Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"Kuranı Kerim" ile Etiketlenen Konular

Sahabeyi Kur’ân-ı Kerim’e yönlendiren faktörler… 1- Onlar ümmî olup hiçbir yabancı kültürün tesiri altında kalmamışlardı....
Kur’ân’ın kısa bir sürede ortaya çıkardığı Asr-ı Saâdet bambaşka bir devir idi. Bütün dünya, o...
Kur’ân-ı Kerîm, ashâb-ı kirâmın hayatına öylesine girmişti ki, onlar her hususta Allâh’ın kelâmına mürâcaat eder...
Sünnetin kendisine sarılanları kurtardığı kesindir. Tâbiîn müfessirlerinden Dahhâk İbni Müzâhim ne güzel ifade etmiştir: “Cennet...
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; yaratılanların en yücesi, en mümtâzıdır. O, ilâhî kudretin insanda...
Toplumlar, kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış olan kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin fikirleriyle selâmete...
Hazret-i Âişe (r.a.) anlatıyor: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Rasûlullâh (s.a.v.) geceleri ihyâ eder, ev...
Allah Resûlü nâzil olan âyet-i kerîmeleri hemen, önce erkek sonra da kadın sahâbîlere okurdu. Müslümanlar da...
Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak, Peygamberimizin Kur’ân’ı nasıl okuduğunu ve Kur’an tilâvetlerinde öne çıkan vasıfları anlattı....
Mekki Sureler nedir? Mekki Surelerin özellikleri nelerdir? Mekke döneminde inen ayetler hangileridir? İlk nâzil olan...
Cenâb-ı Hak, ilimlerini dünyevî ve nefsânî menfaatlerine âlet eden, bildikleriyle kendileri amel etmeyen âlimleri Kur’ân-ı...
Hüdâyî İlahiyat Halkaları yeni dönem başvuruları başladı! Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı bünyesinde hizmet veren Hüdâyî...
Kur’ân-ı Kerîm, modern ilmin daha yeni keşfedebildiği birtakım orijinal bilgiler vermektedir. Meselâ, insanın üremesi ve...
Rasûlullah’ın kalbine inen, gönlünde büyüyen, içini ferahlatan Kelâmullâhsın. Sen Hak’tan gelen hayat düstûru, en güzel...
Dünyadan ukbâya yolculuğumuzda en büyük rehberlerimiz; Kurʼân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyyeʼdir. Hayat yolculuğunu rızâ-yı ilâhî...
AA’nın Senegal’de görüntülediği, “Dara” adı verilen Kur’an kurslarında imkansızlıklar içinde eğitim almaya çalışan Afrikalı yetimlere,...
Dünyanın farklı coğrafyalarındaki ilahiyat fakültelerinin öğrencileri Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek ve İslami dersler almak üzere...
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an Radyosu kurdu. Ramazanın ilk günü itibarıyla yayın hayatına başlayan ve 24...