okuyup üfleyip Allah’tan sevdiği kişinin kendisine aşık olmasını isteyenler var. Dua bir nevi Allah’a sunulan dilekçedir ve Allah isterse dua eden kişiyi maksadına kavuşturabilir.

Başta belirtildiği üzere, dinimizde tuza dua okunması diye bir dua şekli yok ama isteyen bu şekilde de dua edebilir.

Zilzal suresi kıyamet zamanında yaşanacakları özetleyen kısa bir suredir. Özellikle son iki ayeti oldukça etkileyicidir.

41 adet tuza okunan dua

Birini kendine aşık etmek isteyenler 41 kere Zilzal suresi ile dua ederken bu surenin manasını da bilmeleri, manasını düşünerek dua etmeleri daha iyi olur.

Tuza 41 kere okunan Zilzal suresi okunuşu:

İza zülziletil erdu zilzaleha. Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
Bienne rabbeke evha leha. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah. Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Manası:

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı. Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı. Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.
O gün yer, bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

41 adet tuza okunan dua hangi maksatlarla okunur ?

Bu dua çoğunlukla birini kendine ısındırmak, aşık etmek isteyenler tarafından okunmaktadır. Başka talepler için de okunmasında sakınca bulunmaktadır.

Tuz yakarak aşık etme mümkün mü ?

Tuz yakma işlemi halk arasında aşık etme için değil, nazar çıksın diye yapılmaktadır. Fakat bundan ayrı olarak medyum olarak bilinen kişilerce tuz ile aşık etme büyüsü yapıldığı söylenmektedir.

Tuz yakma işlemi büyücü, üfürükçü olarak tabir edilen kişiler tarafından insanlara öğretilmiştir. Bu işlem farklı şekillerde uygulanmakta, kimisi dua ile, kimisi büyü ile tuz yakma uygulaması yapmaktadır.

Tuzun niteliği (örneğin, bazı büyücüler illa ki iri tuz olacak diyor) ve yakma şekli uygulayıcıya göre değişebilmektedir.

Örneğin kimisi tavada tuz yakmakta, kimisi tuzlu su kullanmakta kimisi ise kor haline gelmiş ateşe tuz atmaktadır.

Okunan dualar veya büyü tılsımları da değişebilmektedir. Örneğin kimisi 101 kere Kevser suresini, kimisi yukarıda bahsedilen Zilzal suresini 41 kere tuza okuyup tuz yakmaktadır.

Yukarıda bahsedilen tuz yakma, büyü veya duaları tuz yakma büyüsüne alet etme gibi işlemler dinin dışına çıkmaktır.

Birisi bana bağlansın, aşık olsun diye bu işi ticarete döken birine giderseniz onun maskarası ve ticari kölesi olursununuz.

Bu tür şeylerin (tuz yakmanın) faydası yoktur. Eğer biri size aşık olsun isterseniz dua okusanız yeterlidir. İlla ki yiyeceğe dua okuyacaksanız tuza değil de bari tatlıya okuyun ki muhabbetiniz artsın. Bkz. Tatlı bir yiyecek üzerine okunacak dua

Tuz patlatmak nedir ?

Tuz patlatmak, kişinin üzerindeki nazar çıksın diye uygulanan bir işlemdir. Bunu kurşun döktürmeye benzetebilirsiniz.

Bu işlem şu şekilde yapılmaktadır:

  • Evvela nazar değen kişiye Fatiha suresi okunur. Daha sonra ocakta odunlar kor haline getirilir ve bir avuç iri taneli tuz korların içine gömülür.
  • Nazar değen kişinin üstüne bir örtü örtülür ve ateşin kenarına gelir.
  • Sıcaklığın etkisiyle kor içindeki tuzlar patlayacaktır. Bu esnada nazar değen kişinin üzerindeki örtüye ocaktan tuz ve kül parçaları sıçrayacaktır.
  • Tuzlar patladıktan sonra nazar değen kişinin üzerine örtülen örtü ocağın üzerine silkelenir.
  • Tuzun patlaması neticesinde nazarın giderileceğine inanılmaktadır.
  • Ocaktaki tuzlar patladıktan sonra ocaktaki külden biraz alınır ve bir Kase suya karıştırılıp nazar değen kişiye bir yudum içirilir.
  • Suyun geri kalanı evin dört bir tarafına serpilir. Bu sayede evdeki nazarın çıkacağına inanılır.

Tuz patlatma işlemi tavada da yapılmaktadır:

İri taneli tuz tavaya konur ve ocağın altı açılır. Nazar değen kişinin üzerine bir örtü örtülür. Başının üzerinde de su dolu bir kase tutulur.

Sıcaklığın etkisiyle tavadaki tuzlar patlayacaktır. Tuzlar patladıktan sonra tuz patlatan kişi 3 İhlas bir Fatiha suresi okuyup tavada patlatılan tuzdan bir miktar alıp içi su dolu kaseye ekler.

Daha sonra nazar değen kişi bu sudan bir yudum içer. Elleri ve yüzüne bu sudan biraz sürülür.

Tuz patlatma ile nazarın çıkması batıl bir inançtır.

Tuz yakmak günah mı ?

Tuz bir nimettir. Yakılması günahtır. Tuz yakmak dinimizde olmayan bir şeydir. Bunu ibadet maksadıyla yapan, yaptıran kişi günaha girer.

41 defa okunan aşk duası

Yukarıda bahsedilen Zilzal suresi 41 kere tuza okunarak sevdiğim kişi bana aşık olsun diye dua edilmektedir.

Birini kendine aşık etmek için 41 kere okunan başka bir dua daha bulunmaktadır:

Yâ kâdiru Yâ zâhırı Yâ bâtınü yâ latıyfü yâ habîru kavlihül hakku ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sûri âlimül ğaybi veş şehâdeti ve hüvel hakimül habir.”

Birini kendine aşık etmek için yanan muma karşı 41 kere dua okuyanlar da bulunmaktadır:

“Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni” diye 41 kere yanan muma karşı dua edilmektedir.

Açıkçası dinimizde yanan muma karşı dua etme bulunmamaktadır. Mum yakıp dua etme şekli Hristiyanlara, ateşe karşı dua etme şekli ise ateşperestlere aittir.

Bunun yerine birini kendine ısındırmak veya aşık etmek istiyorsanız Allahümme Ellif Beyne Kulubina duasını okuyabilirsiniz.

Veya aşağıdaki bağlantıda yer alan duayı okuyabilirsiniz.

İlgili yazı: Secdede 41 kere okunacak dua

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ