Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda
İslam
Peygamber Efendimiz’in nasıl namaz kılma şekli nasıldı? Allah Resûlü, hiçbir günâhı olmadığı hâlde geceleri ayakları...
Cenaze ne demek? Muhtazar, meyyit, teçhiz, gasil, tekfin, teşyi ve defin nedir? Cenaze ile ilgili...
İslam’da namazın, namaz kılmanın ve namaza devam etmenin önemi nedir? Namazın önemiyle ilgili ayet ve...
Orucu, nefsânî zaaflarla zedelememek; bilhassa dili, dedikodu, gıybet, yalan, iftirâ ve mâlâyânî mevzulardan muhâfaza etmek,...
Gümüşün zekatı var mı? Ayarı düşük altın ve gümüşün zekatı ne kadardır, nasıl hesaplanır? Değeri...
İman
Ahirette kendilerine korku ve hüznün ulaşamayacağı kullar kimler? Dostun dostu sormayacağı, kişinin kardeşinden, anne-babasından ve...
Kulu Rabb’ine sevdiren hasletler nelerdir? Yapıp ettiğimiz bütün amellerin dâimâ Allah tarafından görülmekte olduğunu ve...
İnsanlara ve hattâ bütün mahlûkâta bakışta bu mahviyet hâlini kazanabilmek, kulun Rabbine karşı sahip olması...
Cenâb-ı Hakk’ın bir kulun arzularını yerine getirmesi ve günahlarını affetmesi, dünya ve âhiretin bütün hayırlarını...
Allah ne demek? İsm-i Azam nedir? Allah’a iman ne demektir? Allah’ın en güzel isimleri nelerdir?...
Peygamberimiz
Allah Resûlü’nün sözlerini, davranışlarını ve hâllerini en güzel şekilde idrâk eden ve O’ndan bizlere nûrânî...
Emîn ne demektir? Peygamber Efendimize neden Muhammedü’l-Emîn adı verilmiştir? İşte cevabı… Allâh Reûlü -sallâllâhu aleyhi ve...
Altınoluk Dergisi 30. yıl abone dönemi kampanyasında Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir  Hocanın “Peygamberimin Sevdiği Müslüman”...
İyiliği emir ve kötülükten nehyettiği halde sözü ile işi birbirine aykırı olan kişinin acıklı sonu AYETLER...
Sevr Dağı… Hicret sırasında Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve Hz. Ebubekir’in müşriklerden korunduğu mağarayı barındıran o...
Hadisler
İyi veya kötü çığır açanlar ile ilgili ayet ve hadisler. İslam’da iyi veya kötü çığır...
Kıyamet gününde insanlar nasıl bir durumda olacak? Kıyamet günü insanlar nasıl terleyecek? Hadisi şerifi nasıl...
Peygamber, Kâbe, melekler, gökyüzü, ecdat, hayat, ruh, başkan, sultanın hayatı, sultanın nimeti, bir kimsenin türbesi...
Peygamber Efendimiz (s.a.v) minbere son çıktığında sahabiye neyi tavsiye ediyor? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Rasûlullah...
Münafıklık ile ilgili hadisi şerifler… İbn Ömer’in rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:...
KUR’ÂNIMIZ
Vâkıa Suresi 26. ayeti ne anlatıyor? Vâkıa Suresi 26. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Tevbe Suresi 99. ayeti ne anlatıyor? Tevbe Suresi 99. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Ahzâb Suresi 17. ayeti ne anlatıyor? Ahzâb Suresi 17. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Zuhruf Suresi 89. ayeti ne anlatıyor? Zuhruf Suresi 89. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
En’âm Suresi 29. ayeti ne anlatıyor? En’âm Suresi 29. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Kadir suresi suresi kaç ayettir? Kadir suresi Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? Kadir suresi...
Dualar ve Zikirler
Abdullah Sert Beyefendi, seyyidül istiğfar duası ve faziletini anlatıyor. SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI Nebiyy-i Ekrem (s.a.v)...
Şeddâd İbnu Evs Hazretlerinden rivayetle dinde sebat etmek için okunan duanın Arapçası ve Türkçe anlamı…...
Günün belli zamanlarda okunacak dualar nelerdir? Muhtelif vesilelerle okunacak dualar. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin Dualar...
Sınavda başarılı olmak için bu duayı okuyun. Sınava girmeden önce okunacak dua ve anlamı… SINAVA...
Ebû Ümâme’nin (r.a) okuduğu rivayet edilen duası… Ebû Ümâme, künyesiyle meşhur bir sahâbîdir. Önce Mısır’da...
Kim Kimdir?
İlk müslümanlardan olan İrbâz, sahâbenin meşhurlarından ve Suffe ehlinin önde gelenlerindendir. Künyesi Ebû Necih olup...
Adı Ahmed ibn Muhammed, künyesi Ebu’l-Abbas, nisbesi el-Edemî. Zarif ve alim bir şeyh olarak tanınır....
Horasan diyarı şeyhlerinin ulularından. Horasan’ın Sicistan ya da kısaca “Sicz” denilen şehrinden. Bu yüzden “es-Siczî”...
Bu azîz sahâbî Resûlullah Efendimiz’in üç meşhur şâirinden biridir. Medineli olup Hazrec kabilesindendir. İkinci Akabe...
Sultan Şahinşah veya Melikşah kimdir? Dördüncü Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı Şahinşah’ın (Melikşah) hayatı… Sultan Şahinşah, 1096...
İmam Gazali kimdir? Filozoflara yönelttiği eleştirileriyle tanınan Eş’arî kelamcısı, Şâfi fakihi ve sûfî; İmam Gazali’nin...
Dini Bilgiler
Mükellef kime denir? Mükellef olmanın şartları nelerdir? Mükellef hakkında kısaca bilgiler… Erginlik çağına gelen akıllı...
Kul, hakkını helal ederse Allah’da (c.c) o kulu affeder mi? Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi...
Oruçluya mekruh olmayan durumlar nelerdir? Maddeler halinde oruçluya mekruh olmayan şeyler… Oruçluya mekruh olmayan şeyler:...
Ahmet H. Yıldırım, zekat vermenin şartlarını ve zekatla ilgili merak edilen aşağıdaki soruları cevaplıyor. Zenginliğin...
Yüce Allah’ın emaneti, dünya hayatının süsü ve imtihan vesilesi evlâtları terbiye etmek ve onlara din...
Ahlâk değişir mi? Kişinin değişimi nasıl olur? İstersek değişebilir miyiz? İşte cevabı… Çocuk dünyaya tertemiz...
Ne Nedir?
Sadık nedir? Sadık kelimesinin anlamı nedir? Sadık kelimesine örnek cümleler nelerdir? Sâdık: Doğru, hakîkî, sahte olmayan. Sadâkatli, samîmî, bağlı anlamlarına gelmektedir. SADIK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER İnsan; vehim, hayal ve hevâ gibi âfetlerden sâlim olmasını temin eden, vahiyle terbiye edilmiş bir...
Din nedir? Dinin sözlük anlamı nedir? Din ile ilgili ayetler nelerdir? Dinin anlamı kısaca… Din, ilahi bir aslı olmayan veya Allah’ın peygamberleri vasıtası ile insanlara bildirdiği inançtır. DİNİN ANLAMI NEDİR? Din, sözlükte; “hüküm, ceza (karşılık), mükâfât, hesap, itâat, teslimiyet, hizmet,...
Sahabenin tanınma şekilleri nelerdir? Sahabeler hangi şartlar dahilinde sahabe sayılır? Bir kimsenin sahabî olduğu şu yollarla bilinir: Tevatür yolu ile: Tevatür, yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri aklen mümkün olmayan çok sayıda kimsenin, bir haberi ittifakla nakletmelerine, bir konu üzerinde...
Azil yapmak ne demektir? Azil yapmak caiz midir? İslam’a göre azil yapmanın hükmü. Hz. Peygamber’in, azil konusunda çeşitli hadisleri vardır.  AZİL NEDİR? Arapça bir sözcük olan “azil”; uzaklaştırmak, ayırmak demektir. Bir fıkıh terimi olarak; kadının gebe kalmaması için, erkeğin menisini...
Tahsis ne demek? Tahsis kelimesinin anlamı nedir? Tahsis kelimesine örnek cümleler… Tahsis: Has kılma, ayırma. Aylık bağlama anlamlarına gelmektedir. TAHSİS KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Ey Abdülmuttalib! Ben sana bir sır emânet edeceğim ki, o sırrı başkası olsaydı açmazdım. Fakat ben onun...
İslam’a göre evlenme ehliyeti ne demektir? Erkeğin ve kızın evlenme yaşı nedir? Evlenme için veli izni gerekir mi? İşte cevapları… İslâm’da erkek ve kadın için namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle ilgili yükümlülüklerin âkıl ve bâliğ olmakla başladığı konusunda görüş birliği...
Vaaz planı nasıl hazırlanır? En küçük konuşmanın bile bir planının bulunması gerektiğine işaret etmiştik. Vaaz ise, bildiğiniz gibi, sürekli bir din telkini olmanın yanında, 30-45 dakika süren bir konuşma demektir. Böylesine uzun bir konuşmanın elbette iyi düşünülmüş bir planı bulunması...
Sekinet nedir? Sekinet kelimesi ne anlama gelmektedir? Sekinet kelimesine örnek cümleler… Se­ki­net: Sa­kin ol­ma, sü­kû­net, hu­zur, gö­nül ra­hat­lı­ğı gibi anlamlara gelmektedir. SEKİNET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Bir grup insan, Allâh’ın evlerinden bir evde toplanır, Allâh’ın Kitâbı’nı okur ve onu aralarında müzâkere...
Tahlil ne demek? Tahlil kelimesinin anlamı nedir? Tahlil kelimesine örnek cümleler… Tahlil: Unsurlarına ayırma, hâlletme, çözümleme, analiz, değerlendirme anlamlarına gelmektedir. TAHLİL KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER İslâm tasavvufunun derinliği ile Süleymâniye Câmii ve külliyesi tahlîl edildiğinde, oraya İslâm rûhunun aksetmiş olduğu, göz alıcı...
Safiyet nedir? Safiyet kelimesinin anlamı nedir? Safiyet kelimesine örnek cümleler nelerdir? Safi­yet: Hâ­lis­lik, te­miz­lik, pak­lık, arı­lık anlamına gelir. SAFİYET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Araplar umûmiyetle ümmî idiler. Kültürden uzak, okuma yazma bilmeyen bir kavimdiler. Allâh Teâlâ onlara kendi içlerinden, sâfiyeti bozulmamış...