Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

İhsan

Allah rızasını arayan mümin nasıl bir dünya hayatı yaşamalıdır? Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Dünya hayatı bir...
Mevlana Hazretleri’nden 7 hikmetli söz. Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Tohum toprağa düşse onun için «öldü» denebilir...
Hayatta neyi arıyoruz? Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Dünya nîmetlerle dolu olsa, fareyle yılan yine toprak yerler....
Müminler arasındaki farklılığın sebebi nedir? İmânın tadı nasıl elde edilir, ona nasıl ulaşılır? Allâh sevgisi...
Fıt­rat, ya­ra­tı­lış, ta­bi­at demektir. Fıtratımızı nefsin azgınlığına düşmeden nasıl koruruz? Fıtratın ihtiyaçlarını ihmal etmeden, nefis...
Dünya hayatının ne kadar kısa, geçici ve boş olduğunu anlatan güzel bir hikaye. Mevlânâ Hazretleri...
Kur’ân-ı Kerim’e göre kurtuluşa nasıl erilir? Toplum hayatında huzur ve saadetin ilk şartı nedir? Mevlânâ...
Âkil insan, rızkı peşinde koştuğu sebeplerden değil, sebepleri halk eden Cenab-ı Hak’tan, yani onun takdirinin...
Hz. Mevlânâ’nın gözüyle Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl bir insandı ve nasıl bir peygamberdi? Mesnevî’ye göre...
Hz. Ömer’den (r.a) ibretlik mesaj… Ashâb-ı kirâmdan Sâib bin Yezîd (r.a) şöyle anlatır: Mescid’de ayakta...
Kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından dolayı nebiler ve şehitlerin imrenerek bakacakları kişiler. Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de der...
Hak katında gönlün yeri ve önemi nedir? Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de der ki: “Ey heveskar insân! Şunu...
Kur’an-ı Kerim’de nakledilen kıssada bahsedilen imanlı gençler Cennet’e girmeyi nasıl hak etti? Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de der...
İlk yaratılan varlık nedir? Hz. Adem (a.s.) Allah’tan nasıl af diledi? İnsanda kalbin varlığının ilk...
Îmân edip de sâlih amellerde bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allâh, (gönüllerde) bir...
Tasavvufta muhabbetin önemi ve faydası nedir? Mümin kulun Allah ve Resulullah’a muhabbeti nasıl olur? Mevlânâ...
Aşk, muhabbet ve dostlukta vefanın önemi nedir? Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de der ki: “Aşk, muhabbet, dostluk gibi...
İlahi aşk ve muhabbetin lezzeti nasıl alınır? İlahi aşka ulaşmak için ne yapmalı? Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de...