Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"zekat vermek" ile Etiketlenen Konular

Ahiret hayatına inanan ve orada sonsuza dek mutlu olmayı arzu eden herkesin, kendisini mutluluk ülkesi...
Mü’min, firâset sahibi olmalı, konuşma üslûbunu muhâtabına göre ayarlamalıdır. Zira bir kimseyi sevindiren bir davranış,...
Allah, malı (serveti) kendi hakkı olan namazın kılınması, kulların hakkı olan zekâtın verilmesine yardımcı olması...
Hak Teâlâ’nın biz kullarından istediği, dâimâ kendisiyle olan bir kalb-i selîmdir. Ebû’l-Hasan Harakānî Hazretleri buyurur:...
İnsanın her şeyden evvel kendi üzerinde hakkı vardır. Sonra âile efrâdı, daha sonra ise akrabâ...
Zekât esasen malî bir ibadettir ve namazla birlikte İslâm’ın iki temelini teşkil eder. Namaz bedenî ibadetlerin,...
Hanefîler’e göre garimîn, borcu olan ve borcundan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimselerdir. Şâfiî, Mâlikî ve...
İBNÜSSEBÎL Âyette zekâtın sekizinci sarf yeri olarak ibnüssebîl tabiri kullanılır. Sözlükte “yol oğlu” anlamına gelen ibnüssebîl,...
Zekâta tâbi mallarda aranan şartlardan biri de o malın, mükellefin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin...
Fıtır sadakası nasıl verilir? Fitrenin ölçüsü nedir? İşte cevapları… Fıtır bir ibadet olduğundan, bu vecîbenin...
Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücûb) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ olarak ramazan bayramına kavuşmuş...
Saadet Asrı Müslümanları iman, ihlâs, takva, ilim, cihat, infak, yolunda örnek nesil oldular. İşte Saadet...
Servet, birçok defâ ifâde etmiş olduğumuz üzere, Allâh’ın kuluna verdiği bir emânettir. Şâyet zenginlik, ilâhî...
İslam’a göre zekat ne zaman farz kılınmıştır? Zekatın farz kılınmasındaki hikmetler nelerdir? Zekât hicretin ikinci...
Zekat nedir, neden verilir? Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Zekat vermeyenin ahiretteki cezası nedir? Zekat...
Zekat kimlere verilir?… Zekat verilmesi gereken mallar nelerdir ve miktarı nedir?… Zekâtın farz olmasının şartları...
Zekât, İslâm’ın beş esası arasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle, namaz ve oruçla mükellefiyette söz...
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı zekat vermenin belli bir zamanı olup olmadığını açıkladı. Zekat vermenin...
12
dir.topmillion.net