Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tabir Nedir?

Tabir Nedir?

Tabir ne demek? Tabir kelimesi ne anlama gelmektedir? Tabir kelimesine örnek cümleler…

Tabir: İfâde, söz, yorum, yorumlama, rüyâ yorumu gibi anlamlara gelmektedir.

TABİR KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Biz bugün, bütün bu mânâları yalnızca “tefekkür etmek” veya “düşünmek” tâbirleriyle ifâde ediyoruz. Şüphesiz ki bu hâl, aziz milletimizi İslâm kültüründen tecrid etmek için lisânımızda yaşanan dehşetli tahrip ihânetinin acı bir neticesidir. Zira insan, kelimelerle düşünür. Mefhumları ve onların ifâde vâsıtaları olan kelimeleri eksiltilip çarpıtılmış bir lisan ile derin İslâmî tefekkürün ufuklarına açılmak mümkün değildir. Bu bakımdan Kur’ân kültüründen gelen kelimelerimize sahip çıkıp onları kullanarak yaşatmak ve onların yerine ikāme edilmek istenen uydurma dile aslâ îtibâr etmemek îcâb eder.

*****

Karıncanın, içinde yaşadığı köşkü ve ondaki güzellikleri bilme imkânı yoktur. Ancak insan, tefekkür ve tahayyülü sâyesinde nice âlemleri dolaşabilir. İlâhî sanat hârikalarını idrâk edebilir. Allah Teâlâ’nın insana lûtfettiği, sayılamayacak kadar sonsuz nîmetlerine mukâbil, kendi hiçlik ve acziyetini kavrayıp şükür secdelerine varabilir. Bunu ancak “insan” olan yapabilir. Yâhut diğer bir tâbirle ancak bunu yapabilenler, insanlık şeref ve haysiyetini taşıyabilirler.

*****

Yüce hakîkatlere karşı rûhunu hasta edip de bunun farkında olmayan kimseler hakkında Cenâb-ı Hak:

“Körler, sağırlar, dilsizler…” tâbirlerini kullanır.

*****

Nitekim Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hakkında söylenen “Muhammedü’l-Emîn” tâbiri, müşriklerin de dillerinden düşmezdi. Nitekim onlar kendi yandaşlarına değil, Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e güvenip emânetlerini teslîm ederlerdi.

*****

Teblîğ, İslâm dînini ve onun esaslarını anlatarak, insanların bu emirler istikâmetinde yaşamalarını sağlamaya çalışmaktır. En meşhur tâbiriyle teblîğ “emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ani’l-münker: İyi ve güzel olanı emretmek, kötü ve çirkin olan şeyden menetmek” diye bilinmektedir.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ