Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Kaza ve Kadere İman

Kaza ve Kadere İman ile ilgili genel bilgiler…

20 Ocak 2021 - 0 yorum
Dünyada gönül huzûru ve âhirette ebedî saâdete kavuşabilmek, ilâhî azameti idrâk edip tevekkül ve teslîmiyet göstererek, ilâhî taksîme râzı olmakla mümkündür. İki Dünya Saadetine Kavuşabilmenin Yolu; Allâh’ın emrine itaat, teslîmiyet ve rızâ hâlinde olan kalpler; birer hikmet, hayır ve feyz menbaı...