Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Mikail Aleyhisselam Kimdir?

Mikail Aleyhisselam Kimdir?

Mikail -aleyhisselâm- kimdir? Mikail’in (a.s.) görevi, özellikleri, hakkında bilgi.

Dinimizde önemli bir yere sahip olan 4 büyük melekten biri olan Mikail aleyhisselâm, kâinattaki doğal olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir.

Rüyada araba görmek ne anlama gelmektedir.

Peygamberimizin Temizlik Adabı

MİKAL’İN (A.S.) GÖREVLERİ

Meleklerin çeşitli görevleri vardır. Bunlardan Mîkâil (a.s.) insan da dahil olmak üzere canlıların rızıkları, dolayısıyla yağmurların yağması ve bitkilerin gelişmesi gibi işlerle görevlidir. (Mecmeu’z-zevaid, 8/241-242, no: 13902; bk. Mahmûd Muhammed es-Sübkî, Menhel, V, 178)

Mikail Aleyhisselam Kimdir?

Mikail Aleyhisselam Kimdir?

MİKAİL (A.S.) İLE İLGİ AYET VE HADİSLER

İslâm inancına göre meleklerin büyüklerinden olan Mîkâil’in (a.s.) ismi hem Kuran’da hem hadislerde geçmektedir.

“Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.” (Bakara, 98)

Bedir Savaşı’nda müminlerin yardımına gelen melek ordusunun (Enfâl 8/9-12) kumandanlarından birinin Mîkâil (a.s.) olduğu rivayet edilmiştir. (Müsned, I, 147; Taberî, IX, 128)

Cebrâil ve Mîkâil’in (a.s.) Uhud günü beyaz elbiseli iki insan kıyafetinde Resûlullah’ın sağında ve solunda durup onu bütün güçleriyle korudukları da nakledilmektedir. (Müslim, Fezail, 46-47)

Hz. Peygamber’in, bir hadisinde şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Her peygamberin gök ehlinden iki, yer ehlinden iki veziri olur. Benim gök ehlinden vezirlerim Cebrâil ile Mîkâil (a.s.), yer ehlinden vezirlerim de Ebûbekir ile Ömer’dir.” (Tirmizî, Menakıb, 17)

Hadislerde Mîkâil (a.s.) genellikle Cebrâil ve İsrâfil (a.s.) ile birlikte zikredilmektedir. (Müsned, III, 10; Ebû Dâvûd, Huruf, 1)

Resûl-i Ekrem’in rüyasında Cebrâil ile Mîkâil’i (a.s.) kendisine cennet ve cehennemi gezdiren iki insan şeklinde (Müsned, V, 15; Buhârî, Cenâiz, 90; Bedü’l-halk, 7), bir başka rüyasında onlardan birini başı ucunda, diğerini ayağı ucunda durup kendisine bir darbımesel söylerken (Tirmizî, Emsâl, 1) gördüğü rivayet edilmektedir.

apk download

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ