Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Yola Çıkarken Okunacak Dualar

Yola Çıkarken Okunacak Dualar

Yola (sefere) çıkarken hangi sure ve dualar okunur? Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in yola çıkarken okuduğu veya okunmasını tavsiye ettiği dualar var mıdır? Yola çıkarken okunacak dualar.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in yola çıkarken okuduğu veya okunmasını tavsiye ettiği sure ve dualar.

YOLA ÇIKARKEN OKUNACAK SURELER

Sefere çıkarken şu beş sûre, evvelinde ve sonunda besmele-i şerîfe ile okunmalıdır: Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri.

Çünkü Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hâli en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak ister misin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sûreyi oku: Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini. Her sûreye besmele ile başla ve besmele ile bitir.” (Heysemî, X, 134)

  • Kafirun Suresi Arapça-Türkçe, Okunuşu ve Anlamı için tıklayınız…
  • Nasr Suresi Arapça-Türkçe, Okunuşu ve Anlamı için tıklayınız…
  • İhlas Suresi Arapça-Türkçe, Okunuşu ve Anlamı için tıklayınız…
  • Felak Suresi Arapça-Türkçe, Okunuşu ve Anlamı için tıklayınız…
  • Nas Suresi Arapça-Türkçe, Okunuşu ve Anlamı için tıklayınız…

YOLDA, UZUN YOLCULUKTA OKUNACAK DUA

Yolculukta Okunacak Dua Arapça:

Seferde ise şu duâ okunmalıdır:

 

Yolculukta Okunacak Dua Türkçe Okunuşu:

«Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allahümme bike este’înü ve aleyke etevekkelü. Allahümme zellil lî suûbete emrî, ve sehhil aleyye meşakkate seferî verzuknî minel hayri eksera mimmâ etlubu, vasrih annî kulle şerrin, Rabbiş rahlî sadrî ve yessir lî emrî. Allahümme innî estahfizuke ve estevdi’uke nefsî ve dinî ve ehlî ekaribî ve kulle mâ en’amte aleyye ve aleyhim bihî min âhiratin ve dünyâ, vehfaznâ ecma’îne min külli sûin yâ kerîm.»

Yolculukta Okunacak Dua Anlamı:

“Rahman, Rahîm Allah’ın adıyla.

Ey Rabbim! Senden yardım istiyorum, sana tevekkül ediyorum, benim işimin zorluğunu azalt! Seferimin meşakkatini kolaylaştır ve beni hayırla rızıklandır. Benden her türlü şerri defet. Rabbim! Sadrıma inşirah ver. İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz. Allah’ım, kendimi, dinimi, ehlimi, malımı, akrabamı, bana ve onlara ihsan ettiğin âhiret ve dünyâya müteallik bütün nimetlere seni bırakıyorum ve onları sana emânet ediyorum. Bizim hepimizi her türlü kötülükten ve üzücü şeylerden muhafaza et! Ey kerem sahibi Rabbim! Beni ve benim berâberimdekileri muhafaza et! Beni ve berâberimdekileri selâmette kıl, beni ve berâberimdekileri menzilimize ulaştır ey Rabbim! Ey Rabbim! Sana tevbe ettim, Sana sarıldım, takvayı bana azık olarak ver, günâhımı mağfiret et, her nereye yönelirsem beni hayra yönelt!” (krş. Nevevî, el-Ezkâr, 195 vd.)

YOLA ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

Yola Çıkarken Okunacak Dua Arapça:

“Sefere çıkmayı düşünerek evinden ayrılan bir kimse yola çıkarken:

Yola Çıkarken Okunacak Dua Türkçe Okunuşu:

«Bismillahi âmentü billâhi, va’tesamtü billahi ve tevekkeltü alellâhi velâ havle velâ kuvvete illâ billah.»

Yola Çıkarken Okunacak Dua Anlamı:

Allah’ın ismiyle. Allah’a îmân ettim, Allah’a sarıldım, Allah’a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır.” derse en hayırlı bir yere çıkmakla nasiplendirilir ve kötü bir yere çıkmanın şerri ondan geri çevrilir.” (Ali el-Müttâkî, no: 17534)

YOLDA KONAKLAYINCA OKUNACAK DUA

“Sizden biriniz bir sefere çıkmak, yahut bir menzilde konaklamak isteyince, eşyasını koyup, etrafa bir çizgi çektikten sonra:

Konaklama Duası Arapça:

Konaklama Duası Türkçe Okunuşu:

«Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh.»

Konaklama Duası Anlamı:

Allah Rabbimdir, O’nun şerîki yoktur.” derse eşyası muhafaza olunur.” (Ali el-Müttâkî, no: 17553)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ