Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Derviş Muhammed İmkenegi Hazretleri Kimdir?

Derviş Muhammed İmkenegi Hazretleri Kimdir?

Altın Silsile’nin 20’nci halkası, Hz. Ömer’in neslinden Derviş Muhammed Hazretlerinin hayatı…

Muhammed Zâhid Hazretlerinin kızkardeşinin oğlu olan Derviş Muhammed Hazretleri, Şehr-i Sebz’in İmkene köyündendir. Hazret-i Ömer’in neslindendir. Dayısı Muhammed Zâhid Hazretlerinin sohbet ve hizmetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerlemiş ve kendisine hilâfet verilmiştir.

Derviş Muhammed Hazretleri mânevî hâlini gizlemek maksadıyla uzun müddet köylerde talebelere Kur’ân-ı Kerîm tâlim edip dînî bilgiler vermekle meşgul oldu. Gâyet sâde ve mütevâzı bir hayat yaşadı. İnsanlar seneler sonra Kübrevî halîfelerinden Nûreddîn Muhammed Hâfî’nin işaretiyle onun büyük bir Hak dostu olduğunu fark ettiler. Bundan sonra halkın, Derviş Muhammed Hazretlerine alâkası giderek arttı, etrâfında sohbet halkaları teşekkül etmeye başladı.

Derviş Muhammed Hazretleri ziraatle meşgul olup geçimini el emeği ile temin ederdi. Her zaman takvâ ve azîmetle amel etmeye îtinâ gösterirdi.

Medrese ilimlerine vâkıf olduğu ve bilhassa hadis dersleri verdiği kaydedilen Derviş Muhammed Hazretleri, tasavvufun derin meselelerine dâir bir risâle de te’lif etmiştir.

DERVİŞ MUHAMMED İMKENEGİ (K.S.) ÖĞRENCİLERİNE TAVSİYESİ

Talebelerine ve kendisinden nasihat isteyenlere, bid’atlerden kaçınarak Sünnet-i Seniyye’ye uygun bir hayat yaşamalarını tavsiye ederdi. İnsanların tasavvufî edeplere riâyet etmelerini isterdi. Allah Resûlü Efendimiz’in Sünnet’ine sımsıkı sarılan mürşid-i kâmillerin irşâdına gönül vererek mânevî terbiyelerine girmenin çok mühim olduğunu söylerdi. Zira hakîkî mürşid-i kâmillerin telkin ettikleri mânevî terbiye usulleri ve edepler, Resûlullah Efendimiz’in “tezkiye” vazifesinin zaman ve mekânlara yayılmış tatbikâtından başka bir şey değildir.

DERVİŞ MUHAMMED İMKENEGİ (K.S.) KABRİ NEREDE?

Derviş Muhammed Hazretleri hicrî 970 senesinin Muharrem ayında vefât edip İmkene’nin kuzeyindeki Esfirâz köyüne defnedildi. Bugün burası Özbekistan’ın Kaşkaderyâ bölgesinde bulunan Kitab nâhiyesinde yer almaktadır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ