Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygamberimiz

Peygamberimiz ile ilgili genel bilgiler…

1 Haziran 2021 - 0 yorum
Peygamberimiz için kullanılan “pâk neseb” ne anlama gelmektedir? Peygamber Efendimiz’in neseb silsilesi (soy ağacı) nasıldır? İşte Peygamber Efendimiz’in pâk nesebi.. Peygamberimiz’in babası Hazret-i Abdullâh, annesi Hazret-i Âmine’dir. O’nun mübârek soyu Hazret-i İsmâîl’in oğlu Kayzar sülâlesinin en şereflisi olan Adnân’a kadar uzanır. PEYGAMBER...
21 Mayıs 2021 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz yetimlere nasıl davranırdı? Değerli okurlarımız bu günkü konumuz HZ Peygamberin yetimlere karşı davranışlarını konu edineceğiz. Hz Peygamberin bir çok hadisleri bulunmaktadır. Bu hadislere göz atacak olursak; Hz Peygamber bir hadisi şerif-in de şöyle buyurmaktadır;Burada anlamamız gereken şey yetimler ve...
21 Mayıs 2021 - 0 yorum
Maddi temizlik nedir, nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin temizlik adabı nasıldı? Tüm Müslümanlara rehber olacak Peygamberimizin temizlik anlayışı... Dinimiz, Temizlik konusuna önem vermiş olmakla birlikte gerekliliği üzerinde ısrarla durmaktadır. Cenâb-ı Hak:“Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (el-Bakara 2/222) buyurarak hem...
21 Mayıs 2021 - 0 yorum
Biri Maune Vakası nedir, nasıl yaşanmıştır? Biri Maune Faciası ne zaman olmuştur? İşte İslam’a yapılan ihanetlerden biri; Biri Maune Hadisesi... Recî Vak’ası’yla aynı günlerde, Necid yöresinin ileri gelenlerinden Ebû Berâ, kabîle­sini irşâd için muallimler istemek üzere Resûlullâh’a mürâcaat etti. Allâh Resûlü...
21 Mayıs 2021 - 0 yorum
İnsanlar arasında saygı ve hürmet görmek neye bağlıdır? Başkasının önünde eğilmek caiz mi? Hürmeten ayağa kalkmanın hükmü nedir? İslamda saygı ve hürmet adabı... Aynı toplumda yaşayan insanlar, gerek sâhip oldukları maddî ve mânevî imkânlar açısından, gerekse cinsiyet itibariyle farklılık arzederler. Ancak...
14 Mayıs 2021 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz ne zaman ve nerede vefat etti? Peygamberimizin kabri nerededir? Mekke'de mi, Medine'de mi? Peygamberimizin Kabri Nerededir? Sorusuna istinaden biz Müslümanların Mekke de mi yoksa Medine de mi doğduğu veya kabri Mekke de mi yoksa Medine de mi olduğu  konusunda...