Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: allah dostu

Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden, âlim ve mutasavvıf Ahmed Ziayeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin hayatı… Kaynak: İslam ve İhsan
Altın Silsile’nin 18’inci halkası, Türkistan’ın büyük velilerinden Ubeydullah Ahrâr Hazretlerinin hayatı… Ubeydullah Ahrâr Hazretleri, Hâce-i...
Altın Silsile’nin 24’üncü halkası, Muhammed Mâsûm Sirhindî Hazretlerinin hayatı… İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin üçüncü oğlu olup...
Müstesnâ Hak dostlarından biri olan Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise sirruh- Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf,...
Altın Silsile’nin 25’inci halkası Muhammed Seyfüddîn Hazretlerinin hayatı… Muhammed Mâsûm Hazretlerinin beşinci oğlu olan Muhammed...
Hz. Mevlana Halid-i Bağdadi kimdir? Altın Silsile’nin 29’uncu halkası, asrının müceddidi, zahir ve batın ilimlerinde...
Abdullah Sert Bey, “Her insan Allah dostu olabilir mi? ” sorusunu cevaplıyor… Kaynak: İslam ve...
İrşad hizmetinde güler yüz, tatlı söz ve zarâfet çok mühim bir yer işgal eder. Şeyh...
Kâinâtın hamuru, muhabbet mayasıyla yoğrulmuştur. Mikro âlemden makro âlemlere kadar bütün bir kâinât gönül gözüyle...
Üç kişi Hak dostu olamaz. Bunlar Kibirli, pinti ve ahmak olanlardır. Hak dostu, meşhur tâbiriyle;...
İlâhî muhabbet deryâsına dalmış bir Hak âşığı olan Bâyezîd-i Bistamî -rahmetullahi aleyh-, gerçek zâhidlerin, dünyaya “kesben...
Allah dostları kimlerdir ? Salih bir kul olmak için neler yapmalıyız?   Hazret-i Ebû Bekir...
Musa Topbaş Efendinin hikmetli sözlerinden bazılarını sizler için derledik. “Mü’min, güzel hâlinin değişip kötüye dönmesinin,...
Şâh-ı Nakşibend Hazretleri bir taraftan tekkedeki hizmetlere koşarken diğer taraftan da ilim tahsil ederdi. Nakşibend...
Seyyid Taha El-Hakkari Hazretlerinin hikmetli sözlerinden bazıları… “Bu yüce yola intisâb edenlerin faydası, ana-babalarına ve...
Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri’nin yaptığı ve herkes tarafından bilenen duâ… Bütün ulemâ ve evliyâ, bu...
15 Eylül 2014 Pazartesi günü Hacı Gedikli ağabey Rahmet-i Rahmân’a kavuştu. 16 Eylül günü öğle...
Gönül genişliği ve iç huzuru bugün geçmişe oranla kaybettiğimiz hasletlerin en başında geliyor. Zira Rabbimiz...