Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest nasıl alınır? Erkek ve kadınlar için abdestin alınışında bir farklılık var mı? En önemli ibadetlerden biri olan abdest ile ilgili merak edilen konular…

 • GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?
 • TEYEMMÜM NEDİR, NASIL ALINIR?
 • NAMAZ NASIL KILINIR? (Tüm Namazların Kılınışı)
 • HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

ABDEST NEDİR?

Dinimizde temizliğin önemi pek  çok ayet ve hadiste hiç şüphesiz bir şekilde anlatılmış ve öneminin ne denli ileri derecede olduğu açıkça ifade edilmiştir. Dinimizde ifade edilen temizlik şekillerinden hiç şüphesiz en önemlisi abdesttir. Abdest, belirli organların usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek üzere yapılan bir temizliktir. Abdest her şeyden önce maddi kirliliklerden arınmaktır bununla birlikte manevi kirliliklerden arınmakta abdestten geçmektedir. Çünkü ibadetlerimizi yaparken en önemli şartlardan biri abdestli yani temiz olmaktır.

ABDESTİN ALINIŞI (Erkek ve Kadınlar için)

Erkek ve kadınların abdest alış şekli aynıdır. Arasındaki tek fark kadınların mahrem yerleri diğer insanlara haram olduğu için abdest alırken dikkatli ve kimsenin görmeyeceği şekilde alması gerekmektedir.

 • Abdeste öncelikle her şeyde olduğu gibi abdest alırken de “Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim” diyerek Euzü-besmele çekilir.
 • Daha sonra “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diyerek niyet edilir.
 • Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, aslında üçten kasıt temiz bir şekilde ellerin yıkanmasıdır. Ellerin yıkanması farzdır.
 • Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,
 • Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür yani içi temizlenir,
 • Avuçlarımıza su alıp, alnımızdan çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır, yüzü yıkamak farzdır.
 • Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber temiz ve kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır, Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber temiz ve kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır, Kolları yıkamak farzdır.
 • Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, başı mesh etmek farzdır. (başın üst kısmını ıslak elle silmek gerekmektedir.)
 • Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,
 • Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,
 • Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,
 • Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır. (Burada önemli olan parmak aralarının temiz bir şekilde yıkanmasıdır. Parmak aralarını temiz bir şekilde yıkamadığımız zaman ayaklarımızın kokmasına neden olmaktadır. Ve buda rahatsızlık vermektedir.) Ayakları yıkamak farzdır.
 • Böylece abdest sona erer. Abdestten sonra abdest namazı kılınabilir.

 

ABDEST NASIL ALINIR? / RESİMLİ ANLATIM

1) BESMELE ÇEKİLİR VE NİYET EDİLİR

İlk olarak abdeste hazırlık amacıyla kollarımızı ve ayak paçalarımızı sıvazlıyoruz tabi ayak paçalarının sıvazlanması lavabo ihtiyacından önce sıvazlanması gerekmektedir. Lavabo ihtiyacınız yoksa kollar ve ayak paçalarınızı sıvıyorsunuz. Daha sonra  “Eûzü billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm” diyerek besmele çekilir sonra “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir.

2) ELLER YIKANIR

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır. Ellerin yıkanması farz olduğu için mutlaka kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekmektedir.

Abdest Nasıl Alınır?

 

3) AĞZA SU VERİLİR

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır. Aslında üç kereden kasıt ağzı yeterli bir şekilde çalkalamaktır.

4) BURNA SU VERİLİR VE TEMİZLENİR

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı olarak su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

5) YÜZ YIKANIR

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

6) SAĞ VE SOL KOL YIKANIR

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Unutulmamalıdır ki kolları dirsekleriyle birlikte hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkama farzdır.

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

7) BAŞ MEST EDİLİR

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

 

8) KULAKLAR MEST EDİLİR

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası mesh edilir.

 

9) BOYUN MEST EDİLİR

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

 

10) SAĞ VE SOL AYAKLAR YIKANIR

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

 • Elleri, dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak,
 • Yüzü yıkamak,
 • Başın dörtte birini mesh etmek,
 • Topuklarıyla beraber ayakları yıkamaktır.

ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?

 • Abdest almaya niyet etmek,
 • Abdeste eûzu besmele ile başlamak,
 • Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak,
 • Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek,
 • Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak,
 • Yıkanılan organları ovalamak.
 • Ağza suyu üç kere almak,
 • Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak,
 • Burna üç kere su vermek ve sol el ile sümkürmek,
 • Yıkanan her organı üç kere yıkamak,
 • Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak,
 • Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak,
 • Sakalı olanların sakallarını hilâllemesi,
 • Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek,
 • Kulakları meshetmek,
 • Boynu meshetmek,
 • Başın tamamını meshetmek (kaplama mesh yapmak),
 • Parmakların arasını hilâllemek.

ABDESTİN ÂDÂBI NELERDİR?

 • Abdest suyunu üzerine sıçratmamak için yüksekçe bir yere çıkmak.
 • Abdest alırken kıbleye yönelmek.
 • Abdestte başkasından yardım istememek.
 • Zorunlu olmadıkça konuşmamak.
 • Ağız ve burna suyu sağ elle almak.
 • Sol elle burnu temizlemek.
 • Namaz vakti girmeden abdest alıp namaza hazır olmak.
 • Kalp ile yapılan niyeti dil ile söylemek.
 • Her organı yıkarken dua okumak.
 • Ayakları sol elle yıkamak.
 • Abdestin sonunda kelime-i şehadet getirmek.
 • Abdest sonunda kelime-i şehadeti söyledikten sonra Kadr sûresini üç kere okumak.
 • Abdestten sonra, kerâhet vakti değilse iki rek`at nafile namaz kılmak.

ABDESTİN MEKRUHLARI NELERDİR?

 • Suyu israf etmek; ihtiyacından ve lüzumundan fazla su kullanmak.
 • Suyun miktarını kısmak, yani, yıkanacak âzayı sanki mesh edercesine çok az su ile yıkamak.
 • Suyu âzalara çarparak kullanmak.
 • Lüzumsuz yere abdest arasında söz söylemek.
 • Zaruret yokken başkasından yardım istemek.

ABDESTİ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

 • İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necâsetin, herhangi bir sıvının veya maddenin çıkması, yellenmek.
 • Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir maddenin çıkması. Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar. Vücuttan çıkan kan akmadığı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz. Yaradan çıkan irin ve sarı su da böyledir. Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi halinde de abdest bozulmaz. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre idrar ve dışkı yolları hariç vücuttan çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler abdesti bozmaz.
 • Ağız dolusu kusmak. Kusulan şey ister yemek, ister safra veya kan olsun, abdest bozulur.
 • Bayılma, delirme, sarhoş olma, uyuma gibi şuurun kontrolüne engel olan durumlar. Uyku dışındaki şuur kaybına yol açan durumların süresi ve o esnada kişinin konumu ne olursa olsun abdest bozulur. Uyku halinde ise, kişinin farkında olmadan abdestinin bozulmuş olması ihtimalinin derecesi ölçü alınır. Bu sebeple yatarak derin uykuya dalma abdesti bozar, uyku ile uyanıklık arasındaki hal ise bozmaz. Oturduğu yerden uyuklamada oturuşun şekli kadar bu kimsenin durumu, abdestin bozulma ihtimalinin kuvvet derecesi de önemlidir. Bundan dolayı tereddütlü durumlarda abdest alınması tavsiye edilir.
 • Namazda yakındaki şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek. Hanefîler’e göre rükûlu ve secdeli namazda sesli gülme abdesti de bozar. Diğer mezhepler ise sadece namazın bozulacağı görüşündedir.
 • Cinsî münasebet veya fâhiş (aşırı) temas ve dokunma. Hanefîler’e göre erkekle kadının tenlerinin birbirine değmesi ile abdest bozulmasa da çıplak olarak veya arada bedenlerin sıcaklığının hissedilmesini engelleyecek bir giysi bulunmaksızın erkek ve kadının aşırı derecede şehevî teması, oynaşma ve kucaklaşması abdesti bozar. Hanefî fakihlerinin çoğunluğu temasın aşırılığında erkeğin cinsel organının sertleşmesini ölçü alırken, İmam Muhammed mezi gibi bir yaşlık çıkmadıkça abdestin bozulmayacağı görüşündedir. Şâfiîler’e göre erkek ve kadı nın tenlerinin birbirine değmesi, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre ise temastan cinsel haz duyulması halinde abdest bozulur.
 • Mazeret halinin sona ermesi. Su bulamadığı için teyemmüm eden kimse suyu bulunca, mest üzerine mesh yapan kimsenin -yolcu olanlara üç, yolcu olmayanlara bir gün olarak tanınan- mesh süresi dolunca, özürlü kimse için de namaz vakti çıkınca abdesti bozulmuş olur.
 • Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre bir kimsenin kendi cinsel organına temas da abdesti bozar. Bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse de abdestinin bozulup bozulmadığında tereddüt etse, Mâlikîler’e göre abdesti bozulmuş olur, diğer üç mezhebe göre ise bu durumda abdest bozulmuş sayılmaz.

ABDESTİ BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

 • Ağlamak, gözden yaş gelmesi,
 • Kabuk bağlamış bir yaranın kabuğunun kan çıkmaksızın düşmesi,
 • Tükürük ve sümüğe az miktarda kan karışması,
 • Ağız dolusu olmayan kusma,
 • Isırılan elma, ayva gibi sert bir meyve veya kullanılan misvak-diş fırçası üzerindeki akıcılığı olmayan kan (diş eti kanaması hariç),
 • Sivrisinek, pire gibi haşeratın emdiği kan,
 • Namazda uyuklama,
 • Namazda sessiz gülme,
 • Tırnak kesme,
 • Tıraş olma kural olarak abdesti bozmaz.

ABDESTTE İHTİYATLI DAVRANMA

 • Abdestin bozulup bozulmadığıyla ilgili görüş ayrılığı bulunan konularda ihtiyatlı davranmak uygun olur. Özellikle imam olan kimselerin abdestinin diğer mezheplere göre de bozulmamış olmasına özen göstermesi şart değilse de yerinde bir davranıştır.

ABDESTSİZ YAPILAMAYACAK İBADETLER NELERDİR?

 • Farz,vacip veya nafile herhangi bir namaz kılınamaz. Buna cenaze namazı ile tilâvet secdesi de dahildir.
 • Kur’an âyetlerine ve Kurân-ı Kerîm’e dokunulamaz.
 • Kâbe abdestsiz tavaf edilemez. Tavaf için abdest almak, farzdır.

ABDEST İLE İLGİLİ AYET

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.” (Mâide sûresi 6)

ABDEST İLE İLGİLİ HADİSLER

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”(Buhârî, Vudû‘ 3; Müslim, Tahâret 35)

***

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.” (Müslim, Tahâret 40)

***

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.” (Müslim, Tahâret 33)

***

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan kazanç sayılır.” (Müslim, Tahâret 8)

***

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslüman –veya mü’min– bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ayaklarından çıkar. Neticede o mü’min kul günahlardan temizlenmiş olur.” (Müslim, Tahâret 32)

***

Ebû Hüreyre radıyallahu anh ‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Size, Allah’ın kendisiyle günahları yok edip, dereceleri yükselteceği hayırları haber vereyim mi?” buyurdular. Ashâb:

– Evet, yâ Resûlallah! dediler. Resûl-i Ekrem:

– “Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescidlere doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek. İşte ribâtınız, işte bağlanmanız gereken budur” buyurdular. (Müslim, Tahâret 41)

***

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Tahâret 1)

***

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz güzelce abdest alır –onu tastamam yapar– sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye Cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.” (Müslim, Tahâret 17)

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ