Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Nikah Tazeleme Duası

Nikah Tazeleme Duası

Küfrü gerektiren bir söz veya fiilin nikâha etkisi var mıdır? Nikah tazeleme duası nasıl yapılır?

Nikah Tazeleme Duası ; Bir kimse küfrü gerektiren bir söz söyler veya bir fiilde bulunursa, dinin sınırları dışına çıkacağı için eşiyle arasında din farkı meydana gelir, bu yüzden nikâh akdi de sona erer. Allah’a, Peygamber’e, Kur’an’a sövmek, Kur’an-ı Kerim’i hakaret için yere atmak, İslâm’ın kesin emir veya yasaklarından birisini inkâr etmek gibi söz ve davranışlar bu niteliktedir. Bu duruma düşen bir kimse pişmanlık duyarak tevbe eder ve yeniden İslâm’a dönerse Cenab-ı Hakk’ın bu kişiyi bağışlaması umulur. Ancak İslâm’a dönünce yeni bir nikâh akdi yapmaları da gerekir. Aksi halde eşiyle birlikte yaşamaları caiz olmaz. Evliliğin bu şekilde sona ermesi, boşama yoluyla olmadığı için üç talâk sayısında bir eksilme olmaz.

NİKAH YENİLEME DUASI

Nikah Tazeleme Duası ; Günümüzde, insanı inkâra veya İslâm’ın kesin emir ve yasakları ters düşen uygulama ve davranışları özendiren çeşitli yayınlar, dergiler ve günlük konuşmalarda “elfâz-ı küfür” denilen, insanların inançlarında farkında olmadan ciddi yozlaşmalar meydana getiren, ve bunlara bir önlem olarak kimi mescitlerde Perşembe günleri yatsı namazından sonra nikâh yenileme duası okumak âdet hâline gelmiştir. Dua şöyledir:

Nikah Tazeleme Duası Arapça:

nikah tazeleme duası

nikah tazeleme duası

 

Nikah Tazeleme Duası Okunuşu:

“Allahümme innî ürîdü en üceddide’l-imâne ve’n-nikâha tecdîden bi kavli lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-Rasûlullah.”

Nikah Tazeleme Duası Anlamı:

Ey Allah’ım! Ben, “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur ve Muhammed O’nun Elçisi’dir” sözlerini tekrarlayarak, imanımı ve eşimle olan nikâhımı yenilemek istiyorum. Benden îmânıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni afvet, nikahımı da sabit kıl.”

Böyle bir dua için, koca eşinden evliliği yenileme konusunda vekâlet almış olursa, cemaat birbirinin şahidi sayılarak şüphelerin giderilebileceği umulmuştur. Ancak günümüzde bu gibi dualar, niteliği bilinmeden ve sonuçları düşünülmeden bilinçsizce yapılmaktadır.

Şâfiler’e göre ise, küfrü gerektiren söz veya fiil cinsel temastan önce olmuşsa nikâhı o anda ortadan kaldırır. Cinsel temas olmuşsa iddetin sonuna kadar beklenir. Bu süre içinde eş yeniden İslâm’a dönerse nikâh devam eder, aksi halde nikâh irtidat tarihinden itibaren ortadan kalkmış olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ