Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Mütefekkir Nedir?

Mütefekkir Nedir?

Mü­te­fek­kir: Te­fek­kür eden, dü­şü­nen, dü­şü­nür anlamlarına gelmektedir.

MÜTEFEKKİR KELİMESİNE ÖRNEK CÜMELELER

İslâm’a karşı menfî bir sûrette şartlanmamış olan bâzı batılı mütefekkirler, ancak zamanımızda vâsıl olunan hakîkatlereyukarıdaki misalde olduğu gibi- 1400 sene evvel nâzil olmuş bulunan Kur’ân âyetlerinde temâs edilmiş olması karşısındahayret ve hayranlık duyarak hidâyet yolunu tutmuşlardır.

*****

Bir mütefekkir, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dâvasındaki muvaffakıyyetinden hareketle, O’nun ne muazzam bir dehâya sâhip olduğunu şöyle tespit etmektedir:

“Gâyenin büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve netîcenin azameti insan dehâsının üç büyük ölçüsü ise, modern târihin en büyük şahsiyetlerini (Hazret-i) Muhammed ile kıyaslamaya kim cesâret edebilir?”

*****

Tahrif edilmiş bir dinde aradığı cevapları bulamayan mütefekkir dimağların, başka arayışlara yönelmesi gâyet tabiîdir.

*****

Yaygın olan “İslâm Felsefesi” tâbiriyle; İslâm âleminde, İslâm tefekkürü içinde yetişmiş mütefekkirlerin eya tefekküründe felsefeye ağırlık vermiş olanların görüşleri kastedilir.

*****

Büyük İslâm âlimi ve mütefekkiri İmâm Gazâlî şöyle buyurur:

“Felsefe mevzuundaki idrâk, tedkik ve tenkid safhalarından sonra, bu husustaki yoğun mesâimi sona erdirince, maksadımitibâriyle bu ilmin de yetersiz olduğunu, aklın tek başına her şeyikavramaya elverişli olmadığını, onun her meselenin üzerindeki perdeyi kaldıramayacağını anladım.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ