Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Saded Ne Demek?

Saded Ne Demek?

Saded nedir? Saded kelimesinin anlamı nedir? Saded kelimesine örnek cümleler…

Sa­ded: Ka­sıt, ni­yet, mak­sat, esas ko­nu, esas mâ­nâ anlamlarına gelir.

SADED KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

İşte fânî ve izâfî varlığını aşarak gök kubbede hoş bir sadâ bırakabilmenin vecd ve heyecanıyla yaşayan kâmil ruhlar, kabir kapısında bütündünyevî rütbe ve servetlerin terk edileceği ve yalnız amelleri ile gömülecekleri hakîkatinden hareketle, yaptıkları hayır-hasenatlarla daha bu dünyadayken imkânlarını âhirete gönderebilme firâseti içinde olmuşlardır. Onların dünyevî nîmetler karşısındaki kalbî istiğnâları, Hakk’ın dergâh-ı izzetine varlık ve benlik libâsını çıkarmadan, Rabbini unutturan her şeyi kalpten temizlemeden varılamayacağını ifâde sadedinde, âdeta “Yükünü Bırak da Geç!” telkîninde bulunmaktadır.

*****

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Ey îmân edenler! Kendinizi ve âilenizi ateşten koruyunuz…” (et-Tahrîm,6)

Bu âyet-i kerîmeyi îzah sadedinde, Peygamber Efendimiz (s.a.v) de şöyle buyurmuşlardır:

“Onları, Allâh’ın sizi nehyettiği şeylerden uzaklaştırır ve emrettiği şeylere teşvik edersiniz. İşte bu, onları cehennemden muhâfaza etmektir.” (Âlûsî, XXVIII, 156)

*****

Ebû Hüreyre (r.a) tebliğin ehemmiyetini îzah sadedinde şöyle derdi:

“(Ashâb-ı kirâm arasında şu hakikati) duyardık: Kıyâmet gününde bir kişinin yakasına, hiç tanımadığı biri gelip yapışır. Adam şaşırır ve:

«–Benden ne istiyorsun? Ben seni hiç tanımıyorum ki!» der.

Yakasına yapışan kişi ise:

«–Dünyada iken beni hatâ ve çirkin işler üzerinde görürdün de, îkaz etmez, beni o kötülüklerden alıkoymazdın!» diyerek ondan dâvâcı olur.”

*****

“Ümmet için beş vakit namaz farz olup da gece namazı sünnet hâline gelince, Rasûlullah (s.a.v), ashâbın ahvâlini müşâhede sadedinde gece vakti hücre-i saâdetlerinden dışarı çıkıp ashâbın evleri arasında dolaşmış ve o evleri Kur’ân kıraati, zikir ve tesbih sesleriyle arı kovanları gibi uğuldar bir hâlde bulmuştu.” (Envâru’t-Tenzîl, IV, 111)

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ