Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Şaban Ayında Günahlar Siliniyor

Şaban Ayında Günahlar Siliniyor

Hadis-i şerifler ışığında Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘in Şaban ayında yapmış olduğu ibadetler…

Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Şaban benim ayım, Receb Allah Teâlâ’nın ayı ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Şaban günahları siler, Ramazan ise (oruç tutan müslümanları) temizler.” (Gunye 1/187)

Yine buyuruyorlar: “Şaban, Receb ile Ramazan arasında bir aydır. Fakat insanlar on(un fazîletin)den gâfildir. Halbuki onda kulların amelleri, Rabbü’l-Alemîn’e yükselir. Ben de oruçlu olduğum halde amelimin Allâh’a yükselmesini severim.” (Gunye, 1/187; Neseî, 4/20; Beyhakî, Şüabu’l-Îman, 5/352-353)

ŞABAN AYININ DİĞER AYLARDAN FAZİLETİ

Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh-’den, Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“Receb ayının diğer aylar üzerine fazîleti, Kur’ân-ı Kerim’in diğer kitaplar üzerine üstünlüğü gibidir. Şaban’ın diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan’ın diğer aylar üzerine fazîleti, Allah Teâlâ’nın, yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir.” (Gunye 1/187)

Şaban Ayı Kur’ân-ı Kerîm’le Birlikte Olma Ayı Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh- şöyle anlatıyor:

“Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in Ashâb-ı kirâmı, Şaban’ın hilalini görünce, kendilerini Kur’ân-ı Kerîm okumaya verirler, âdetâ Kur’an üzerine kapanırlardı. Zengin müslümanlar, mallarının zekatlarını ayırırlardı. Zayıflar ve yoksulların Ramazan ayına hazırlanmaları için (onlara verirlerdi.).. Vâlîler de mahpuslarını huzûrlarına çağırır, hadd-i şer’i gerekenlere hükmü tatbîk ederler, haddi gerektirmeyenleri serbest bırakırlardı. Tüccârlar borçlarını öderler ve alacaklarını isteyip, alırlardı. Ramazan hilâlini görünce, güzelce temizlik yaparlar, boy abdesti alırlar ve itikâfa girerlerdi.” (Gunye 1/188)

GÜNAHLARDAN TEVBE EDEREK RAMAZAN’A HAZIRLANIN

Bu Ay, Rasûlullah -s.a.v- Efendimize Salât ü Selâm Ayı “..Bu ay, hayır kapılarının açıldığı aydır. Bu ayda bereketler iner. Bu ayda hatalar işlenmez olur. Bu ayda günahlar silinir. Bu ayda yaratılmışların hayırlısı Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üzerine pek çok salâtü selâm getirilmelidir. Nitekim Allah Teâlâ yüce Kitâbında:

“Gerçekten Allah ve melekleri, Peygambere salât ederler (onun şeref ve şanını yüceltirler) Ey imân edenler!.. Siz de O’na salât edin (Allâhümme salli alâ Muhammed, deyin) ve gönülden teslim olun.” buyuruyor. (el-Ahzâb Sûresi, 33/56) Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz de:

“Bana bir defa salavât okuyana, Allah Teâlâ on kere salavât okur (yani, ona on defa rahmet eder)” buyurmuştur. Her akıllı mümin için bu ayı gafletle geçirmek doğru olmaz. Bilakis günahlardan tevbe ederek, temizlenmek sûretiyle Ramazan ayına hazırlanmalıdır… Allah Teala’ya Şaban ayında daha fazla yalvarıp yakarmalı ve (şefaat sahibi), bu ayın sahibi ile tevessülde bulunarak, Allâh’a duâ etmeli, tâ ki kalbinin bozuk hâli düzele!.. Sırrın hastalığını tedâvi etmeli, tevbe ve ibâdetlerini yarına bırakmamalı, te’hîr etmemeli. Çünkü günler üçtür:

a) Dünkü gündür; geçip gitmiştir.

b) Bugünkü gündür; hâlen işlemektedir.

c) Yarınki gündür; bu da bir ümîttir. O güne çıkılır mı, çıkılmaz mı bilinmez! Geçen gün(den) ibret (almalı), Bugünü bir ganîmet (bilmeli). Yarın muhâtaradır (tehlike) ki, yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorsun.

ŞABAN AYINDA İBADETİ GANİMET BİL

Recep ayı geçti. Bir daha geri gelmez. (Diğeri), Ramazan ayı ise beklenmektedir. Buna da erişip erişemeyeceğimizi bilmiyoruz. (İçinde bulunduğumuz) Şaban ayına gelince, bu iki ay arasında bir vâsıtadır, onda ibâdeti bir ganîmet bilmelidir.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- nasihat ettiği bir adama (o adamın, Ömer bin El-Hattâb’ın oğlu Abdullah olduğu söylenmiştir.): “Beş şey gelmeden evvel, beş şeyin kıymetini bil!.. İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, fakir olmadan önce zenginliğinin, meşgûliyetinden önce boş zamanının, ölmeden önce hayâtının… ” (Gunye 1/188)

Kaynak: Üç Aylar, Yusuf Demireşik, 288 Sayfa, Sultantepe Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ