Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

SURELERİN KURAN’DAKİ SIRASI (MUSHAF SIRASI)

SURELERİN KURAN’DAKİ SIRASI (MUSHAF SIRASI)

Hangi sure nerede inmiştir? Kaç ayettir? Surelerin mushaf ve nüzul sıralanışı…

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e sallallahu aleyhi ve sellem indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

“Kur’ân’ı kesinlikle biz indirdik ve elbette onu yine biz koruyacağız.” (el- Hicr, 9)

“… Muhakkak o (Kur’ân), eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, Hakîm ve Hamîd olan Allâh tarafından indirilmiştir.” (Fussilet,41-42) buyurulur.

SURELERİN KURAN’DAKİ SIRASI (MUSHAF SIRASI)

Aşğıdaki tabloda surenin mushaftaki sırası, ayet sayısı, nuzül (iniş) sırası ve devamında meali, Arapçası ve tefsiri yer almaktadır. İstediğiniz surenin meali, Arapçası ve tefsiri kısmına tıklayarak sureye ulaşabilir, okuyabilirsiniz.

1 Fâtiha Sûresi 7 5 Meali, Arapçası, Tefsiri 2 Bakara Sûresi 286 87 Meali, Arapçası, Tefsiri 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Meali, Arapçası, Tefsiri 4 Nisâ Sûresi 176 92 Meali, Arapçası, Tefsiri 5 Mâide Sûresi 120 112 Meali, Arapçası, Tefsiri 6 En’âm Sûresi 165 55 Meali, Arapçası, Tefsiri 7 A’râf Sûresi 206 39 Meali, Arapçası, Tefsiri 8 Enfâl Sûresi 75 88 Meali, Arapçası, Tefsiri 9 Tevbe Sûresi 129 113 Meali, Arapçası, Tefsiri 10 Yunus Sûresi 109 51 Meali, Arapçası, Tefsiri 11 Hûd Sûresi 123 52 Meali, Arapçası, Tefsiri 12 Yusuf Sûresi 111 53 Meali, Arapçası, Tefsiri 13 Ra’d Sûresi 43 96 Meali, Arapçası, Tefsiri 14 İbrahim Sûresi 52 72 Meali, Arapçası, Tefsiri 15 Hicr Sûresi 99 54 Meali, Arapçası, Tefsiri 16 Nahl Sûresi 128 70 Meali, Arapçası, Tefsiri 17 İsrâ Sûresi 111 50 Meali, Arapçası, Tefsiri 18 Kehf Sûresi 110 69 Meali, Arapçası, Tefsiri 19 Meryem Sûresi 98 44 Meali, Arapçası, Tefsiri 20 Tâ-Hâ Sûresi 135 45 Meali, Arapçası, Tefsiri 21 Enbiyâ Sûresi 112 73 Meali, Arapçası, Tefsiri 22 Hac Sûresi 78 103 Meali, Arapçası, Tefsiri 23 Mü’minûn Sûresi 118 74 Meali, Arapçası, Tefsiri 24 Nûr Sûresi 64 102 Meali, Arapçası, Tefsiri 25 Furkan Sûresi 77 42 Meali, Arapçası, Tefsiri 26 Şuarâ Sûresi 227 47 Meali, Arapçası, Tefsiri 27 Neml Sûresi 93 48 Meali, Arapçası, Tefsiri 28 Kasas Sûresi 88 49 Meali, Arapçası, Tefsiri 29 Ankebût Sûresi 69 85 Meali, Arapçası, Tefsiri 30 Rûm Sûresi 60 84 Meali, Arapçası, Tefsiri 31 Lokman Sûresi 34 57 Meali, Arapçası, Tefsiri 32 Secde Sûresi 30 75 Meali, Arapçası, Tefsiri 33 Ahzâb Sûresi 73 90 Meali, Arapçası, Tefsiri 34 Sebe’ Sûresi 54 58 Meali, Arapçası, Tefsiri 35 Fâtır Sûresi 45 43 Meali, Arapçası, Tefsiri 36 Yâsin Sûresi 83 41 Meali, Arapçası, Tefsiri 37 Sâffât Sûresi 182 56 Meali, Arapçası, Tefsiri 38 Sâd Sûresi 88 38 Meali, Arapçası, Tefsiri 39 Zümer Sûresi 75 59 Meali, Arapçası, Tefsiri 40 Mü’min Sûresi 85 60 Meali, Arapçası, Tefsiri 41 Fussilet Sûresi 54 61 Meali, Arapçası, Tefsiri 42 Şûrâ Sûresi 53 62 Meali, Arapçası, Tefsiri 43 Zuhruf Sûresi 89 63 Meali, Arapçası, Tefsiri 44 Duhân Sûresi 59 64 Meali, Arapçası, Tefsiri 45 Câsiye Sûresi 37 65 Meali, Arapçası, Tefsiri 46 Ahkaf Sûresi 35 66 Meali, Arapçası, Tefsiri 47 Muhammed Sûresi 38 95 Meali, Arapçası, Tefsiri 48 Fetih Sûresi 29 111 Meali, Arapçası, Tefsiri 49 Hucurât Sûresi 18 106 Meali, Arapçası, Tefsiri 50 Kaf Sûresi 45 34 Meali, Arapçası, Tefsiri 51 Zâriyât Sûresi 60 67 Meali, Arapçası, Tefsiri 52 Tûr Sûresi 49 76 Meali, Arapçası, Tefsiri 53 Necm Sûresi 62 23 Meali, Arapçası, Tefsiri 54 Kamer Sûresi 55 37 Meali, Arapçası, Tefsiri 55 Rahmân Sûresi 78 97 Meali, Arapçası, Tefsiri 56 Vâkıa Sûresi 96 46 Meali, Arapçası, Tefsiri 57 Hadid Sûresi 29 94 Meali, Arapçası, Tefsiri 58 Mücâdele Sûresi 22 105 Meali, Arapçası, Tefsiri 59 Haşr Sûresi 24 101 Meali, Arapçası, Tefsiri 60 Mümtehine Sûresi 13 91 Meali, Arapçası, Tefsiri 61 Saf Sûresi 14 109 Meali, Arapçası, Tefsiri 62 Cum’a Sûresi 11 110 Meali, Arapçası, Tefsiri 63 Münâfikûn Sûresi 11 104 Meali, Arapçası, Tefsiri 64 Teğabün Sûresi 18 108 Meali, Arapçası, Tefsiri 65 Talâk Sûresi 12 99 Meali, Arapçası, Tefsiri 66 Tahrim Sûresi 12 107 Meali, Arapçası, Tefsiri 67 Mülk Sûresi 30 77 Meali, Arapçası, Tefsiri 68 Kalem Sûresi 52 2 Meali, Arapçası, Tefsiri 69 Hâkka Sûresi 52 78 Meali, Arapçası, Tefsiri 70 Meâric Sûresi 44 79 Meali, Arapçası, Tefsiri 71 Nuh Sûresi 28 71 Meali, Arapçası, Tefsiri 72 Cin Sûresi 28 40 Meali, Arapçası, Tefsiri 73 Müzzemmil Sûresi 20 3 Meali, Arapçası, Tefsiri 74 Müddessir Sûresi 56 4 Meali, Arapçası, Tefsiri 75 Kıyamet Sûresi 40 31 Meali, Arapçası, Tefsiri 76 İnsan Sûresi 31 98 Meali, Arapçası, Tefsiri 77 Mürselât Sûresi 50 33 Meali, Arapçası, Tefsiri 78 Nebe’ Sûresi 40 80 Meali, Arapçası, Tefsiri 79 Nâziât Sûresi 46 81 Meali, Arapçası, Tefsiri 80 Abese Sûresi 42 24 Meali, Arapçası, Tefsiri 81 Tekvir Sûresi 29 7 Meali, Arapçası, Tefsiri 82 İnfitâr Sûresi 19 82 Meali, Arapçası, Tefsiri 83 Mutaffifin Sûresi 36 86 Meali, Arapçası, Tefsiri 84 İnşikak Sûresi 25 83 Meali, Arapçası, Tefsiri 85 Bürûc Sûresi 22 27 Meali, Arapçası, Tefsiri 86 Târık Sûresi 17 36 Meali, Arapçası, Tefsiri 87 A’lâ Sûresi 19 8 Meali, Arapçası, Tefsiri 88 Gâşiye Sûresi 26 68 Meali, Arapçası, Tefsiri 89 Fecr Sûresi 30 10 Meali, Arapçası, Tefsiri 90 Beled Sûresi 20 35 Meali, Arapçası, Tefsiri 91 Şems Sûresi 15 26 Meali, Arapçası, Tefsiri 92 Leyl Sûresi 21 9 Meali, Arapçası, Tefsiri 93 Duhâ Sûresi 11 11 Meali, Arapçası, Tefsiri 94 İnşirâh Sûresi 8 12 Meali, Arapçası, Tefsiri 95 Tin Sûresi 8 28 Meali, Arapçası, Tefsiri 96 Alak Sûresi 19 1 Meali, Arapçası, Tefsiri 97 Kadir Sûresi 5 25 Meali, Arapçası, Tefsiri 98 Beyyine Sûresi 8 100 Meali, Arapçası, Tefsiri 99 Zilzâl Sûresi 8 93 Meali, Arapçası, Tefsiri 100 Âdiyât Sûresi 11 14 Meali, Arapçası, Tefsiri 101 Kâria Sûresi 11 30 Meali, Arapçası, Tefsiri 102 Tekâsür Sûresi 8 16 Meali, Arapçası, Tefsiri 103 Asr Sûresi 3 13 Meali, Arapçası, Tefsiri 104 Hümeze Sûresi 9 32 Meali, Arapçası, Tefsiri 105 Fil Sûresi 5 19 Meali, Arapçası, Tefsiri 106 Kureyş Sûresi 4 29 Meali, Arapçası, Tefsiri 107 Mâûn Sûresi 7 17 Meali, Arapçası, Tefsiri 108 Kevser Sûresi 3 15 Meali, Arapçası, Tefsiri 109 Kâfirûn Sûresi 6 18 Meali, Arapçası, Tefsiri 110 Nasr Sûresi 3 114 Meali, Arapçası, Tefsiri 111 Tebbet Sûresi 5 6 Meali, Arapçası, Tefsiri 112 İhlâs Sûresi 4 22 Meali, Arapçası, Tefsiri 113 Felâk Sûresi 5 20 Meali, Arapçası, Tefsiri 114 Nâs Sûresi 6 21 Meali, Arapçası, Tefsiri

SURELERİN NUZÜL (İNİŞ) SIRASI

Aşağıdaki tabloda sureler iniş yani nuzül sırasına göre sıralanmıştır. Nüzul sırasına göre ilk sure Alak suresidir. Sonrasında sırası ile devam etmektedir. Aynı zamanda surelerin nerede indikleride belirtilmiştir.

96 Alak الْعَلَقِ Mekke 1 19 68 Kalem الْقَلَمِ Mekke 2 52 73 Müzzemmil الْمُزَّمِّلِ Mekke 3 20 74 Müddessir الْمُدَّثِّرِ Mekke 4 56 1 Fatiha الْفَاتِحَةِ Mekke 5 7 111 Tebbet الْمَسَدِ Mekke 6 5 81 Tekvîr التَّكْو۪يرِ Mekke 7 29 87 A’lâ الْاَعْلٰى Mekke 8 19 92 Leyl الَّيْلِ Mekke 9 21 89 Fecr الْفَجْرِ Mekke 10 30 93 Duhâ الضُّحٰى Mekke 11 11 94 İnşirâh الْاِنْشِرَاحِ Mekke 12 8 103 Asr الْعَصْرِ Mekke 13 3 100 Âdiyât الْعَادِيَاتِ Mekke 14 11 108 Kevser الْكَوْثَرِ Mekke 15 3 102 Tekâsür التَّكَاثُرِ Mekke 16 8 107 Mâ’ûn الْمَاعُونِ Mekke 17 7 109 Kâfirûn الْكَافِرُونَ Mekke 18 6 105 Fîl الْف۪يلِ Mekke 19 5 113 Felak الْفَلَقِ Medine 20 5 114 Nâs النَّاسِ Medine 21 6 112 İhlâs الْاِخْلَاصِ Mekke 22 4 53 Necm النَّجْمِ Mekke 23 62 80 Abese عَبَسَ Mekke 24 42 97 Kadir الْقَدْرِ Mekke 25 5 91 Şems الشَّمْسِ Mekke 26 15 85 Büruc الْبُرُوجِ Mekke 27 22 95 Tîn التّ۪ينِ Mekke 28 8 106 Kureyş قُرَيْشٍ Mekke 29 4 101 Kâri’a الْقَارِعَةِ Mekke 30 11 75 Kıyamet الْقِيٰمَةِ Mekke 31 40 104 Hümeze الْهُمَزَةِ Mekke 32 9 77 Mürselât الْمُرْسَلَاتِ Mekke 33 50 50 Kaf قۤ Mekke 34 45 90 Beled الْبَلَدِ Mekke 35 20 86 Târık الطَّارِقِ Mekke 36 17 54 Kamer الْقَمَرِ Mekke 37 55 38 Sâd صۤ Mekke 38 88 7 A’raf الْاَعْرَافِ Mekke 39 206 72 Cin الْجِنِّ Mekke 40 28 36 Yâsîn يٰسۤ Mekke 41 83 25 Furkan الْفُرْقَانِ Mekke 42 77 19 Meryem مَرْيَمَ Mekke 44 98 35 Fâtır فَاطِرٍ Mekke 44 45 20 Tâhâ طٰهٰ Mekke 45 135 56 Vâkı’a الْوَاقِعَةِ Mekke 46 96 26 Şu’arâ الشُّعَرَاءِ Mekke 47 227 27 Neml النَّمْلِ Mekke 48 93 28 Kasas الْقَصَصِ Mekke 49 88 17 İsrâ الْاِسْرَاۤءِ Mekke 50 111 10 Yunus يُونُسَ Mekke 51 109 11 Hûd هُودٍ Mekke 52 123 12 Yusuf يُوسُفَ Mekke 53 111 15 Hicr الْحِجْرِ Mekke 54 99 6 En’am الْاَنْعَامِ Mekke 55 165 37 Sâffât الصَّاۤفَّاتِ Mekke 56 182 31 Lokman لُقْمٰانَ Mekke 57 34 34 Sebe’ سَبَأٍ Mekke 58 54 39 Zümer الزُّمَرِ Mekke 59 75 40 Mü’min الْمُؤْمِنِ Mekke 60 85 41 Fussilet فُصِّلَتْ Mekke 61 54 42 Şûrâ الشُّورٰى Mekke 62 53 43 Zuhruf الزُّخْرُفِ Mekke 63 89 44 Duhân الدُّخَانِ Mekke 64 59 45 Câsiye الْجَاثِيَةِ Mekke 65 37 46 Ahkaf الْاَحْقَافِ Mekke 66 35 51 Zâriyât الذَّارِيَاتِ Mekke 67 60 88 Gâşiye الْغَاشِيَةِ Mekke 68 26 18 Kehf الْكَهْفِ Mekke 69 110 16 Nahl النَّحْلِ Mekke 70 128 71 Nûh نُوحٍ Mekke 71 28 14 İbrahim اِبْرٰه۪يمَ Mekke 72 52 21 Enbiyâ الْاَنْبِيَاءِ Mekke 73 112 23 Mü’minûn الْمُؤْمِنُونَ Mekke 74 118 32 Secde السَّجْدَةِ Mekke 75 30 52 Tûr الطُّورِ Mekke 76 49 67 Mülk الْمُلْكِ Mekke 77 30 69 Hâkka الْحَاقَّةِ Mekke 78 52 70 Meâric الْمَعَارِجِ Mekke 79 44 78 Nebe’ النَّبَأِ Mekke 80 40 79 Nâzi’ât النَّازِعَاتِ Mekke 81 46 82 İnfitâr الْاِنْفِطَارِ Mekke 82 19 84 İnşikâk الْاِنْشِقَاقِ Mekke 83 25 30 Rum الرُّومِ Mekke 84 60 29 Ankebut الْعَنْكَبُوتِ Mekke 85 69 83 Mutaffifîn الْمُطَفِّف۪ينَ Mekke 86 36 2 Bakara الْبَقَرَةِ Medine 87 286 8 Enfal الْاَنْفَالِ Medine 88 75 3 Âl-i İmran اٰلِ عِمْرٰنَ Medine 89 200 33 Ahzab الْاَحْزَابِ Medine 90 73 60 Mümtehine الْمُمْتَحِنَةِ Medine 91 13 4 Nisâ النِّسَاءِ Medine 92 176 99 Zilzâl الزِّلْزَالِ Medine 93 8 57 Hadîd الْحَد۪يدِ Medine 94 29 47 Muhammed مُحَمَّدٍ Medine 95 38 13 Ra’d الرَّعْدِ Mekke 96 43 55 Rahman الرَّحْمٰنِ Mekke 97 78 76 İnsân الْاِنْسَانِ Medine 98 31 65 Talak الطَّلَاقِ Medine 99 12 98 Beyyine الْبَيِّنَةِ Medine 100 8 59 Haşr الْحَشْرِ Medine 101 24 24 Nûr النُّورِ Medine 102 64 22 Hacc الْحَجِّ Mekke 103 78 63 Münafikun الْمُنَافِقُونَ Medine 104 11 58 Mücadele الْمُجَادَلَةِ Medine 105 22 49 Hucurât الْحُجُرَاتِ Medine 106 18 66 Tahrim التَّحْر۪يمِ Medine 107 12 64 Teğabun التَّغَابُنِ Medine 108 18 61 Saf الصَّفِّ Medine 109 14 62 Cum’a الْجُمُعَةِ Medine 110 11 48 Fetih الْفَتْحِ Medine 111 29 5 Mâide الْمَائِدَةِ Medine 112 120 9 Tevbe التَّوْبَةِ Medine 113 129 110 Nasr النَّصْرِ Medine 114 3

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ