Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tahkik Ne Demek? Nedir?

Tahkik Ne Demek? Nedir?

Tahkik ne demek? Tahkik kelimesinin anlamı nedir? Tahkik kelimesine örnek cümleler…

Tahkik: Mâ­hi­ye­ti­ni araş­tı­rıp so­ruş­tur­ma. Kâ­inâ­tın sır­rı­nı kav­ra­ma. Doğ­ru­lu­ğu­nu ispatlama anlamlarına gelmektedir.

TAHKİK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Son iki cildin genişletilip yeniden gözden geçirilmesinde, hadis ve siyer kaynaklarını îtinâ ile tedkîk ve tahkîk ederek ihlâslı gayretlerini müşâhede ettiğim Murat Kaya ve diğer akademisyen kardeşlerimize teşekkür eder, bu hizmetlerinin bir sadaka-yı câriye olarak Hak katında makbûliyetini niyâz ederim.

*****

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı “mutmain bir nefs” ve “selîm bir kalp” ile idrâk etmek sûretiyle; ilmi irfâna, taklidi tahkîke, îmânı ihsan ufkuna yükseltme gayretidir.

*****

Birgün Hazret-i Safiyye -radıyallâhu anhâ-’nın câriyesi, hilâfeti zamânında Hazret-i Ömer’e:

“−Ey mü’minlerin emîri! Safiyye cumartesi gününü seviyor ve yahûdîlerle alâkasını devâm ettiriyor.” diye şikâyette bulunmuştu.

Bunun üzerine Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- bir adam göndererek durumu tahkîk etti.

Muhtereme vâlidemiz: “−Cumartesi gününü soruyorsun. Allâh onun yerine bana Cumâ’yı ihsân ettiğinden beri o günü sevmiyorum. Yahûdîler hakkındaki soruna gelince, onlar arasında benim akrabâlarım var, sıla-ı rahim yapıyorum.” cevâbını verdi. (İbn-i Hacer, el-İsâbe, IV, 347)

*****

Nitekim İmâm-ı Rabbânî Hazretleri: “Nefs-i mutmainneye kadar yapılan ibadetler ve kulluk, taklidîdir. Nefs-i mutmainnede ise bunlar taklidden tahkîke dönüşür (yani kemâle erer).” buyurmuştur.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ