Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda
İslam
Hac ibadeti kaç çeşittir? İslam’da hac çeşitleri ve farkları. Hac; farz, vâcip ve sünnet olmak...
Namazın mekruhları nelerdir? Maddeler halinde namazın mekruhları. Namazın içinde namazla bağdaşmayan davranışlar, bu aykırılık veya...
Haccın sünnetleri nelerdir? Maddeler halinde haccın sünnetleri. Haccın sünnetleri yirmidokuz tanedir: HACCIN SÜNNETLERİ 1) İhram...
Malı hayra harcamanın fazileti nedir? Âyet-i kerîmede buyrulur: “…Hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını...
Özellikle Teravih Namazı’nda sıkça karşılaşılan bir durum olan ‘hızlı namaz kılmak’ dinimizce uygun mu? Dr....
İman
Peygamber Efendimiz’in mucizeleri nelerdir? Peygamber Efendimiz’in mucizeleri madde madde… Resûlullah’tan evvel gelen peygamberlerin gösterdiği mucizeler...
İmanları uğruna canından geçenlerin ibretlik kıssaları… Firavun, Hazret-i Musa’yı mağlûp etmek niyetiyle, devrin en namlı...
Duâ; rahmet kapılarının anahtarı, mü’minin silâhı, dînin direği, göklerin ve yeryüzünün nûrudur. Kime duâ kapıları...
Bütün insanlarda Allah fikri vardır. Peki Allah’ın varlığını nasıl ispat ederiz? Batı’da 18. yüzyıldan itibaren...
Kitap nedir? İlahi kitap kavramı nedir, ne anlama gelir? Ehl-i kitap kimler için kullanılmaktadır? İlahi...
Peygamberimiz
Gerçek iman sahipleri, kendileri için arzu ettikleri şeyleri din kardeşleri için de arzu ederler. Aşağıdaki...
Mekke fethedildiğinde Ebû Cehil’in oğlu İkrime kaçmıştı. Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- önceden yaptığı bütün...
Hz. Hasan (r.a.) kaç defa zehirlendi? Hz. Hasan’ı (r.a.) kim zehirledi? Hz. Hasan (r.a) şöyle...
“Kim, Allah yolunda öldürülürse o şehîddir. Kim Allah yolunda ölürse o şehîddir. Kim taun hastalığından...
Bizi murâd olarak göndereni biz de murâd edecek miyiz? Murâd olarak gönderildiğimiz şu dünyadan esas...
Hadisler
Kıyamet gününde Allah’a göre en fena insan kimdir? Aile mahremiyetinin ihlali hakkında hadis-i şerif ve...
“Haklarında yeminle söz söyleyebileceğim üç haslet vardır; iyi belleyiniz!” hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız? Ebû Kebşe...
Aile huzuru ile ilgili hadisi şerifler… Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müminlerin...
Fitne şehrimize gelirse ne yapacağız? “La ilahe illallah kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın?” hadisini...
Hangi durumlarda yalan söylenebilir? Dinimizde yalanın caiz olduğu yerler. Bilesin ki yalan aslında haram ise...
KUR’ÂNIMIZ
En’âm Suresi 115. ayeti ne anlatıyor? En’âm Suresi 115. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Tevbe Suresi 46. ayeti ne anlatıyor? Tevbe Suresi 46. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Mü’min Suresi 14. ayeti ne anlatıyor? Mü’min Suresi 14. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Tevbe Suresi 73. ayeti ne anlatıyor? Tevbe Suresi 73. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Enfâl Suresi 7. ayeti ne anlatıyor? Enfâl Suresi 7. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
En’âm Suresi 50. ayeti ne anlatıyor? En’âm Suresi 50. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Dualar ve Zikirler
Peygamber Efendimizin mahlukatın şerrinden korunmak içim tavsiye ettiği "Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma halak"...
Allah’ı zikredenle etmeyenin farkı nedir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes...
Tövbe (Tevbe) ve istiğfar ne demektir? Tövbe ve istiğfar etmenin fazileti ve faydaları nelerdir? Tövbe...
"Elhamdülillahillezî et amena ve sekana ve cealena müslimin. " duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı…...
Kunut duaları nelerdir? Kunut duaları (Kunut 1 ve Kunut 2 duası) Arapça, Türkçe okunuşu ve...
İbrahim Desuki hazretlerinin okuduğu rivayet edilen salavat… İbrahim Desuki hazretlerinin okuduğu rivayet edilen salavatın Arapçası...
Kim Kimdir?
Adı Seht b. Abdullah, künyesi Ebu Muham­med, nisbesi et-Tüsteri. Tasavvuf yolunun imamlarından. 201/816 yılında Tüster’de...
Muhammed bin Hasan eş-Şeybanî (r.a.) İmam Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, eserleriyle Hanefî mezhebinin görüşlerini...
Hz. Lut (a.s.) kimdir? Lut Peygamber’in babası kimdir? Lut Peygamber nerede yaşadı? Lut Peygamberin eşleri...
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kendisine iki defa dua ettiği Abdullah İbni Abbas (r.a.), Hz. Peygamber’in amcası...
Hz. Yahya (a.s.) kimdir? Hz. Yahya’nın (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen özellikleri nelerdir? Bir gençlik modeli...
Adı Şah bin Şucâ. Künyesi Ebu’l-fevaris, nis­besi Kirmâni. ibrahim Edhem gibi bir me­lik oğlu; Ebû...
Dini Bilgiler
Yard. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Ramazan orucunu tutamayanlar nasıl davranmalıdır?” sorusunu cevaplıyor. Müslüman Ramazan’ı...
Kadir gecesi nedir? Kadir gecesinin önemi ve anlamı nedir? Kadir hakkında kısaca bilgiler… Ramazan ayının...
Prof.Dr. Hamdi Döndüren, “İşimize geldiği gibi bazen Hanefi bazen Şâfii mezhebine uyulabilir mi?” sorusunu cevaplıyor…...
Kaynak: İslam ve İhsan
Temizlik yönünden sular kaça ayrılır? Mutlak ve mukayyed nedir? Mutlak ve mukayyed suların hükümleri nelerdir?...
Ne Nedir?
Sahabe döneminde tefsir çalışmaları nasıldı? Tefsir nasıl bir ilim haline dönüştü?  Sahabenin diğer İslamî ilimlerde olduğu gibi tefsirde de önemi büyüktür. Çünkü onlar ilmi bizzat Peygamber Efendimizden öğrenmişler ve kendilerinden sonraki nesle aktarmışlardır. Peygamber aşığı bu seçkin nesil, Allah’ın dinini...
Taaccüb nedir? Taaccüb kelimesi ne anlama gelmektedir? Taaccüb kelimesine örnek cümleler… Taaccüb: Şaşırmak, şaşkınlık, şaşma anlamlarına gelmektedir… TAACCÜB KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Fakat gâfil adam ısrâr edince Hazret-i Îsâ, bu ahmağın sözlerine ziyâdesiyle taaccüb etti ve: Yâ Rabbî! Bu esrârın hikmeti...
Allahu Teala’nın sıfatları nelerdir? Allahu Teala’nın kaç sıfatı vardır? Allah Teâlâ’ya iman etmek demek, O’nun yüce varlığı hakkında vacip ve zorunlu olan, kemal ve mükemmellik sıfatlarıyla birlikte caiz sıfatları da bilip, öylece inanmak ve Allah’ın zâtını noksan sıfatlardan uzak tutmaktır....
Siyak kelimesinin anlamı nedir? Siyak kelimesine örnek cümleler… Siyak: İfade şekli ve tarzı, sözün gelişi anlamına gelmektedir. SİYAK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Hissedilen mânâyı ifâde edebilmek için, en uygun kelimeleri seçmek de kâfî gelmeyebilir. Kelimelerin dizilişi, cümlelerin teşekkülü, metnin siyak ve...
Hadisin sözlük ve terim anlamı nedir? Hadisin terimsel anlamları nelerdir? Hadisin sözlük anlamları nelerdir? Hadis, sözlükte, yeni anlamına geldiği gibi hikâye, rivayet, tarihî malumat manasına da gelmektedir. Ancak kelimenin ağırlık kazanan manası “söz ve haber” dir. Kur’an-ı Kerim’de de genellikle...
Etbâu’t Tabiin’in meşhur muhaddisleri kimlerdir? Etbâu’t-tâbiîn devrinde pek çok muhaddis yetişmiştir. Bunlar arasında, sahip oldukları Kur’an ve Fıkıh bilgisiyle haklı olarak “İmam” unvanını ka­zanmış olanlar vardır. Hadis tarihinde eserleriyle de büyük rol oynamış olan bu gibi kimseleri tanımak gerekir. Bunların...
Tabir nedir? Tabir kelimesi ne anlama gelmektedir? Tabir kelimesine örnek cümleler… Tabir: İfâde, söz, deyim, bir mânâ taşıyan söz, ıstılâh, terim, yorum, yorumlama, açıklama. TABİR KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Biz bugün, bütün bu mânâları yalnızca “tefekkür etmek” veya “düşünmek” tâbirleriyle ifâde...
İman nedir? İslam nedir? İslam sözlükte “itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, birşeye teslim olmak, selamette olmak” anlamlarına gelir. Terim olarak “Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalben kabul etmeye ve inandığı gibi yaşamak” anlamında...
Hadisi şeriflerin çeşitleri nelerdir? Hadisi şerif kaç kısma ayrılır? Rivayetin kaynağı bakımından hadis türleri… Hadis, sözlükte, yeni anlamına geldiği gibi hikâye, rivayet, tarihî malumat manasına da gelmektedir. Ancak kelimenin ağırlık kazanan manası “söz ve haber” dir. Muhaddislere göre hadisin içine...
Vaaz ve irşadın dindeki önemi nedir? İnsan toplumsal yönü ağır basan bir varlıktır. Davranışlarıyla toplum içinde dengeli bir hayat sürdürmek zorundadır. Diğer insanlar ile uyumlu, haklarına saygılı olmak bir görevdir. Şayet bir olumsuzluk yaşanıyor ise bunu da gidermek bir vazifedir....