Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygamberimiz

Peygamberimiz ile ilgili genel bilgiler…

Peygamber Efendimizin cennetteki komşusu: Nesibe binti Kab’ın (r.a.) İslam uğrundaki kahramanlıkları. Uhud harbindeki hali şöyle...
Peygamber Efendimizin, İslam uğrundaki kahramanlıklarından ötürü “Talhatü’l-hayr” lakabını verdiği sahabi kimdir? Talhâ bin Ubeydullah radıyallahu...
İslam tarihinde daracağında idam edilerek şehit edilen ilk Müslüman kimdir? Udal kabilesi ileri gelenleri, Rasûlullah...
“Ensar’ın hatibi ve Hazreclilerin alemdârı olan” Sabit bin Kays’ın (r.a.) şecaat ve hamaseti. Enes bin...
Şair ve cengâver sahâbî Dırar Bin Ezver’in (r.a.) Bizans’a esir düşüşü ve esaretten kurtuluşunun ibret...
Yahudi reisi Ebu Rafi Selam bin Ebi Hukeyk neden katledildi? İslâm’ın ilk intişar günlerinde düşmanlıklarını...
Ashab-ı Kiram efendilerimizin kendi aralarında ki ülfet, muhabbet, sevgi ve saygıya örnek bir kıssa. Dr....
Peygamber Efendimiz’in “Az işledi, çok kazandı, mükâfatlandırıldı” buyurduğu sahabi. Amr b. Ukayş’ı kavim ve kabilesi,...
Peygamber Efendimiz’in Mute Savaşı’nda görevlendirdiği İslam komutanları kimlerdir? Mute üzerine gönderilen komutanların kahramanlıkları ve Mute...
Peygamber Efendimiz (s.a.v) ailesini ebedi hayata nasıl hazırlardı? Prof. Dr. Ömer Çelik anlatıyor… “Namaza kalkın...
Evsîlerin reisi, Ehl-i Bedir’den, Müslümanların önde gelenlerinden, Ensar’ın sıddıkı; Sad bin Muaz’ın (r.a.) Müslüman oluşu,...
Peygamber Efendimiz (s.a.v) kendisine hizmet edenlere nasıl davranırdı? Nasıl hitap ederdi? Onlara nasıl değer verir...
Peygamber Efendimiz’in, “Her peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyr’dir” buyurduğu Zübeyr...
Emevî hânedanına karşı halifeliğini ilân eden ve abâdileden biri olan sahâbî, Abdullah Bin Zübeyr’in (r.a.)...
Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.) kimdir? Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.) nasıl Müslüman oldu? Sad...
Ashab-ı Kiram’dan Ebu Dücane Hazretleri Peygamber elinden ölümsüzlük iksiri içenlerden biridir. Uhud Harbi’nde bir kahraman:...
İslâm için fedakârlık nasıl olur? İslam tarihinden ibretli bir fedakârlık örneği. Muhterem Üstaz Hazretlerinin ne...
Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahabi, Ümmü Umare Nesibe binti Kab’ın (r.a.) cesareti, kahramanlığı ve...
Bedir Savaşı’nda Peygamber Efendimizin seçtiği ve öne çıkan üç kişi kimdir? Kısaca Bedir’in aslanları. Bedir,...
Muhadramûn şairlerinden olan cengâver sahâbî; Amr bin Madîkerib (r.a.). Yemen’deki Mezhic kabilesinin Zübeyd koluna mensuptur....
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz nasıl bir gençlik yaşadı? Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve...
Bedir Savaşı’nda kaç kişi şehit oldu? Bedir şehitleri kimlerdir? Bedir şehitlerinin isimleri. Bedir Savaşı’nda 14...
Hz. Ömer’in uzun zamandır öğrenmek istediği üç mesele ile ilgili Hz. Ali’ye sorduğu üç soru...
Ebu Eyyüb El-Ensari kimdir? Peygamberimizi evinde misafir eden ve 90 yaşlarında katıldığı İstanbul kuşatmasında şehit...
Hz. Ali’den muhtelif zamanlarda nakledilen hikmetli nasihatlerden… Hazret-i Ali’nin radıyallahu anh hikmetli nasihatlerinden bazıları…  Hamd,...
Hz. Ömer nasıl bir insandı? Hz. Ömer nasıl Müslüman olmuştur? Kısaca Hz. Ömer’in Müslüman oluşu...
Bağdat’ın güneybatısında yer alan Kerbelâ’nın İslâm tarihindeki önemi Hz. Hüseyin’in (r.a.) burada şehit edilmesinden dolayıdır....
Uhud Savaşı’nda gözüne ok saplanan sahabi; Katâde bin Numân’ın kahramanlığı ve Allah’ın kendisine ihsanı. Katâde...
Mikdâd Bin Esved (r.a.) kimdir? Ashab-ı kirâmın önde gelenlerinden ve ilk Müslümanlardan Mikdâd Bin Esved’in...
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Hz. Ali (r.a.) ile ilgili hadis-i şerifleri. Hazret-i Ali radıyallahu anh hiçbir...