Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda
İslami Bilgiler
Gerçek oruç nasıl tutulur? Ramazan ve orucun fazileti nedir? Ramazan ayının faziletli olmasının sebepleri nelerdir?...
Oruç ibadetinde kadınlar için getirilen kolaylıklar nelerdir? Cünüp sabahlamak orucu bozar mı? Hamile veya emzikli...
Ramazan orucu kimlere farzdır? Ramazan ayının önemi nedir? İlâç kullanmak, aşı ve iğne yaptırmak orucu...
Peygamberimizin (s.a.v) iki rekat namaz kılmadan ayrılmayın dediği yer… Muhammed ibn-i Eslem ibn-i Bücre (r.a)...
Farz olan namazlar hangileridir? Farz namazlar kaç rekattır? Cuma namazı farz mıdır? İslam’a göre farz...
İman Hakkında
Tevekkül nedir? Allah’a tevekkül etmek nasıl olur? Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Şebnem Dergisi’nin bu...
Hz. Ömer’in (r.a.) bir yolculuğu esnasında Allah’ın kaderin kaçtığı hadise… Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yeryüzünde vukû...
Şerrin Allah’tan olması meselesine gelince, hiçbir şer O’nun murâdı ile değildir. Ancak Cenâb-ı Hak, -râzı...
Allâh’ın irâdesi, bütün oluşlarda mevcuttur. O’nun irâde ve kudretinin dâhil olmadığı hiçbir şey gerçekleşemez. Bir...
Ne uğursuzluk vehimleri yok ki?.. Evden çıkınca kedi ya da köpek görmek, köpek uluması, baykuş...
Peygamberimiz
Kur’an-ı Kerim’de geçen sabır ile ilgili ayetler… Allâh Resûlü de bir beşerdi. Zaman zaman kendisine...
Peygamber Efendimiz hangi meslekleri yapmıştır? Peygamber Efendimiz’in çocukluk, gençlik ve Peygamberlik vazifesinden sonra yaptığı meslekler…...
Cennet ve Cemâlullâh’a yol arayan ne yapmalıdır? Gideceği tek yol hangisidir? Cennete girmek istemeyenler kimler?...
Hz. Musa’nın (a.s) Ümmet-i Muhammed’den olmak istemesinin sebebi nedir? Efendimizin (s.a.v) ümmetinden olma nimetinin şükrünü...
İslam’a göre varlık vesilemiz ve velî-nîmetimiz olan anne-babalarımızın üzerimizdeki hakkı nedir? İslam’da anne ve baba...
Tefekkür
Tefekkür, zikir ve murâkabe ile hakîkate ulaşabilmek için, elde edilen bilgilerin tatbiki lâzımdır. İlâhî hakîkatler...
Vahdeti yalnız kendisine has kılan Allah bütün mahlûkâtı çift olarak yaratmıştır. Nitekim âyet-i kerîmelerde buyrulur:...
Kuran-ı Kerim, bilim adamlarının daha yeni yeni keşfettiği; insanın yaratılış safhalarını, röntegen cihazlarının, mikroskopların, biyoloji...
Su içinde bataklıkta yetişen tek tahıl bitkisi olarak bilinen pirincin ekiminden hasadına, kurutulmasından fabrikada işlenerek...
Hepimiz, ilâhî imtihan diyârı olan bu cihan mektebinin talebeleriyiz. Kulluk tahsilimiz, ecel tasdiknâmesiyle son bulacak, amellerimizle toprağın...
KUR’ÂNIMIZ
A’râf Suresi 162. ayeti ne anlatıyor? A’râf Suresi 162. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
A’râf Suresi 161. ayeti ne anlatıyor? A’râf Suresi 161. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
A’râf Suresi 160. ayeti ne anlatıyor? A’râf Suresi 160. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
A’râf Suresi 165. ayeti ne anlatıyor? A’râf Suresi 165. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
A’râf Suresi 164. ayeti ne anlatıyor? A’râf Suresi 164. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
A’râf Suresi 166. ayeti ne anlatıyor? A’râf Suresi 166. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Dualar ve Zikirler
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gana’dan gelen Gana Ticaniyye Konseyi Başkanı Abul Faidi...
Şaban ayının son pazartesi günü Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘den rivayetle tutulması tavsiye edilen son pazartesi...
Namaz
Peygamberimizin (s.a.v) iki rekat namaz kılmadan ayrılmayın dediği yer… Muhammed ibn-i Eslem ibn-i Bücre (r.a)...
Farz olan namazlar hangileridir? Farz namazlar kaç rekattır? Cuma namazı farz mıdır? İslam’a göre farz...
Beş vakit namazın farz olması ile ilgili ayet ve hadisler. Namazın farz oluşu Kitap ve...
Ayet kimlere sesleniyor ve hangi konuda uyarıyor? Namazın önemi ve fazileti nedir? Kılarken nelere dikkat...
Vakit namazlarını vaktinin dışında kılmaya "kaza" denir. Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazın kazası...
Peygamber (s.a.s.) Efendimizin gözümün nuru dediği ibadet; namazın fazileti ve önemi nedir? Allah dostlarının hayatındaki...
Dini Sözler
Arefe günü bu duaIarı ve zikirIeri çokça okumaIıyız. BismiIIahirrahmanirrahim. KuI hüveIIâhü ehad. AIIâhüssamed. Lem yeIid...
Hadis-i şerifte buyuruIdu ki: “AIIahü TeâIâ, Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye vermedi.”...
Oruçla ilgili sözler sayfamızı sizler için hazırladık. Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur. (Tirmizi, Savm 74,...
Selamun aleyküm, öncelikle web sitemize hoş geldiniz. Web sitemizin içeriği sizlerin de anlamış olduğu gibi...
Manşet: Aşk nedir bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Aşk, her şeydedir...
Rabbimiz, bu geIen yeni yıIda, İsIam camiasına hayırIar göndersin. AIIah azze ve ceIIe geçmiş yıIımızda...
Oruç
Tevekkül nedir? Allah’a tevekkül etmek nasıl olur? Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Şebnem Dergisi’nin bu ayki sayısında, Müslüman’ın önemli hassasiyetlerinden biri olması gereken ‘tevekkül’ konusunu ele alıyor. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in şu kıssayı naklettiğini...
Hz. Ömer’in (r.a.) bir yolculuğu esnasında Allah’ın kaderin kaçtığı hadise… Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yeryüzünde vukû bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musîbet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, o bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allâh’a göre kolaydır.” (Hadîd,...
Şerrin Allah’tan olması meselesine gelince, hiçbir şer O’nun murâdı ile değildir. Ancak Cenâb-ı Hak, -râzı olmasa da- imtihan îcâbı olarak, şerrin de vukû bulmasına izin vermiştir. İNSANLAR ŞERRE DE TÂLİP OLURLAR İrâde ve istek kuldan, yaratmak Allah’tandır. Üstelik şerrin zuhûruna...
Allâh’ın irâdesi, bütün oluşlarda mevcuttur. O’nun irâde ve kudretinin dâhil olmadığı hiçbir şey gerçekleşemez. Bir toz bile yerinden kalkamaz ve küçük bir sineğin kanadı bile kıpırdayamaz. KADER VE KAZÂ NEDİR? Allah Teâlâ, sonsuz ilim sahibi olduğundan, olmuş ve olacak her...
Ne uğursuzluk vehimleri yok ki?.. Evden çıkınca kedi ya da köpek görmek, köpek uluması, baykuş ötmesi, 13 rakamı, elden sabun ve makas almanın ayrılık getireceği… v.s. Kuş uçurup veya ürkütüp gittikleri yöne göre hüküm çıkarmak, bacanın dumanın çıkışına göre yorumlamalara...
Kadere iman, kederlerin ilacıdır. Acıları tatlılaştıran, zorlukları kolaylaştıran, yokuşları inişlere, külfetleri nimetlere çeviren, kahırları lütuflara döndüren bu imandır. Allah Teâlâ’nın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ne şekilde ve ne zaman olacaklarsa onların hepsini ezeli...
Bu dünya hayatında kulun gayesi, Cenâb-ı Hakk’ın dostluğuna erme yolunda gayret etmek olmalıdır. Ancak dostluk ve muhabbetin şartı; dosttan gelen ezâ ve cefâyı dahî hoş karşılamakla, ona rızâ ve teslîmiyet göstermektir. «el-Vedûd» ismiyle muhabbetin menbaı ve menşei olan Cenâb-ı Hak,...
Kaderle ilgili olarak buraya kadar zikredilen temel esaslar derinleştirildiğinde o kadar çok mes’eleyle karşılaşılır ki, bunlar ilm-i kelâm münakaşalarına sermaye olmaktan ileriye gitmez. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, kadere îmân etmekle iktifâ etmemizi emir buyurmuş ve bu hususta yersiz...
Hikmet penceresinden bakanlar için kaderdeki gizlilik ve kulun onu lâyıkıyla idrâk edememesi keyfiyeti, bir kahır sebebi değil, bilakis son derece büyük bir lutuf vesîlesidir. Çünkü beşerin kaderi bilmesi hâlinde, içinden çıkılmaz birçok tehlike ve felâketlere düşeceği, inkâr edilemeyecek bir hakîkattir....
İnsanlar fiillerde gerçek bir irade hürriyetine sahiptirler. Çünkü insan bu gerçeği kendi içinde her an duymakta, yaptığı işlerde hür olduğunu hissetmektedir. Yüce Allah, insanların irade sahibi, dilediğini yapabilir bir varlık olmasını irade ve takdir buyurmuş ve onları bu güç ve...