Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"erkam yayınları" ile Etiketlenen Konular

Cenâb-ı Hak, namaz vesîlesiyle günde en az beş defa kuluyla mülâkat istiyor. Bu mülâkatı da...
Namaz hakkında bahsedilen huşû, edeb ve ilâhî vuslat hâli, ulaşılması mümkün olmayan ve beşer tâkatinin çok...
İslâm, hem maddî hem de mânevî temizliğe ehemmiyet verir. TEMİZLİK BÜTÜN İBÂDETLERİN BAŞIDIR İslâm, insanların...
Kulu Mevlâ’nın vuslat deryâsına götüren ibâdet pınarlarının en büyüğü ve ehemmiyetlisi hiç şüphesiz ki namazdır....
Namaz; müʼminin mîrâcı, kulun Cenâb-ı Hak ile mülâkatıdır. NASIL BİR NAMAZ? Bedenin Kâbe’ye döndüğü gibi,...
Hazret-i Ömer-radıyallâhu anh-, vâlilerine şöyle yazmıştır: “Benim katımda en mühim işiniz namazdır. Kim onu koruyup...
İslâm’da her müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır. Peki namaz nasıl kılınır? İşte kısaca...
Dinimize göre kimler imamlık yapabilir? İşte namazda imam olmanın şartları… İmam olmak için gerekli şartlar… 1-...
Cemaatle namaz, insanları bir araya getirip tanışmalarına vesile olur; ünsiyet, ülfet, îmân ve kardeşlik bağlarının...
Hz. Osman’ın (r.a) nakletmek istemediği fakat ayet-i kerimenin tehdidinden korkarak rivayet ettiği hadis… Osman bin Affân (r.a)...
Sürekli abdestli olmanın faydası nedir, sevabı var mıdır? Abdestin faziletiyle ilgili hadisler ve hadislerin açıklaması…...
Küçük yaşta Kur’ân’ı hatmetmeye başlayan Bâyezîd-i Bistâmî Hazretlerinin gece namazlarına nasıl başladığı anlatan hikâyeyi istifadenize sunuyoruz. Hak dostlarından...
Her hususta olduğu gibi îsar bahsinde de en güzel örneğimiz, Peygamber Efendimiz ve O’nun nebevî...
Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Cenâb-ı Hak’tan üç türlü ilim telakkî etmiştir… Birincisi: Kendisi...
Hendek Savaşı sırasında sahabilerden Hz. Cabir’in (r.a.) evinde gerçekleşen mucize… Hendek Savaşı günlerinde yaşanan şu...
Peygamber Efendimiz’e nasıl kardeş olunur? Din kardeşini nefsine tercih edip “önce kardeşim” diyebilmek husûsunda, asr-ı...
Ayakta su içmekle ilgili tesbit edilen bazı zararları ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in...
Her ârif ve âşık gönül, Hakk’ın kendilerine emânet ettiği hayâtı dâimâ sırât-ı müstakim üzere bir...