Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tabiîn’in Bazı Meşhur Muhaddisleri

Tabiîn’in Bazı Meşhur Muhaddisleri

Tabiîn’in bazı meşhur muhaddisleri kimlerdir?

Sahabe ve tâbiîn devrinde yetişen alimlerin, genellikle çok hadîs bilen kimselerdi.  Dolayısıyla, daha önce sözünü ettiğimiz ilim merkezlerinde yetişen tâbiîn de hadis alimi olarak şöhret kazanmış olmaları doğaldır. Bu tâbiîlerin hepsini burada zikretmek elbette mümkün değildir. Fakat bunlar arasında en çok şöhret kazananlardan birkaçı şunladır;

1.    Saîd İbnu’l-Müseyyib

Medine’nin tanınmış hadiscilerinden ve ‘Fukahay-ı Seb’a’ olarak bilinen yedi fakih den biridir. Hazreti Ömer’in hilafetinin ikinci yılında dünyaya gelmiştir. Saîd İbnu’l-Müseyyib, pek çok sahabîden hadis işitmiştir. Ayrıca Ebû Hureyre’nin kızıyla da evlendiği için, O’nun hadislerini en iyi bilenlerden sayılırdı.

Saîd İbnu’l-Müseyyib, 93/712 senesinde vefat etmiştir.

2.    İbn Şihab ez-Zuhrî                                  

Medine’de doğup büyümüş, ömrünün büyük bir kısmını da Şam’da geçirmiş büyük hadisçilerden biridir. Sahabenin son devrine yetişmiş ve hadîslerinin çoğunu “Kibaru’t-tâbiîn” denen tâbiîn büyüklerinden almıştır.

Zuhrî, 124/742 senesinde Şam’da vefat etmiş ve yine orada defnedilmiştir.

3.    Urve İbnu’z-Zubeyr

Tanınmış sahabîlerden Zubeyr İbnu’l-Avvam’ın oğlu, Hazreti Pey­gamberin ilk halîfesi Ebû Bekr’in torunudur. Esma Binti Ebî Bekr onun annesi, Peygamberimizin eşi Âişe de teyzesi idi. Urve’nın, özellikle Hazreti Âişe’ye olan yakınlığı, ondan pek çok hadîs rivayet etme imkanını sağlamıştır.

Urve İbnu’z-Zubeyr, 93/712 senesinde vefat etmiştir.

4.   Nâfi Mevla İbni Ömer

Nâfi, köle olmasına rağmen, hadis sahasında büyük şöhret kazanmış ve efendisi Abdullah b. Ömer’in hadislerinin büyük bir kısmı onun tarafından rivayet edilmiştir. Muhaddisler arasında güvenilirliğiyle de tanındığı için, İmam Malik’in ondan, onun da Abdullah b. Ömer’den rivayeti, en sahih rivayet ve bu isnad da en sahîh isnad olarak kabul edilmiştir.

Nâfi, Emevî halîfesi Ömer b. Abdilaziz tarafından Mısır’a Hazreti Pey­gamberin sünnetini öğretmek için gönderilmiştir. Nâfi 117/735 senesinde de Medine’de vefat etmiştir.

5.   İbrahim en-Neha’î

Kûfe’nin tanınmış fakîhlerinden biri ve meşhur bir tâbiî alimidir. Bazı sahabilerle görüşüp konuşmuş olmasına rağmen onların hiçbirinden hadis rivayet etmemiştir. Rivayet ettiği hadisleri ise, tâbiîlerin büyüklerinden ve kendi çağdaşları olan diğer tâbiîn almıştır. İbrahim en-Neha’î, 96/715 senesinde vefat etmiştir.

Tâbiîn veTebe-i Tâbiîn Kimlere Denir?

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ