Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"kainatı tefekkür" ile Etiketlenen Konular

Cenâb­ı Hak, Kurʼân­ı Kerîmʼinin 137 yerinde insanı, kâinatta sergilediği ilâhî kudret nakışlarını ve azamet tecellîlerini tefekküre davet...
Nasıl ki sahildeki taşlara vuran dalgalar, onlara yeni, dümdüz ve pürüzsüz bir şekil veriyorsa, iç...
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, kendisine peygamberlik vazifesi verilmeden önce de sükûtu ve tefekkürü çok...
Cenâb-ı Hak, âyet-i kerîmelerde yedi kat semâdan bahsetmektedir. İnsan fikren, bu yedi kat içerisinde bir...
Hazreti Mevlânâ Mesnevî’de “İnsan, âdetâ sırf gözden, yani derûnî idrâkten ibârettir. Geriye kalansa deridir, ceseddir. Hakikî...
Kainatın sırları nelerdir? İşte evrenin hayrete düşüren sırları… Kur’ân-ı Kerîm, îzah edilenlerin hâricinde kâinâtın yaratılışı...
Birbirinin aynı düşüncelerimle bıktırmak istemem seni. Göğe bak ve yolculuklar yap, hayallerimiz kadar yolumuz. Gece...
Kainatı nasıl tefekkür etmeli? Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun...
Tefekkür Nedir? Nasıl tefekkür edilir? Tefekkür örnekleri… Te­fek­kür: Düşünmek ve hatırlamak anlamındaki fikr kökünden türeyen...
dir.topmillion.net