Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda
İslami Bilgiler
Harem bölgesine ihramsız girmenin sonuçları. Hanefî ve Mâlikîler’e göre ne maksatla olursa olsun, mîkât sınırları...
İhramın rükünleri nelerdir? Hanefîlere göre ihramın niyet ve telbiye olmak üzere iki rüknü vardır. Bunlardan...
İhram nedir? İhramın rükünleri nelerdir? Harem bölgesine ihramsız girmenin cezası nedir? İhramlıya yasak olan ve...
İhramlı için yasak kapsamına girmeyen fiil ve davranışlar. İhramlı kişiye; yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak, ihram...
Hac ibadeti kaç çeşittir? İslam’da hac çeşitleri ve farkları. Hac; farz, vâcip ve sünnet olmak...
İman Hakkında
Merhamet duygusu her insanda var mıdır? Allah kimlere merhamet eder? İşte Peygamberimizin dilinden merhamet duygusu… Üsâme...
Allah dostları için cüz’î irâde yok hükmündedir. Zira onlar daima Allâh’ın huzurunda bulunurlar. On dokuzuncu asrın...
Neden pişman oluruz? Ahirette kimler pişman olacak? İnsan ölünce pişmanlık duyar mı? İşte insanın ölünce...
Tek başına çıkılan ve dönüşü olmayan yolculuk nereyedir? Ölüye fayda veren ameller nelerdir? Gölgeler âleminden...
Ahiret nedir, neye denir? Ahiretle ilgili bilgilier. Sözlükte “sonra olan ve son” gün anlamına gelen...
Peygamberimiz
Cerîr Bin Abdullah (r.a.) kimdir? Hz. Ömer’in (r.a.) hakkında “Cerîr, bu ümmetin Yusuf’udur” dediği Cerîr...
Peygamberimizin (s.a.s.) ashabından Ebû Kebşe el-Enmârî (r.a.) kimdir? Künyesiyle meşhur olan ve ismi kaynaklarda Amr...
Peygamberimizin (s.a.s.) Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra İslam tebliği nasıl yapıldı? Fahr-i Kâinât Efendimiz, doğup büyüdüğü...
Hz. Osman’ın (r.a.) şehit edildiği sırada hayatını kaybeden Abdullah Bin Zema (r.a.) kimdir? Abdullah bin...
Sahâbî hanımların önde gelenlerinden Esmâ Binti Yezîd el-Ensâriye (r.a.) kısaca kimdir? Esmâ Binti Yezîd el-Ensâriye...
Tefekkür
Peygamber Efendimiz gönderilmeden önce, zayıf insanlara ve kadınlara bile değer verilmiyordu. Böyle bir toplumda hayvanların...
Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı, yağan karla beyaza...
Ölümün soğuk ürpertilerinden kurtulmanın yegâne çâresi, ancak sâlihâne bir ömür yaşamaya gayret etmektir. Çünkü ölüme hazırlıklı...
İnsan okyanustan bir damla mesabesindedir. Peki bu damla Allah’ın varlığını kavrayabilir mi? Bir sanat eserini...
İlim ve hikmet arasında nasıl bir irtibat bulunmaktadır? İnsanlığın ilim diye bugüne kadar övüp durduğu...
KUR’ÂNIMIZ
Bakara Suresi 80. ayeti ne anlatıyor? Bakara Suresi 80. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Bakara Suresi 83. ayeti ne anlatıyor? Bakara Suresi 83. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Bakara Suresi 82. ayeti ne anlatıyor? Bakara Suresi 82. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Bakara Suresi 81. ayeti ne anlatıyor? Bakara Suresi 81. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Bakara Suresi 85. ayeti ne anlatıyor? Bakara Suresi 85. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Bakara Suresi 84. ayeti ne anlatıyor? Bakara Suresi 84. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Dualar ve Zikirler
Hadislerde geçen, cimadan önce okunan dua ve anlamı… İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre...
"Elhamdülillahillezî et amena ve sekana ve cealena müslimin. " duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı…...
Mal, aile, çocuk her şeyin hayırlısını istemek için okunmaıs tavsiye edilen, hadislerde geçen duanın Arapça...
Hadisi şerifte geçen duanın Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı… Arapça: Türkçe Okunuşu: “Allahümme eınnî ala...
Hadislerde geçen "Allahümme elif beyne kulubinâ" duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı… Arapça: Türkçe Okunuşu:...
"Allahumme eslemtu nefsî ileyke…" duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı… Arapça: Türkçe Okunuşu: “Allahumme eslemtu...
Namaz
Şafii mezhebine göre namazın rükünleri kaçtır ve nelerdir? Madde madde şafii mezhebine göre namazın rükünleri…...
Namazdan sonra nasıl dua edilmelidir? Namaz biter bitmez kalkan sahabiyi Peygamber Efendimiz (s.a.v) nasıl uyarıyor?...
Şafii mezhebine göre namazın sünnetleri nelerdir? Madde madde şafii mezhebine göre namazın sünnetleri… Beş vakit...
Cenâb-ı Hak, namaz vesîlesiyle günde en az beş defa kuluyla mülâkat istiyor. Bu mülâkatı da...
Namaz hakkında bahsedilen huşû, edeb ve ilâhî vuslat hâli, ulaşılması mümkün olmayan ve beşer tâkatinin çok...
Özellikle Teravih Namazı’nda sıkça karşılaşılan bir durum olan ‘hızlı namaz kılmak’ dinimizce uygun mu? Dr....
Dini Sözler
Arefe günü bu duaIarı ve zikirIeri çokça okumaIıyız. BismiIIahirrahmanirrahim. KuI hüveIIâhü ehad. AIIâhüssamed. Lem yeIid...
Hadis-i şerifte buyuruIdu ki: “AIIahü TeâIâ, Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye vermedi.”...
Oruçla ilgili sözler sayfamızı sizler için hazırladık. Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur. (Tirmizi, Savm 74,...
Selamun aleyküm, öncelikle web sitemize hoş geldiniz. Web sitemizin içeriği sizlerin de anlamış olduğu gibi...
Manşet: Aşk nedir bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Aşk, her şeydedir...
Rabbimiz, bu geIen yeni yıIda, İsIam camiasına hayırIar göndersin. AIIah azze ve ceIIe geçmiş yıIımızda...
Oruç
Merhamet duygusu her insanda var mıdır? Allah kimlere merhamet eder? İşte Peygamberimizin dilinden merhamet duygusu… Üsâme bin Zeyd -radıyallâhu anh- şöyle anlatır: Kızı (Zeynep), Nebî’ye -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “–Oğlum ölmek üzeredir, lütfen bize kadar geliniz.” diye haber gönderdi. Peygamber -aleyhissalâtü...
Allah dostları için cüz’î irâde yok hükmündedir. Zira onlar daima Allâh’ın huzurunda bulunurlar. On dokuzuncu asrın meşhur mutasavvıflarından Şeyh Muhammed Nûru’l-Arabî’nin, “beşerî irâde”yi, yâni cüz’î irâdeyi inkâr ettiği yolunda bir dedikodu yayılır. Bunu duyan Sultan Abdülmecid Han, Hazret-i Pîr’in huzur derslerine...
Tevekkül nedir? Allah’a tevekkül etmek nasıl olur? Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Şebnem Dergisi’nin bu ayki sayısında, Müslüman’ın önemli hassasiyetlerinden biri olması gereken ‘tevekkül’ konusunu ele alıyor. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in şu kıssayı naklettiğini...
Hz. Ömer’in (r.a.) bir yolculuğu esnasında Allah’ın kaderin kaçtığı hadise… Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yeryüzünde vukû bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musîbet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, o bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allâh’a göre kolaydır.” (Hadîd,...
Şerrin Allah’tan olması meselesine gelince, hiçbir şer O’nun murâdı ile değildir. Ancak Cenâb-ı Hak, -râzı olmasa da- imtihan îcâbı olarak, şerrin de vukû bulmasına izin vermiştir. İNSANLAR ŞERRE DE TÂLİP OLURLAR İrâde ve istek kuldan, yaratmak Allah’tandır. Üstelik şerrin zuhûruna...
Allâh’ın irâdesi, bütün oluşlarda mevcuttur. O’nun irâde ve kudretinin dâhil olmadığı hiçbir şey gerçekleşemez. Bir toz bile yerinden kalkamaz ve küçük bir sineğin kanadı bile kıpırdayamaz. KADER VE KAZÂ NEDİR? Allah Teâlâ, sonsuz ilim sahibi olduğundan, olmuş ve olacak her...
Ne uğursuzluk vehimleri yok ki?.. Evden çıkınca kedi ya da köpek görmek, köpek uluması, baykuş ötmesi, 13 rakamı, elden sabun ve makas almanın ayrılık getireceği… v.s. Kuş uçurup veya ürkütüp gittikleri yöne göre hüküm çıkarmak, bacanın dumanın çıkışına göre yorumlamalara...
Kadere iman, kederlerin ilacıdır. Acıları tatlılaştıran, zorlukları kolaylaştıran, yokuşları inişlere, külfetleri nimetlere çeviren, kahırları lütuflara döndüren bu imandır. Allah Teâlâ’nın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ne şekilde ve ne zaman olacaklarsa onların hepsini ezeli...
Bu dünya hayatında kulun gayesi, Cenâb-ı Hakk’ın dostluğuna erme yolunda gayret etmek olmalıdır. Ancak dostluk ve muhabbetin şartı; dosttan gelen ezâ ve cefâyı dahî hoş karşılamakla, ona rızâ ve teslîmiyet göstermektir. «el-Vedûd» ismiyle muhabbetin menbaı ve menşei olan Cenâb-ı Hak,...
Kaderle ilgili olarak buraya kadar zikredilen temel esaslar derinleştirildiğinde o kadar çok mes’eleyle karşılaşılır ki, bunlar ilm-i kelâm münakaşalarına sermaye olmaktan ileriye gitmez. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, kadere îmân etmekle iktifâ etmemizi emir buyurmuş ve bu hususta yersiz...
dir.topmillion.net