Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Müstakim Nedir?

Müstakim Nedir?

Müstakîm: Doğru, düz, ahlâklı, nâmuslu anlamlarına gelmektedir.

MÜSTAKİM KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Ettikleri yol, kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan sırât-ı müstakîmdir.

*****

«…Gerçekten biz, hayranlık veren bir Kur’ân dinledik.» (el-Cin, 1) demekten kendilerini alamadıkları, kendisiyle konuşanların doğru söylediği, onunla hüküm verenlerin isâbet ederek âdil davrandığı, onu tatbîk edenlerin ecir gördüğü, ona çağıranın sırât-ı müstakîmi bulduğu ilâhî bir kelâmdır.” (Tirmizî, Fedâilü’l- Kur’ân, 14; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1)

*****

Cenâb-ı Hak, sırât-ı müstakîme dâvet için vazîfelendirdiği peygamberlerini, kitlelere tesir edip onları îmâna cezbedebilecek fevkalâde bir salâhiyet ile mücehhez kılmıştır.

*****

Hidâyet, kulu sırât-ı müstakîme ileten nûr-i ilâhîdir. Kimin gönlü ona teşne ve Hakk’a meyilli ise, ancak ona nasîb olur.

*****

Cenâb-ı Hak niyet ve amellerimizi sırf rızâ-yı ilâhîsiyle teʼlif buyursun. Biz âciz kullarını, sevip râzı olduğu sâlih amellere, güzel hâl ve ahlâka, lûtf u keremiyle muvaffak eylesin. Bizleri sırât-ı müstakîme hidâyet buyursun. Dînimiz hususunda fitneye düşerek âhiret müflisi olmaktan cümlemizi muhâfaza eylesin.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ