Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Teşehhüd (Tahiyyat) Duası

Teşehhüd (Tahiyyat) Duası

Teşehhüd (Tahiyyat) duası nasıl okunur? Teşehhüd (Tahiyyat) duası Arapçası, okunuşu ve anlamı.

Sözlükte “şehâdet getirmek, tahiyyata oturmak; şahitlik istemek” anlamlarına gelen teşehhüd, fıkıh terimi olarak namaz kılarken ka‘dede kelime-i şehâdeti içeren Tahiyyat duasını okumayı ifade eder.

TEŞEHHÜD (TAHİYYAT) DUASI

Hanefî, Hanbelî ve Zâhirîler tarafından tercih edilen İbn Mesut (r.a.) rivayetine göre teşehhüd metni şöyledir:

Teşehhüd (Tahiyyat) Duası Arapça:

Teşehhüd (Tahiyyat) Duası Okunuşu:

“et-Tahiyyâtü li’llâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibât es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetu’llāhi ve berekâtüh es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihîn eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” (Buhârî, “Eẕân”, 148, 150; Müslim, “Ṣalât”, 55)

Teşehhüd (Tahiyyat) Duası Anlamı:

Tahiyyat duasının anlamı şöyledir: “Bütün tâzimler, övgüler, mülkler, kavlî, bedenî ve malî ibadetler Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selâm bize ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Kesin olarak bilir ve beyan ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur ve şehâdet ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”

Şâfiler’in benimsediği İbn Abbas (r.a.) rivayetinde ilk cümle şöyledir: “et-Tahiyyâtü’l-mübârekâtü’s-salavâtü’t-tayyibâtü lillâh.” (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 24; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 178) Mâlikîler’in tercih ettiği Hz. Ömer (r.a.) rivayetindeki farklılık ise şöyledir: “et-Tahiyyâtü lillâh ez-zâkiyyâtü lillâh et-tayyibâtü’s-salavâtü lillâh.” (el-Muvaṭṭaʾ, “Ṣalât”, 53; Tahâvî, I, 261)

Kaynak: DİA

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ