Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

İnsan İçin Cehennem Tuzağı

İnsan İçin Cehennem Tuzağı

İnsan için kurulan cehennem tuzağı nedir? Nefsimize karşı dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?

Hadîs-i şerifte buyurulur:

“Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.” (Buhârî, Rikāk, 28)

Yani nefsin arzu ve istek duyduğu şeylerin ekserîsi insan için cehennem tuzağıdır. Cennete vuslatın yolu ise, nefse sevmediği şeyleri yaptırmaktan geçmektedir.

Unutmamak lâzımdır ki, lütuflar zorluklara tahammül ettikten sonra tecellî eder. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.” (el-İnşirâh, 5-6)

Nefsin arzularına karşı mukavemet gösterdikten sonra nice mânevî güzellikler husûle gelir. Cennet de ancak zorlu sırattan geçebilenleredir.

Bir mü’min şu idrâk içinde yaşamalıdır:

Dünya bir imtihandır. Hayat düz bir çizgi değildir. İnişleri ve çıkışları vardır. Kul; bu med-cezirlerle dolu dünya hayatında, dâimâ her şartta Allah’tan râzı olmalıdır.

Mü’min;

  • Hayatın çıkışlarında; yani zenginlik, bolluk ve sıhhat zamanlarında gevşememeli ve şımarmamalıdır.
  • Hayatın inişlerinde; yani darlık, fakirlik ve hastalık gibi zamanlarında da bedbin olmamalıdır. Ye’se kapılıp ibâdet şevkini kaybetmemelidir.

Vebâ, korona gibi büyük salgın hâline gelen sârî hastalıklarla vefât eden mü’minler hakkında Peygamber Efendimiz «şehiddir» buyuruyor. (Bkz. Müslim, İmâre, 166)

Hastalığa karşı güzel bir sabır ve şükür içinde olup da sıhhat bulanlar ise «gazi» hükmünde olmaktadırlar. Çünkü mü’minin başına gelen her türlü musîbet ve hastalık onun için keffârettir. (Bkz. Buhârî, Merdâ, 3)

Lâkin bu inanç ve idrakten gafil olan ve hattâ isyana sürüklenenler için ise böyle hastalıklar, iki dünyada da hüsran sebebidir.

Hiç unutmamalıdır ki;

Esas hayat, âhirettir.

Cenâb-ı Hak; cümle ehl-i îmânı nankörlükten muhafaza buyursun, verdiği sonsuz nimetlerin şükrünü edâ edebilme gayretlerini cümlemize ihsân eylesin!..

Cümle ümmet-i Muhammed’i, yüce bir ilâhî ikrâm olan Ramazân-ı şerîfi ihyâ edebilenlerden kılsın!.. Âmîn!

Kaynak: Osman Nuri Topaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Nisan, Sayı: 194

Nefs ve Şeytan Engeli Nasıl Aşılacak?

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

dir.topmillion.net