Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tavafın Sahih Olmasının Şartları

Tavafın Sahih Olmasının Şartları

Tavafın sahih olmasının dört şartı vardır. İşte tavafın geçerli olmasının şartları.

Tavafın sahih olmasının şartları şunlardır.

TAVAFIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

1. Niyet

Tavafın geçerli olması için niyet etmek şarttır. Niyetsiz yapılan tavaf geçerli olmaz. Ancak niyette farz tavaf, umre tavafı, veda tavafı şeklinde belirleme yapılmayıp mutlak olarak “tavaf yapmaya” niyet edilse yapılan geçerli olur. Me­sela farz tavafı yapmak isteyen bir kimse “farz tavafı yapma­ya niyet ettim” değil de “tavaf etmeye niyet ettim” dese bu tavaf farz tavaf olarak geçerli olur.

Şafiî mezhebine göre “ziyaret” ve “kudûm” tavafı için ni­yet şart değildir. Çünkü hacca niyet edilirken bu tavaflara da niyet edilmiş olur. Bu ikisinin dışındaki tavaflar için niyet et­mek şarttır.[1]

Niyetin Hacer-i Esved hizasını geçmeden yapılması gerekir. Tavaf yapacak kimse, Hacer-i Esved’i geçtikten son­ra niyet etse, yaptığı bu şavt geçerli olmaz. Şavtı tamamla­madan geri dönüp tekrar Hacer-i Esved hizasına gelirse, bu niyet geçerli olur. Geri dönmezse yaptığı ilk şavt geçerli ol­maz, bundan sonra yapacağı şavt, ilk şavt olur.

2. Tavafı Belirlenen Vakitte Yapmak

Kudûm tavafı, hac ihramına girdikten sonra ve Arafat vakfesinden önce,

Umre tavafı, ihrama girdikten sonra;

Ziyaret tavafı, kurban bayramının birinci günü fecr-i sadığın doğuşundan sonra,

Veda tavafı, hac menâsikinin tamamlanmasından son­ra yapılır.

Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre ziyaret tavafı, Zilhicce­’nin dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren yapılabilir.[2]

3. Tavafı Kâbe’nin Çevresinde ve Mescid-i Haram’ın İçinde Yapmak

Kâ’be’nin etrafında (metafta) veya metafı çevreleyen kapalı kısımlarda ve buraların üst katlarında yapılması ge­rekir. Mescid-i Haram‘ın dışından dolanarak yapılan tavaf geçerli olmaz.

4. Tavafın En Az Dört Şavtını Yapmak

Tavafın ilk dört şavtı farz, tavafı yedi şavta tamamla­mak vaciptir. Dört şavtı yapan kimsenin tavafı geçerli olur, eksik kalan şavtlar usulünce telafi edilirse her hangi bir ceza gerekmez.[3]

Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerinde ise tavafı yedi şavta tamamlamak farzdır. Bu mezheplere göre bir şavtın eksik bırakılması durumunda tavaf geçerli olmaz ve bunun sadaka vererek telafisi de mümkün değildir. Eksik kalan şavtın tamam­lanması gerekir.[4]

Dipnotlar:

[1] Nevevî, el-İzâh, s. 229.

[2] Nevevî, el-İzâh, s. 348.

[3] bk. Hacda Kurallara Aykırı Davranışlar ve Cezaları bölümü

[4] Kinânî, II, 781-783.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ