Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Kim Kimdir?

Kütüb-i Tis’a adıyla bilinen meşhur dokuz hadis kitabından biri Sünen’in (Müsned) müellifi olan hadis alimi...
Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından biri Sünen Sagir’in müellifi olan hadis alimi...
Fuzuli kimdir? Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden olan Fuzuli’nin hayatı ve eserleri… Klasik Türk...
Meşhur hadis ve fıkıh alimi İmam-ı Beyheki kimdir? Hayatı eserleri ve şahsiyeti… Kısaca İmam-ı Beyhaki...
 Sevde binti Zem’a -radıyallahu anhâ- Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- Efendimizin ikinci eşi… Hz. Hatice annemizin...
Talha bin Ubeydullah (r.a.) kimdir? Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Talha bin Ubeydullah’ın (r.a.)...
İmam Nevevî kimdir? Riyâzü’s-sâlihîn’nin yazarı İmam Nevevî’nin hayatı ve eserleri… İmam Nevevî’nin doğumu ve çocukluğu,...
Hz. Ömer (r.a.) kimdir? İkinci İslam halifesi: Hz. Ömer’in (r.a.) kısaca hayatı. Hz. Ömer (r.a.)...
Hakkı söylemekten çekinmeyen, dürüst ve tavizsiz bir ilim adamı; İmam Birgivi Hazretlerinin hayatı… İmam Birgivî,...
Enes Bin Malik (r.a.) kimdir? Enes Bin Malik (r.a.) kaç yılında, nerede doğdu? Enes Bin...
Medine’de en son vefat eden sahâbî Câbir İbni Abdullah’ın (r.a.) kısaca hayatı… Hicretten 16 yıl...
Sad Bin Ebi Vakkas kimdir? Sad Bin Ebi Vakkas’ın (r.a.) kısaca hayatı.  Hz. Sad -radıyallahu...
Man İbni Yezîd (r.a.) kimdir? Man İbni Yezîd’in (r.a.) kısaca hayatı… Hz. Peygamber’den -sallâllâhu aleyhi ve...
Ebu Musa el-Eşari (r.a.) kimdir? Güzel sesli sahabi; Ebu Musa el-Eşari’nin (r.a.) kısaca hayatı… Yemen’in...
Rükneddin Süleyman Şah (2. Süleyman Şah) kimdir? Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı Rükneddin Süleyman Şah’ın (II. Süleyman Şah) hayatı…...
Ebû Hureyre (r.a.) kimdir? Ebû Hureyre’nin (r.a.) kısaca hayatı… Ebû Hureyre’nin -radıyallahu anh- Müslüman olmadan...
Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde bahsettiği Ebû Damdam kimdir? Hakk’ın velî kullarının güzel ahlâkına dâir pek...
Ebû Bekre es-Sekafî’nin (r.a.) hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Vâsıt yakınlarındaki Zendeverd şehrinden olan annesi...
Abdullah Bin Ömer (r.a.) kimdir? İstanbul seferine katılan, en çok hadis rivayet eden ve en...
Peygamber Efendimiz’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler...
Sultan 3. Alaaddin Keykubad kimdir? Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubad’ın hayatı… Sultan 3. Alaaddin...
Şit Peygamber kimdir? Şit isminin anlamı nedir? Şit Peygamber ne zaman ve nerede doğdu? Şit...
Peygamber Efendimiz döneminde yaşadığı halde onu göremeyen kişi; Zir İbni Hubeyş’in (r.a.) kısaca hayatı… Zir...
Egarr İbni Yesâr el-Müzenî’nin (r.a.) kısaca hayatı… Egarr İbni Yesâr el-Müzenî’nin -radıyallahu anh- Medine’ye ilk...
Hz. Yahya (a.s.) kimdir? Hz. Yahya’nın (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen özellikleri nelerdir? Bir gençlik modeli...
Hz. Ali (r.a.) hakkındaki hadis-i şerifler hangileri? İşte Peygamber Efendimizin, Hz. Ali (r.a.) hakkındaki övgü...
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) anlatımıyla gerçek fakihin (fıkıhçının) tanımı ve özellikleri… Fı­kıh, bir şe­yi lâ­yı­kıy­la bil­me,...
Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri kimdir? Mevlana Halid-i Bağdadi nasıl ahlâk ve yapıya sahipti? Mevlana Halid-i...
Nizamülmülk kimdir? Sultan Melikşah’ın baba diye hitap ettiği, Büyük Selçuklu veziri ve dua orduları komutanı...
Hz. İdris (a.s.) kimdir? Hz. İdris’in (a.s.) özellikleri nelerdir? Hz. İdris (a.s.) ne zaman peygamber...