Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"islam ve ihsan" ile Etiketlenen Konular

Bankadan ev almak caiz mi? Katılım bankalarından ev almak caiz mi? TOKİ’den ev almak caiz...
Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Küçük camilerde cuma namazı kılınır mı?” sorusunu cevaplıyor. Kaynak: İslam ve...
Arefe günü neler yapılır? Teşrik tekbiri getirmenin önemi ve fazileti nedir? Arefe gününün fazileti ve...
Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, Muharrem ayının faziletini, Muharrem ayında niçin oruç tuttuğumuzu ve niçin aşure...
Doç. Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım; “Muharrem ayının önemi nedir, Muharrem ayında neler yapılır?” sorularını cevaplıyor....
Sözlükte selef “önceki nesil”, selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” anlamı taşır. İslâmî literatürde Selef...
Akaid konusunda Ebü’l-Hasan Ali b. İsmâil el-Eş‘arî’nin görüşlerini benimseyen Ehl-i sünnet mezhebine verilen isimdir. Mezhebin...
 Din, ister hakikatin doğrudan yansıması veya açılımı olarak kabul edilsin ister insan yaratılışının bir gereği...
Hicrî birinci asırda ortaya çıkmış bir fırka. İrade hürriyeti konusunda Mu‘tezile’ye taban tabana zıt görüşlere...
Şîa, Ehl-i sünnet grubunun dışında yer alan, günümüze kadar varlığını koruyan ve hâl-i hazır İslâm...
Telfik değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmayı (buna intikal de denilmektedir), dolayısıyla değişik mezheplerin kişiye kolay gelen...
Mü’minin ibadet hayâtını Hak katında kıymetli kılan; onun yapıp bitirilecek sınırlı bir vazife gibi değil,...
İslâm kardeşliğini yaşayıp yaşatmak husûsunda, Ramazan günleri müstesnâ bir nîmettir. İlâhî rahmetin tuğyân ettiği bu...
Mekke fethedildiğinde Ebû Cehil’in oğlu İkrime kaçmıştı. Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- önceden yaptığı bütün...
Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uykudan uyandığında, hasır vücudunun yan...
Mahlûkâtın hepsi, bizim idrâkimiz dışında, kendi dillerince ve husûsiyetleri mûcibince, tabiî ve periyodik bir zikir hâlindedir. Ebû...
Muhabbet ve rızâ, îman nûrunun tecellîgâhı olan kalbin en mühim iki amelidir. Bu ikisi, müʼminin...
Her hüner ve mârifetin kazanılışı, bir yol gösterenin kılavuzluğuna muhtaç olduğu gibi, insanın şahsiyet ve...
dir.topmillion.net