Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Dini Bilgiler

Peygamber efendimizin arkadaşlarını gören büyük velîlerden. İsmi Abdullah bin Avn bin Ertabân el-Müzenî’dir. İbn-i Avn...
Cenaze namazının hükmü nedir? Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine yerine getirmeleri gereken...
Dede yetimi (babası dedesinden ön ce vefat eden çocuk) dedesinin ölümü üzerine ona mirasçı olur...
Kadınlara özel haller nelerdir ? “Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki: O rahatsız eden...
Namaz, İslam dinince belli kurallara göre günde beş vakit yapılması Müslümanlar üzerine farz kılınmış olan...
“Şeytan” azgın, azgınlıkta, şer ve kötülükte ileri gitmiş, kötü ve inatçı manasına gelmektedir. Şeytan bir...
Vesvese nedir? Ey marazı vesvese ile Müptela! biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer  ehemmiyet ...
İbn Hacer el-Askalânî fetvâlarında diyor ki: Âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerde melekü’l-mevt (ölüm meleği) diye...
Bağdatlı biri bir gün Abdulkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna çıktı ve şunları söyledi; “Ya Üstad! Benim...
MUSA (A.S.) VE CENNET ARKADAŞI Hz. Musa Aleyhisselâm, bir gün münacatları esnasında «Ya Rabbî! Cennette...
PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) VE YETİM SEVGİSİ Kur’ân-ı Kerîm’de yetimin muhafazasına dair pek çok ayet vardır. Allah...
PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) KABE HAKEMLİĞİ Mekkeliler Kabe’nin etrafında toplanmışlar elinde buhurdanlıkla Kabe’ye ilerleyen adamı izliyorlardı. Yanan...
İslam ahlakında kötü ve yerilen ahlaki özellikler, dünya ve ahiret dengesini kuramamış, heva ve hevesinin...
DİN NEDİR? İlk insan, aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Adem’dir. Hz. Adem‘den (a.s.) bugüne...
TEYEMMÜM NEDİR? Teyemmüm lugatta “bir şeyi kastetmek” olarak geçer. Dini terim olarak incelendiğinde ise su...
Hicretin 10. yılında Veda haccı olmuştur. Zilhicce ayına on gün vardı. Hz. Peygamber (s.a.v.) hac...
Farz kelimesi günlük hayatta yapılması kesinlikle şart olan anlamına gelir. Dinen ise Allah’ın sözü sayılan...
Zekat Nedir ? Zekat sözlükte “temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü” anlamına gelir. Dini terim olarak...
12