Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

“Ya Harise! Nasıl Sabahladın?” Hadisi

“Ya Harise! Nasıl Sabahladın?” Hadisi

Allah kulundan nasıl razı olur? Hakiki bir mümin olarak nasıl sabahlayabiliriz? Bir sahabinin şahsında Allah’ın razı olduğu kul.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim. “…Allâh onlardan râzıdır, onlar da Allâh’tan râzıdır.” (Beyyine, 8)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular:

”Cennete girecek bir kısım insanlar vardır ki onların kalpleri kuş kalbi gibi (rakîk ve güven içinde)dir.” (Müslim, Cennet 27. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 331)

HAKİKİ BİR MÜMİN OLARAK NASIL SABAHLARSINIZ?

Rivâyete göre Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Hârise’ye (r.a.) sordular:

“-Yâ Hârise! Nasıl sabâhladın?” Hârise:

“-Hakîkî bir mü’min olarak!” cevâbını verdi. Bu defâ Hazret-i Peygamber (s.a.v.):

“-Yâ Hârise! Senin îmânının hakîkatinin delîli nedir?” dedi. Hârise (r.a.):

“-Yâ Rasûlallâh! Nefsimi dünyâdan çektim. O kadar ki dünyânın taşı ile altını, çamuru ile gümüşü, (gam ile sürûru) bana müsâvî oldu. Gecelerimi uykusuz, gündüzlerimi susuz geçiriyorum. O hâle geldim ki şimdi Rabbimin arşını âşikâr bir şekilde görür gibiyim…” dedi. Bunun üzerine Allâh Rasûlü (s.a.v.):

“-Tamam yâ Hârise! Gönlünü bu hâliyle muhâfaza et! İşte istikâmet budur!” buyurdular. (Hey­se­mî, Mec­mau’z-Ze­vâ­id, I, 57)

KULUN VARABİLECEĞİ EN YÜCE MAKAM

Hak yolunda insanın varabileceği en yüce makâm, Allâh Teâlâ’nın kulundan râzı olmasıdır ki bu da kulun Allâh’dan râzılığı ve O’na teslîmiyyetinin bir mükâfâtıdır.

Kaynak: www.2g1d.com

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ