Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Hz. Hamza’nın (r.a.) İslam’a Girmesine Vesile Olan Hadise

Hz. Hamza’nın (r.a.) İslam’a Girmesine Vesile Olan Hadise

Hamâset ve şecaatıyla meşhur sahabi, Hz. Hamza’nın (r.a.) Müslüman olmadan önceki durumu ile İslam’a girdikten sonraki hali.

Seyyidü’ş-Şühedâ Hz. Hamza radıyallahu anh Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in amcasıdır. Künyesi “Ebû Umare, Ebû Ya’la” dır. Validesi de Hâle binti Vüheyb bin Abd-i Menâf’dır.

Hz. Hamza radıyallahu anh Kureyş arasında hamâset ve şecaatıyla meşhurdu. Onun Müslüman olması hiç şüphesiz İslâmiyet için büyük bir kuvvet ve mesned idi.

Hz. Hamza radıyallahu anh Medine’ye hicret etmiş, Bedir Harbi’nde fevkalâde yararlıklar göstermiştir. Kureyş reislerinden Tuayme bin Adiyy, Hamza radiyallahu anh tarafından öldürülmüştür.

Uhud Harbi’nde de gösterdiği kahramanlıklarla Kureyş’in en nâmdar bahadırlarından otuz kadarını tepelemiş ve kendisi de yirmiden fazla yara almıştır.

Nihayet Cübeyr bin Mut’im’in kölesi Vahşi tarafından atılan bir mızrak ile şehit edilmiştir.

MÜSLÜMAN OLMADAN ÖNCE HZ. HAMZA

Hâtemu’l-Enbiyâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Safâ’da oturur iken, Ebû Cehil oradan geçip Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e sebbeyledi (küfür etti). Hazret-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir şey demeyip sükut buyurmuş ise de Abdullah bin Cüda’nın cariyesi Ebû Cehil’in söylediklerini işitmişti. Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in amcası, Hamza o gün avdan gelip evine giderken, ber mu’tad, adet olduğu üzere tavaf için silahları üzerinde olduğu halde Harem-i Şerif’e gitti. O sırada Abdullah’ın cariyesi, Ebû Cehil’in Rasûl-i Ekrem’e küfrettiğini, Hazret-i Hamza’ya haber verdi.

Hazret-i Hamza henüz imana gelmemiş ise de biraderinin oğlu hakkında fenâ söz söylendiğini işitince, hamiyyet-i karâbet damarları galeyâna gelerek, Kureyş’in ileri gelenlerinin bulunduğu bir topluma gelerek: “Benim kardeşimin oğluna sebbeden ve hatırını inciden sen misin?” diyerek boynundaki ok yayı ile Ebû Cehil’in başını yardı. Orada bulunan adamları Hazret-i Hamza’ya hücum edecek oldular. Az kaldı ki büyük bir arbede çıkacaktı. Fakat Ebû Cehil:

Dokunmayınız Hamza’nın hakkı vardır. Zira ben onun biraderzâdesi hakkında sahıyhan fenâ sözler söyledim, diye mani oldu. İnsaf ve hakkaniyet sûreti gösterdi. Hazret-i Hamza’yı başından savdı. Ve kendi yârânına:

Aman ona ilişmeyin, varıp hiddetle Müslüman olur ve Muhammedîler onunla kuvvet bulur, diye nasihat verdi.

Ebû Cehil bu düşünce ile Hazret-i Hamza’yı Muhammedîlik gayretine düşürmemek için, başını yarmış iken ondan intikam alma sevdasına düşmemişti. Fakat Hz. Hamza radıyallahu anh bu hadisenin ardından İslam ile şereflendi.

Kaynak: Sâdık Dânâ, İslam Kahramanları 1, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ