Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Bekâ Ne Demektir?

Bekâ Ne Demektir?

Bekâ nedir, ne anlama gelir? Allah’ın zati sıfatlarından bekâ ne demektir?

Değerli okurlarımız bu günkü konumuz İslam’ı bizlerin dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak amacıyla gönderen Allah’ın zati sıfatlarından olan bekâ sıfatı nedir ne anlama gelir bunları anlatmaya çalışacağız Rabbim bizlere istifade etmeyi nasip eylesin.

Bekâ, “Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak” demektir.

Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Yeryüzündeki her şey yok olucudur, fânîdir. Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı ise ebedidir.” [1] “O, her şeyden öncedir, kendisinden sonra hiçbir şeyin kalmayacağı sondur..” [2] Bu âyetler, Allah’ın ebedî olduğuna delâlet eder. Varlığını devam ettirememe âcizliktir. Âcizlik ise eksikliktir. Allah bütün eksikliklerden uzaktır. O, sonsuz kudret sahibidir. O’nu yok edecek bir güç de mevcut değildir.

Bekâ ne demektir?

Bekâ ne demektir?

Kaynak: [1] Rahmân, 55/27. [2] Hadîd, 57/3.

Sözlükte ki anlamı “kalıcı olma” olan bekâ, tasavvufi düşünce de ise  “kötü huyların yerini güzel huy ve iyi davranışların alması; kulun Allah’ın sıfat ve vasıflarıyla donanması” gibi anlamlara gelmektedir. Allah’ta fâni olma haline fena fi’llâh, Allah’ta bâki olma haline bekâ billâh denir.
Bekâ, Yüce Allah’ın zatî sıfatlarından olup, varlığının sonu olmamak veya ebedî olmak demektir yani Allah’ın bir sonunun olmadığı sonsuz olduğu tüm canlıların ölümü tadacağı fakat sadece her şeyi yaratan Yüceler Yücesi Rabbimiz baki yani sonsuz kalacaktır. Zira bekâ vasfı, kıdem sıfatının bir gereğidir. Çünkü kıdemi sabit olan bir varlığın bekâsı da zorunlu olur. Öyle ise Yüce Allah, kadîm olduğu için bakîdir, ebedîdir. Bekâ’nın zıddı olan fena ve sonu olmak Allah nezdinde muhaldır. Kur’ân’da şöyle buyurulmaktadır: “O ilktir, sondur, zâhirdir, batındır, O herşeyi bilendir.” (Hadîd, 57/3) “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak, Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin Zatı baki kalacak.” (Rahman, 55/26-27) (İ.K.) Ayetinden anlaşılacağı üzere her şey yok olacaktır fakat baki kalacak olan sadece Allah’tır.

 

apk

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ