Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tahrik Ne Demek?

Tahrik Ne Demek?

Tahrik ne demek? Tahrik kelimesinin anlamı nedir? Tahrik kelimesine örnek cümleler…

Tahrik: Hareket ettirme, yerinden oynatma, kımıldatma. Teşvik etme. Kışkırtma, azdırma gibi anlamlara gelmektedir.

TAHRİK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

“Nefsini kötülüklerden arındıran (maddî ve mânevî kirlerden temizleyen) mutlakâ kurtuluşa ermiş; onu kötülüklere gömen de elbette hüsrâna uğramıştır.” (eş-Şems, 9-10)

Bugün global kültür istîlâsı, nefsâniyeti tahrik eden reklâmlar, lüks ve israfı kamçılayan modalar, televizyon ve internetin menfî telkin ve propagandaları, müthiş bir mânevî erozyon ve kirlenmeyi beraberinde getirdi. İnsanların akıl ve gönül dünyaları hercümerc oldu. Gâye ile vâsıta birbirine karıştı. Hakkʼa kulluğun îfâsında güç-kuvvet kazanmak için yiyip içmek yerine, yiyip içip tüketmek için yaşanır oldu. Kalpler dünyanın esiri, nefisler şehevî arzuların kölesi hâline geldi. Ruhlardaki tatminsizlik, insanlığı ferdî ve ictimâî buhranlara sürükledi. En nihâyet, bütün uhrevî endişelerden uzak, âdeta âhiretsiz bir dünya anlayışı, insanların zihinlerine ve gönüllerine zehir serpti.

*****

Maddeci bir dünyâ görüşünün dayattığı hayat tarzı, yâni lüks, israf ve maddî menfaatlerin câzibesi, zâhiren refah sağlıyor gibi görünse de, mânevî bakımdan çok büyük buhran, ıztırap ve sefâletleri de beraberinde getirmektedir. Çünkü yalnız maddî sahada insanların ihtiyaç ve ihtirasları aşırı bir şekilde tahrik edilmekte, neticede sadece kendisini düşünen, menfaatperest insanlardan müteşekkil, huzursuz ve ruhsuz bir dünyâ oluşturulmaktadır.

*****

Yahûdî şâir Ka’b bin Eşref, Hazret-i Peygamber’i hicveder ve Kureyş müşriklerini O’nun aleyhine tahrik ederdi. Kureyş’in müşrik şâirleri de Allâh Rasûlü aleyhine şiirler söylerlerdi. Ensâr’ın en güçlü şâiri Hassân bin Sâbit – radıyallâhu anh-, Mekkeli müşrikleri hicvetmek için Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den izin istedi. O da izin verdi.

O devirde şiir, günümüzdeki medya gibi güçlü bir tesire sâhipti. Allâh Rasûlü, şâir Hassân bin Sâbit için mescide husûsî bir minber koymuştu. Hassân, orada Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i sözleriyle inciten kimseleri hicvederdi.

Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-:

“Allâh’ın Rasûlü’nü müdâfaa ettiği müddetçe Rûhu’l-Kudüs (Cebrâîl) Hassân ile birliktedir.” buyururdu. (Ebû Dâvûd, Edeb, 87/5015)

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ