Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: şeytan

8 Mart 1857’de ABD’nin New York şehrinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil...
Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, kocası tarafından aldatılan kadının İslam’a göre ne yapması gerektiğini anlatıyor. Kaynak:...
Kaynak: İslam ve İhsan
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, Şeytan düşüncelerimizi okuyabilir mi? sorusunı cevaplıyor… Kaynak: İslam ve İhsan
Huzurdan kovulduğu günden bu yana nu yoldan saptırmaya ant içen şeytanın tuzaklarından korunma yolları nelerdir?...
Allah’ın Müslümanlara olan merhameti aşikârdır. Tövbe kapısı son ana kadar açık bırakılmıştır ta ki mümin...
İslami ve insani olanı öldürmek değil, yaşatmaktır. Haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek,...
Dr. Murat Kaya, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) duası ile şeytandan kurtulan sahabeyi anlatıyor. Kaynak: İslam ve İhsan
Prof. Dr. Ömer Çelik, Haşr Suresi 16. ayette geçen “…Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir....
Hikmet; hakîkatleri idrâk husûsunda akla aczini kavrat­maktır. Akılla kavranamayan nice sırlar, ancak hikmetle çö­zülür. Kâinattaki...
Kendi hevâ ve heveslerimizden, aklın dünyevî ve nefsânî hesaplarından, Allah için ne kadar vazgeçebildiğimizi sık...
“Bu ayet kime hitap ediyor?” sorusu aslında Kur’an-ı Kerim’deki her ayet için sorulabilir. Çünkü Allah...
İslâm âlimleri, Kur’ân kıraatinden maksadın; onun hikmet ve mânâlarını tefekkür etmek ve muktezâsınca amel etmek...
Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman tanıyın. O, kendi yandaşlarını çılgın ateşlik kimseler...
Cenâb-ı Hak Âdem -aleyhisselâm-’ı yaratıp rûhundan üfledikten ve ona isimleri tâlim buyurduktan sonra meleklere yönelerek...
Evvelce temas etmiş olduğumuz üzere Âdem -aleyhisselâm-’ın şahsiyetinde kıyâmete kadar dünyâya gelecek olan bütün insanlık...
Hazret-i Yûsuf; şöhret, servet ve cemal sahibi bir kadının, kapalı kapılar ardındaki çirkin nefsânî teklifine...
12