Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Kim Kimdir?

Yahya ne demektir? Hz. Yahya (a.s.) ne zaman doğdu ve hangi kitapla (hangi peygamberin şeriatıyla...
Sezai Karakoç kimdir? Diriliş düşüncesinin mimarı, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’un hayatı, eserleri ve sözleri....
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. 88 yaşında hayata...
Erkam Yayınlarının Kurucusu ve Genel Müdürü Abdullah Sert Kimdir? Sizler için derledik… Abdullah Sert Bey...
Kur’ân Hâdimi Hafız Fahri Kiğılı, 30 yaşından sonra hafız olup kendisini İslam’a adadı. Çemberlitaş Atik Ali...
Hicretten 16 yıl önce Medine’de doğdu. Babası Uhud Gazvesi’nde ilk şehid düşen sahâbî Abdullah İbni...
Ashab-ı Kehf, putperest ve zâlim bir hükümdar olan Dakyanus devrinde Tarsus’da yaşamış, îman ve tevhîd...
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) kendisine ‘kedicik babası’ diye seslendiği, Mescid-i Nebevî’nin sofasında yatıp kalkan ve kendilerine Ashâb-ı...
Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.), savaşlarda okla attığını vuran, Cenâb-ı Hakk’a arzettiği dualar kabul edilen sahabelerden...
Medineli olan Enes daha on yaşında bir çocukken Resûl-i Ekrem Efendimiz bu güzel şehre hicret...
Ebû Bekre Es-Sekafî, çok ibadet etmesiyle tanınan bir sahâbî idi. Rivayet ettiği bu hadîs-i şerîfi hayatı...
Îsâ -aleyhisselâm-, İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlerin en yüceleri olan ve kendilerine “ülü’l-azm” denilen beş...
Müslüman olduktan sonra hayatı değişen Zir İbni Hubeyş, hadis ve kırâat ilimlerinde üstad bir sahabiydi....
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından 26 Şubat 2013 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde Mahmud Sami Ramazanoğlu...
Firavun’un hanımı olan Hazret-i Âsiye’nin şehadeti… Firavun’un hanımı olan Hazret-i Âsiye, asâ mûcizesini görünce Mûsâ...
Türbesi Bursa’da bulunan Emir Sultan Hazretleri Kimdir? Emir Sultan Hazretleri’nin hayatı… Kısaca Emir Sultan Hazretleri...
Ebû Mâlik Hâris İbni Âsım el-Eş’arî, Hz. Peygamber’in duasını alan sahabelerden biridir. Hâris İbni Âsım el-Eş’arî,...
 Fatih Sultan Mehmed’in hocalığını yapan Molla Gürani Hz. kimdir? Molla Gürani Hazretleri nerede doğdu ve...
Merkez Efendi kimdir? Merkez Efendi’nin eğitim hayatı nasıldı? Merkez Efendi ne zaman vefat etti? Hayratına...
Prof. Dr. Sabahattin Zaim kimdir? Sabahattin Zaim’in eğitim hayatı, akademik çalışmaları, eserleri ile Sabahattin Zaim...
Yrd. Doç Dr. Veysel Akkaya, kadınları hatibi  Esma binti Yezid’in hayatını anlatıyor… Kaynak: İslam ve...
Şeyh Ahmed İsmail Hasan Yasin, yaşadığı birçok zulüm ve zorluklara rağmen İslam’ı kendine dava edinmiş,...
Künyesi Ebû Yahyâ veya Ebû Abdullah olan Habbâb İbni Eret radıyallahu anh, ilk müslümanların altıncısıdır....
Son devrin değerli âlimlerinden Mehmet Zekai Konrapa (1888-1969), Peygamberimiz-İslam Dini ve Aşere-i Mübeşşere ile Peygamberimiz-Siyer-i Nebi eserleri...
Üseyd İbni Hudayr, Medineli Müslümanlardan olup Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundandır. 18 hadis rivayet etmiştir.  Mus’ab...
Osman Nuri Topbaş Hocaefendi kimdir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin ilim ve hayır hizmetleri nelerdir? 1942...
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yakın alâkası, şefkati ve terbiyesi altında büyüyen Hasan İbni Ali İbni Ebu...
Ebû Süfyân, Fil olayından on sene kadar önce Mekke’de doğdu. Uhud ve Hendek savaşlarında Kureyşli...
Hakîm İbni Hizâm, Hz. Peygamber’in ilk hanımı Hz. Hatice’nin kardeşinin oğludur. Fil yılından önce Kâbe’nin...
Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül kimdir? Adem Ergül Bey’in eserleri nelerdir? Adem Ergül Bey’in tefsir...