Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: bayezid i bistami sözleri

Altın Silsile’nin beşinci halkası, Arifler Sultanı Bâyezîd-i Bistâmî Hazretlerinin hayatı… Ebû Yezîd Tayfûr bin Îsâ...
İbadet Müslümana neler kazandırır? Bir gün hadîs âlimlerinden bir zât, genç yaştaki Bâyezîd-i Bistâmî’yi görünce...