Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Teksif Ne Demek? Teksif Kelimesinin Anlamı Nedir?

Teksif Ne Demek? Teksif Kelimesinin Anlamı Nedir?

Teksif ne demek? Teksif kelimesinin anlamı nedir?

Tek­sîf: Sı­kış­tır­ma, yo­ğun­laş­tır­ma, ko­yu­laş­tır­ma anlamlarına gelmektedir.

TEKSİF KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Cenâb-ı Hakk’ın muhabbetiyle dolu olan bir gönül, Allâh’ın sevmediklerine aslâ meyledemez. Cenâb-ı Hak’la beraberliğin gönül feyzi karşısında,Allah’tan uzaklaştıran her şey, gözden ve gönülden düşer. Nasıl ki Güneş’ten aldığı huzmeleri tek noktada toplayan bir mercek, altındaki çerçöpüyakıp kül ederse, Hakk’ın zikrine lâyıkıyla teksîf olan bir gönül de, kulu Rabbinden uzaklaştıran bütün fısk u fücûrdan, mâsivâdan ve mâlâyânîden kendini korur. Bu ise kolay elde edilen bir netice değildir. Zira bu, Cenâb-ı Hakk’ın zâhirî ve bâtınî bütün emirlerine riâyet edip yine zâhirî ve bâtınî bütün nehiylerinden titizlikle sakınarak idrâk edilebilen, yüksek bir kulluk kıvâmıdır. Cenâb-ı Hakk’ın râzı olacağı bütün hâl ve davranışlar, işte bu kıvâma ulaşmış olan bir kulun en tabiî vasfı hâline gelir.

*****

Allah Teâlâ’yı zikretmekten maksat, kalben O’nunla beraber olabilmektir. Yani dil, Hakk’ın esmâsını telâffuzla meşgulken, gönül de bütündikkatini Cenâb-ı Hakk’a teksif etmelidir. Zikrin feyz ve bereketine nâil olabilmek için; dilin söylediğini, gönül dili de tasdik ederek bunu dâimî birşuur ve idrâk hâline getirmelidir.

*****

Cenâb-ı Hak bizleri, yaratılış gâyemize teksif olmaktan ve aslî hedefimize odaklanmaktan alıkoyacak maddî-mânevî her türlü câzibenin tuzağına düşmekten muhafaza buyursun. Sadırlarımıza inşirah, kalplerimize firâset, gözlerimize basîret ihsân eylesin.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ