Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tefviz Ne Demek?

Tefviz Ne Demek?

Tefviz nedir? Tefviz ne anlama gelmektedir? Tefviz Etmek ne demektir? Tefviz kelimesine örnek cümleler…

Tef­viz: Ku­lun, tüm iş­le­ri­ni Al­lah -cel­le ce­lâ­lü­hû-’ya ha­vâ­le et­me­si ve O’nun yap­tı­ğı her işi gö­nül hoş­lu­ğu ile kar­şı­la­ma­sı, hiç­bir hu­sus­ta ne dil ne de kalb ile O’na iti­râz et­me­me­si. Tes­li­mi­yet. Te­vek­kül anlamlarına gelmektedir.

TEFVİZ KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Sakın sana bu cezâyı veren hâkimlere kızıp bedduâ etme. Nihâyet onlar da insandırlar. Yalancı şâhitlerin kurbânı olup böyle bir hüküm vermişler. Sen, mazlûmiyetinle şu hikmetli şiire kulak ver:

Ne kahrı dest-i âdâdan, ne lûtfu âşinâdan bil,Umûrun Hakk’a tefvîz et, Cenâb-ı Kibriyâ’dan bil!

*****

İbrâhîm Hakkı Erzurumî Hazretleri de âdetâ bu hâli hulâsa edercesine Hakk’a tefvîzini şöyle dile getirir:

Hep işleri fâyıktır,Birbirine lâyıktır,Neylerse muvâfıktır;Mevlâ’m görelim neyler,Neylerse güzel eyler!Vallâhi güzel etmiş,Billâhi güzel etmiş,Tallâhi güzel etmiş;Allâh görelim n’etmiş,N’etmişse güzel etmiş!..

*****

Müslümanlar tarafından fethedilip de kimseye mülk olarak taksîm edilmeksizin İslâm toplumu için alıkonulmuş olan topraklara mîrî arazî denir. Bunların mülkiyeti devlete aid olup yararlanma hakkı köylülere tapu ile tefvîz edilegelmiştir. Bunları tasarruf edenler kiracı statüsündedir. Devlete verecekleri belirli hisseler veya vergiler de “kira bedeli” niteliğindedir.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ