Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Lala Şahı̇n Paşa Kimdir?

Lala Şahı̇n Paşa Kimdir?

Lala Şahin Paşa, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında, Rumeli’ndeki fetihlerde büyük hizmeti görülen kumandan veya devlet adamı. Ayrıca Osmanlı’da; hanedan üyeleri dışında Paşa unvanına layık görülen ilk kişidir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, Rumeli’ndeki fetihlerde büyük hizmeti görülen kumandan veya devlet adamı. 1375 ve 1376 (Hicri 778)’de vefat ettiği sanılmaktadır.Birinci Murad Han’ın İzmit, Bursa sancak beyliklerinde maiyetinde bulundu. Rumeli’de fetihlerin başlaması üzerine, şehzade birinci Murad’la beraber ve Süleyman Paşa’nın emrinde vazife aldı. Çorlu, Lüleburgaz’ın fetihlerinde bulundu. Süleyman Paşa’nın vefatı üzerine Lala Şahin Paşa’ya Beylerbeyi vazifesi verildi ve Paşa unvanını aldı. Böylece Osmanlı hanedanı dışında paşalık verme usûlü başladı.

LALA ŞAHİN PAŞA’NIN CİHAD GAYRETİ

Lala Şahin Paşa birçok fetihlerde bulunduktan sonra 1366’da Kuzeybatı Balkanlar üzerine büyük bir fetih hareketi başlattı. Emrindeki orduyla Bulgaristan’daki Samuka ve İhtiman’ı, Kırk kilise (Kırklareli) ve Vize’yi fethetti. 1368’de Çandarlı Halil Paşa’nın Vezir-i Azam olması üzerine Lala Şahin Paşa’ya da vezirlik verildi.Bu sırada, Osmanlı akınlarına karşı bir Bulgar, Sırp ittifakı kuruldu. Osmanlı kuvvetlerine karşı hücuma geçen bu Sırp Bulgar ordularına karşı Lala Şahin Paşa, Samuka Meydan Muharebesi’ni yaptı ve muzaffer oldu. Aynı sene haçlı orduları karşısında Çimen’de kazanılan savaşa katıldı.Lala Şahin Paşa 1372’de Rumeli’deki Ferecik ve havalisinin fethi ile vazifelendirildi. Ferecik Hisarı’nı kuşatıp fethetti. Bu seferde, İskeçe, Drama, Korada, Zihne, Serez, Avrethisarı, Vardar Yenicesi ve Kararfiye şehir ve kasabaları fethedildi.

LALA ŞAHİN PAŞA’NIN VEFATI VE ESERLERİ

Lala Şahin Paşa 1378’de Bursa’da medrese, Kirmasti’de, cami ve zaviye yaptırıp vakfetmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilk fetihlerine katılıp cihad eden ve İslâmiyet’in yayılmasında büyük hizmetleri geçen Lala Şahin Paşa, Sultan Murad-ı Hüdavendigâr’ın bütün bölgeyi fethetmek ve oralarda İslâmiyet’i yaymak maksadıyla kurduğu muazzam planlarını uygulayan, değerli devlet adamlarındandır. Bu gayeyi gerçekleştirmek için 1375 Niş’in fethi sırasında, cihada çıktığı fetihden sonra şehid düştüğü rivayet edilmektedir.Kaynak: Sadık Dana, İslam Kahramanları 2, Erkam Yayınları

 

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ