Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

El-hakem Anlamı

El-hakem Anlamı

Hakem ne demek? El-Hakem anlamı nedir? El-Hakem Esması’nın zikri, anlamı ve fazileti…

Hakem ne nedir? Hakem kelimesinin aşamaları? Sözlükte “iyileştirmek amacıyla menetmek, düzeltmek, hükmetmek” anlamlarına gelen hükm masdarından türemiş bir sıfat olup “bilgisi ve adaletiyle nihaî hükmü veren” demektir. Bu kökten türeyen hâkim sıfatının da aynı veya benzer bir mâna taşıdığı kabul edilmekle beraber aralarında fark bulunduğunu söyleyenler de vardır. Râgıb el-İsfahânî’ye göre hakem, hüküm vermekte maharet kazanmış bir kişi olup verdiği hüküm diğer şahısları bağlayıcıdır, hâkimin verdiği hüküm ise bağlayıcı değildir (el-Müfredât, “ḥkm” md.). Hakem ile hâkim arasındaki anlam farkına Halîl b. Ahmed ile ona atıfta bulunan Abdülkāhir el-Bağdâdî de temas etmiş ve bir hadise dayanarak (aş.bk.) hakem sıfatının Allah’tan başkasına nisbet edilemeyeceğini söylemişlerdir (bk. bibl.). Bağdâdî’ye göre ayrıca hakem kanun koyup hükmedendir ve bu yetki yalnız Allah’a mahsustur; hâkimde ise kanun koyma yetkisi yoktur. Ebû Süleyman el-Hattâbî, her iki terimi de aynı mânada kabul edip “hükmün ve nihaî çözümün kendisine havale edildiği kişi” şeklinde açıklamıştır (Şeʾnü’d-duʿâʾ, s. 61). Hakem, hâkim ve bazı âlimlere göre hakîm kelimelerinin temel anlamlarının ıslah etmek amacıyla zulme, fesada ve şerre engel olmak, bunu sağlamak için söz ve fiil ile müdahalede bulunmaktan ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Allah Teâlâ, hâkimdir. Her şeyin hükmünü O verir. Verdiği hükmü tamamıyle yerine getirir. O’nun hükmünü engelleyecek, bozacak, değiştirecek, geri bıraktıracak hiç kimse yoktur. Kıyâmet gününde Allah Teâlâ hükmünü verecek, adâlet tam olarak gerçekleşecek ve herkes hak ettiğinin karşılığını tam olarak alacaktır. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacaktır.

Allah’ın El-Hakem isminin Faziletleri Nedir?

Allah’ın El-Hakem ismini insanlar 68 defa her gün zikrederek manevi alemdeki değerini artırmaktadır. Haklı olunan bir davayı kazanmak için 68 defa “Ya Hakem” ismi şerifi zikredilerek Allah’tan hayırlısı istenmektedir. İşinde iyi yerlere gelmek ve yükselmek isteyen kişiler de 68 defa beş vakit namazdan sonra “Ya Hakem” zikri yapmaktadır. İlahi alemi isteyen ve sırlara vakıf olmak isteyenler 100 defa “Ya Hakem” ismini tekrarlamalıdır. Allah’tan dilenen her şey için 68 defa “El-Hakem” ismi şerifi zikredilir. Gece yarısı okumalarından sonra abdestli bir şekilde “Ya Hakem” zikri 68 defa tekrarlanırsa kişinin imanı tazelenir. Manevi olarak kendini rahat hisseder. Faydalı işlere sebep olmak için “Ya Hakem Celle Celalühü” 68 defa zikredilmelidir. Salih ve sağlam bir kişiliğe kavuşmak isteyenler “El Hakem” zikrini yapmalıdır.

apk download

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ