Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Murakabe Ne Demek?

Murakabe Ne Demek?

Mu­ra­ka­be:­ Bak­ma, göz al­tın­da bu­lun­dur­ma, kont­rol. Ken­di iç âle­mi­ne bak­ma, te­fek­kü­re da­lıp ken­din­den geç­me anlamlarına gelmektedir.

MURAKABE KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Murâkabe; iç âlemi kontrol etmek, gözetlemek, dikkati belli bir noktaya toplamak gibi mânâlara gelir. Tasavvufta “kalbi, ona zarar veren şeylerden korumak, «Allah her an beni görüyor, kalbime nazar ediyor.» idrâki içinde olmak” veya “feyzbeklemek” şeklinde târif edilmiştir.

*****

Murâkabe; Allâh’a ulaşmak, ilim, irfan, sır ve hikmet elde etmek için mühim bir yoldur. Hattâ tasavvuftaki mânevî terakkî yollarının en kıymetli ve feyizli olanlarındandır.

*****

“Bir nefes Cenâb-ı Hakk’ın huzur ve murâkabesiyle olmak, mülk-i Süleymân’a sahip olmaktan daha yüce ve evlâdır.

*****

Murâkabe; meşhur “Cibrîl Hadîsi”nde târif edilen ihsan şuurunu yaşamaktır:

“…İhsan, Allâh’a, O’nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O’nu görmüyorsan da O seni mutlakâ görüyor…” (Müslim, Îman, 1, 5; Buhârî, Îman, 37)

*****

Cenâb-ı Hakk’ın bizi dâimâ gördüğünün farkında olup kendimizi sürekli murâkabe / mânen kontrol etmemiz ve böylece hâlimize çekidüzen vermemiz lâzımdır.

*****

Murâkabe esnâsında her mü’min kendi idrâki, kâbiliyeti ve samimiyeti nisbetinde bu âyet-i kerîmeler üzerinde tefekkür edip feyz alır. Zamanla bütün Kur’ân-ı Kerîm’i tefekkürle okuyabilecek seviyeye yükselebilmek için gayret eder.

*****

Murâkabe hâlini tam olarak elde edebilmek için, zikir ve tefekkürle alıştırma yapmak îcâb eder.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ