Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

İman

İman ile ilgili genel bilgiler…

İslam’da ölüm nedir? Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde ölüm nasıl anlatılıyor? İslam’da ölüm kavramı. Arapça’da mevt,...
Ölüm yok oluş mudur? Hz. Mevlana ölüm gecesini ne olarak tanımlamaktadır? Hz. Mevlana’ya göre ölüm....
Yahya Aleyhisselam’ın Kur’an’da bildirilen özellikleri nelerdir? Hz. Yahya’nın (a.s.) Al-i İmran suresi 39. ayetinde dikkat...
Hafaza meleklerinin isimleri nelerdir? Kaç tanedir? Hafaza meleklerinin görevlerini neler? Kuran’da geçiyor mu? Hafaza melekleri...
“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin” ayetine Peygamber Efendimiz’den bir örnek. Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillâhirrahmânirrahîm. “De ki:...
İnsanların hâlis ve sâlih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının başlıca sebebi nedir? Peygamber (s.a.v.) Efendimizin kul...
Bize verilen bu kısacık hayatla ebedî bir hayatı nasıl satın alacağız? Bire bir, bire on,...
Ölünce insana neler sorulur? İyi veya kötü bir insan ölünce neler görür? Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in...
Bir mü’minin bu dünyâda ulaşabileceği en son ve en ulvî makam olan şehadet mertebesinin önemi...
Kader sırrı nedir? Kader kavramı ile ilgili ayet ve hadisler. Kişinin kendi irâdesi dışında olduğu...
Aşure günü nedir? İslam’da Aşure gününün önemi ve Aşure gününde gerçekleşen önemli hadiseler. Hazret-i Nuh’un...
Ahir zaman nedir? Ahir zamanda neler olacak? Ahir zaman alametleri nelerdir? Âhir zamanda gerçekleşecek bazı...
Merhamet duygusu her insanda var mıdır? Allah kimlere merhamet eder? İşte Peygamberimizin dilinden merhamet duygusu… Üsâme...
Allah dostları için cüz’î irâde yok hükmündedir. Zira onlar daima Allâh’ın huzurunda bulunurlar. On dokuzuncu asrın...
Neden pişman oluruz? Ahirette kimler pişman olacak? İnsan ölünce pişmanlık duyar mı? İşte insanın ölünce...
Tek başına çıkılan ve dönüşü olmayan yolculuk nereyedir? Ölüye fayda veren ameller nelerdir? Gölgeler âleminden...
Ahiret nedir, neye denir? Ahiretle ilgili bilgilier. Sözlükte “sonra olan ve son” gün anlamına gelen...
Ölümü nasıl karşılamalıyız? “Kişi yaşadığı hâl üzere ölür ve öldüğü hâl üzere haşrolunur” hadisinin anlamı....
Dabbe nedir? Dabbetül Arz nedir, kimdir? Dâbbetül Arz insan mı hayvan mıdır? Dabbetül Arz ne...
Techiz nedir? Tekfin ne demek? Teşyi nedir? Ölünün ardından yapılan techiz, tekfin ve teşyi ne...
Ahiret hayatının aşamaları nelerdir? Kabir hayatı nasıl olur? Sûr’a ne zaman üflenecek? Haşr nasıl olacak?...
Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri bir bayram sohbetlerinde Cenneti ve Cemâlullahı anlatıyor. İşte o sohbet: Müminlerin...
Hadisi şerifte geçen kıyamet günü hiç tanımadığımız ve yakamıza yapışacak kişi kim? Hiç tanımadığımız bu...
Peygamber Efendimiz bi’setinden kıyâmete kadar bütün insanlığa gönderilen ve kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek olan...
Kabirde ilk gece neler olur? Kabirde sorgu sual nasıl olacak? Kabirde sorulacak sorular. Bu cihan...
Ölen kişinin ardından yapılacak ilk iş nedir? Vefat edenler nasıl yad edilmelidir? Cenazeye gitmenin fazileti...
“Emanet ehil olmayan kimseye verildiği zaman kıyâmeti bekle!” hadisini nasıl anlamalıyız? Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-...
“İlmin kaldırılması” hadisi ne anlama gelir? Ahir zaman alametlerinden alimin ve ilmin azalması, cehaletin artması....
Devamlı artarak gelen mal, kıyâmete yakın fevkalâde bir artış göstererek açgözlü insanların dahî gözünü doyuracak...
Zamanın hızlı geçmesi ahir zaman alameti midir? Zamanın hızlı geçmesi ile ilgili hadis. Allah Resûlü...