Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Sürre Ne Demek? Sürre Alayı Nedir?

Sürre Ne Demek? Sürre Alayı Nedir?

Sürre ne demek? Sürre kelimesinin anlamı nedir? Sürre Alayı nedir? Sürre ifadesine örnek cümleler…

Sürre: Osmanlı Devleti’nde halîfelik makâmınca Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere fakîrleri ile âlimlerine gönderilen maddî hediye (para) anlamına gelir.

SÜRRE İFADESİNİN İÇİNDE GEÇTİĞİ ÖRNEK CÜMLELER

devrinde Medîne-i Münevvere’ye gönderilen Surre Alayı, şehre girmeden, yakın bir yerde konaklar, kendilerini Medîne’nin mânevî havasına hazırlayıp istihâreden sonra mânevî işâretle huzûr-i Rasûlullâh’a yaklaşırlar, ziyâretlerini îfâ ederlerdi. Dönüşlerinde de memleketlerine şifâ ve teberrük maksadıyla Medîne’nin mübârek toprağını götürürlerdi.

*****

Osmanlılar’ın titizlikle riâyet ettiği mübârek topraklara Surre Alayı gönderme an’anesi, ilk olarak Yıldırım Bâyezîd Han devrinde başlamıştır.Silsile-i Nakşibendiyye’den Hâce Bahâüddîn Nakşibend – kuddise sirruh-, Hâce Alâüddîn Attâr -kuddise sirruh-, Allâme Sâdeddîn Taftâzânî ve Hâfız-ı Şîrâzî, Yıldırım Han devrinde vefât eden büyük zâtlardır. Yâ Rabbî! Sen’in yolunda hizmeti başlarına tâc etmiş o müstesnâ insanların mânevî dünyalarından cümlemize bir nasîb ihsân eyle!.. Âmîn!..

*****

Yıldırım Bâyezîd devrinde Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere’ye gönderilmeye başlanan Surre Alayı, Çelebi Mehmed Han devrinde resmîleştirildi. 1413 tarihinde gerçekleştirilen ilk resmî Surre Alayı’nda Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere’ye 14 bin altın gönderilmiştir. İki mübârek beldeye vakfedilen bu hizmet, Osmanlı’daki dînî ve rûhî yapı ile Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e olan o dâsitânî muhabbet, bağlılık ve ihtirâmı ne kadar güzel sergilemektedir.

*****

Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere’ye âit olmak üzere binlerce vakıf kurulmuştur ki, bunlara umûmî bir isimle “Harameyn vakfı” adı verilir. Böyle vakıflara, bugünkü gibi petrolü olmayan o mübârek topraklarda ictimâî sulh, sükûn ve refâhı sağlamak için orta Avrupa’dan Yemen’e kadarher tarafta rastlanmaktaydı ve bunlar için ayrı bir idâre kurulmuştu. Bu vakıf gelirlerine ilâveten hemen her pâdişah, “Surre Alayı” denilen ve İstanbul’da dokunarak Kâbe’ye gönderilen örtünün gönderilişi sırasında hem Harameyn ve hem de mücâviri olan ahâlî için çeşitli hediye ve ihsanlarda bulunurdu ki, bu an’ane, devletin yıkılışına kadar devam etmiştir.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ