Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda
İslami Bilgiler
İnsanın her şeyden evvel kendi üzerinde hakkı vardır. Sonra âile efrâdı, daha sonra ise akrabâ...
Hadis kitaplarının ittifak halinde Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet ettikleri bir hadiste Hz. Peygamber 5 ukiyeden (=200...
Zekât esasen malî bir ibadettir ve namazla birlikte İslâm’ın iki temelini teşkil eder. Namaz bedenî ibadetlerin,...
Tarihin ilk devirlerinde alışveriş trampa usulüyle, mal malla değiştirilerek yapılıyordu. Daha sonra altın ve gümüş madeni,...
Altın ve gümüşten yapılan kadın ziynet eşyasının zekâta tâbi olup olmayacağı sahâbe devrinden itibaren tartışma konusu...
İman Hakkında
Tevekkül nedir? Allah’a tevekkül etmek nasıl olur? Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Şebnem Dergisi’nin bu...
Hz. Ömer’in (r.a.) bir yolculuğu esnasında Allah’ın kaderin kaçtığı hadise… Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yeryüzünde vukû...
Şerrin Allah’tan olması meselesine gelince, hiçbir şer O’nun murâdı ile değildir. Ancak Cenâb-ı Hak, -râzı...
Allâh’ın irâdesi, bütün oluşlarda mevcuttur. O’nun irâde ve kudretinin dâhil olmadığı hiçbir şey gerçekleşemez. Bir...
Ne uğursuzluk vehimleri yok ki?.. Evden çıkınca kedi ya da köpek görmek, köpek uluması, baykuş...
Peygamberimiz
Peygamberimiz ne zaman doğdu? Peygamber Efendimizin doğumundan önce gerçekleşen haber ve hadiseler neler? Peygamber Efendimizin...
Peygamber Efendimiz doğduğunda gerçekleşen hadiseler. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin doğumu, peygamberliği, hicreti ve...
Hadisi şerifler neden ilk dönemlerde yazılı hale getirilmedi de tabiin döneminde yazılı olarak derlenmeye başlandı?...
Peygamber Efendimizin Hudeybiye’ye gitme sebebi nedir? Hudeybiye Antlaşması ne zaman ve kimlerle yapıldı? Hudeybiye Antlaşması’nın...
Musab bin Umeyr (r.a.) kaç yaşında Müslman oldu ve kimlerin hidayetine vesile oldu? Sad bin...
Tefekkür
Kadim Yunan’da aklın zaafını gösteren tipik bir hâdise yaşanmıştır. Bir genç, hukuk tahsil etmek için...
Bu âlemde zerreden kürreye kadar ne varsa, hepsi ilâhî bir sanat hârikasıdır. Her tarafta insan...
Allâh’ın kitâbı Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîflerinde; inceleme, araştırma, tefekkür etme ve ibret alma...
Cenâb-ı Hakk’ın bize olan en büyük lûtufları, bunca mahlûkât içinde “insan” olarak yaratılıp, müslüman bir...
Hakîkate ulaşmak, ancak tefekkür ve istidlâl ile mümkündür. Delilleri, yani ilâhî kudret nakışlarını ve azamet...
KUR’ÂNIMIZ
Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’i hem kendisinin hem de Peygamber Efendimiz’in doğruluğunu ispat eden bir mûcize...
İlâhî kitapların sonuncusu olan Kur’ân-ı Kerîm, önceki bütün kitapları neshetmiş, yani hükmünü ortadan kaldırmıştır. Esasen...
İnsanoğlu yaratılış itibârıyla tefekküre meyyâldir. Fakat insan aklını nefsânî hesapların dar hudutlarından kurtarıp hakka ve...
1. İnanç hükümleri: Başta Allah’a iman olmak üzere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere,...
Gaziantep Şehitkamil Kongre Merkezi’nde 18 Mayıs 2014 Pazar günü yapılan merasimle Hoşgör Fatih Kur’ân Kursu’ndan...
25 yıldır âmâlar için Kur’ân-ı Kerim basan, aynı zamanda kendisi de âmâ olan Adil Altınkaya...
Dualar ve Zikirler
“Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm” ne demek? “Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm” duasının anlamı ve fazileti. Enes radıyallahu anh’den rivayet...
Kur’an’da geçen şifa ayetleri var mıdır? Maddi-manevi bütün hastalıklarda istimdat edebileceğiniz, medet bekleyebileceğiniz bizzat Rabbimiz’in...
Peygamberimizin (s.a.v) yatmadan önce okuduğu dua hangisidir? Peygamberimiz (s.a.v) uyanınca hangi duayı okurdu? Peygamberimizin (s.a.v)...
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin okuduğu dualardan hacet duasının okunuşu ve anlamı. İbn Mesut radıyallahu anh şöyle dedi:...
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ashabına öğrettiği, bütün duaları kapsayan dua. Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi...
Yatmadan önce okunacak bir dua var mıdır? Peygamber (s.a.v.) Efendimiz nasıl uyurdu? Peygamberimizin (s.a.v.) yatarken...
Namaz
Peygamer -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin kıldığı ve tavsiye ettiği namazları haberimizde liste halinde istifadenize...
Abdest alan kimseye selam verilebilir mi? Selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden birisidir. Hz. Peygamber...
Tenya ve benzeri bağırsak kurtları abdesti bozar mı? Vücuttan çıkan her türlü kan, irin, akıntı,...
Fecri sadık nedir? Fecri kazib nedir? Fecri sadık ve Fecri kazib arasındaki fark nedir? Sabah...
Peygamber Efendimiz’in nasıl namaz kılma şekli nasıldı? Allah Resûlü, hiçbir günâhı olmadığı hâlde geceleri ayakları...
Namazda okuduğumuz tesbihat ve dualar hangi anlamlara geliyor. İşte namazda okuğumuz tesbihatın anlamları… NAMAZDA OKUNAN...
Dini Sözler
Selamun aleyküm, öncelikle web sitemize hoş geldiniz. Web sitemizin içeriği sizlerin de anlamış olduğu gibi...
Manşet: Aşk nedir bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Aşk, her şeydedir...
Rabbimiz, bu geIen yeni yıIda, İsIam camiasına hayırIar göndersin. AIIah azze ve ceIIe geçmiş yıIımızda...
BaşIangıçIar sonuçIarın teceIIi yeridir. Rahmet iIe başIayan Ramazan Ayının kurtuIuş iIe teceIIi buIması temenniIerimIe. Başı...
Ey ümmeti Muhammed! Hepinize hayırIı geceIer. Yeni güne hayırIarIa uyanın inşaIIah. Rabbimiz AIIah, fikrimizi zikruIIah,...
Manşet: Allah’ın nuru üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar… Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav)...
Oruç
Tevekkül nedir? Allah’a tevekkül etmek nasıl olur? Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Şebnem Dergisi’nin bu ayki sayısında, Müslüman’ın önemli hassasiyetlerinden biri olması gereken ‘tevekkül’ konusunu ele alıyor. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in şu kıssayı naklettiğini...
Hz. Ömer’in (r.a.) bir yolculuğu esnasında Allah’ın kaderin kaçtığı hadise… Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yeryüzünde vukû bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musîbet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, o bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allâh’a göre kolaydır.” (Hadîd,...
Şerrin Allah’tan olması meselesine gelince, hiçbir şer O’nun murâdı ile değildir. Ancak Cenâb-ı Hak, -râzı olmasa da- imtihan îcâbı olarak, şerrin de vukû bulmasına izin vermiştir. İNSANLAR ŞERRE DE TÂLİP OLURLAR İrâde ve istek kuldan, yaratmak Allah’tandır. Üstelik şerrin zuhûruna...
Allâh’ın irâdesi, bütün oluşlarda mevcuttur. O’nun irâde ve kudretinin dâhil olmadığı hiçbir şey gerçekleşemez. Bir toz bile yerinden kalkamaz ve küçük bir sineğin kanadı bile kıpırdayamaz. KADER VE KAZÂ NEDİR? Allah Teâlâ, sonsuz ilim sahibi olduğundan, olmuş ve olacak her...
Ne uğursuzluk vehimleri yok ki?.. Evden çıkınca kedi ya da köpek görmek, köpek uluması, baykuş ötmesi, 13 rakamı, elden sabun ve makas almanın ayrılık getireceği… v.s. Kuş uçurup veya ürkütüp gittikleri yöne göre hüküm çıkarmak, bacanın dumanın çıkışına göre yorumlamalara...
Kadere iman, kederlerin ilacıdır. Acıları tatlılaştıran, zorlukları kolaylaştıran, yokuşları inişlere, külfetleri nimetlere çeviren, kahırları lütuflara döndüren bu imandır. Allah Teâlâ’nın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ne şekilde ve ne zaman olacaklarsa onların hepsini ezeli...
Bu dünya hayatında kulun gayesi, Cenâb-ı Hakk’ın dostluğuna erme yolunda gayret etmek olmalıdır. Ancak dostluk ve muhabbetin şartı; dosttan gelen ezâ ve cefâyı dahî hoş karşılamakla, ona rızâ ve teslîmiyet göstermektir. «el-Vedûd» ismiyle muhabbetin menbaı ve menşei olan Cenâb-ı Hak,...
Kaderle ilgili olarak buraya kadar zikredilen temel esaslar derinleştirildiğinde o kadar çok mes’eleyle karşılaşılır ki, bunlar ilm-i kelâm münakaşalarına sermaye olmaktan ileriye gitmez. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, kadere îmân etmekle iktifâ etmemizi emir buyurmuş ve bu hususta yersiz...
Hikmet penceresinden bakanlar için kaderdeki gizlilik ve kulun onu lâyıkıyla idrâk edememesi keyfiyeti, bir kahır sebebi değil, bilakis son derece büyük bir lutuf vesîlesidir. Çünkü beşerin kaderi bilmesi hâlinde, içinden çıkılmaz birçok tehlike ve felâketlere düşeceği, inkâr edilemeyecek bir hakîkattir....
İnsanlar fiillerde gerçek bir irade hürriyetine sahiptirler. Çünkü insan bu gerçeği kendi içinde her an duymakta, yaptığı işlerde hür olduğunu hissetmektedir. Yüce Allah, insanların irade sahibi, dilediğini yapabilir bir varlık olmasını irade ve takdir buyurmuş ve onları bu güç ve...