Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"Sultana ve Başkalarına Şehinşah Demeyin" Hadisi

"Sultana ve Başkalarına Şehinşah Demeyin" Hadisi

Sultana ve diğer yöneticilere Şehinşah demek neden haram kılındı?

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Azîz ve Celîl olan Allah katında en kötü isim, Melikü’l-emlâk (melikler meliki) diye isimlendirilen kimsenin adıdır.” (Buhârî, Edeb 114; Müslim, Âdâb 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 62; Tirmizî, Edeb 66)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Peygamber Efendimiz, sahâbîleri çocuklarına koyacakları isimler hususunda uyarır, yeni doğan çocukların adlarını bazı kere kendisi koyar, bazı kere de konulmasını tavsiye ettiği isimleri onlara bildirirdi. Câhiliye döneminde konulan ve İslâm nazarında makbul olmayan isimlerin çocuklara verilmemesini ister, sahâbeden câiz olmayan isimlerle anılanların önceki adlarını uygun olanlarıyla değiştirirdi. Bu hadiste ad olarak konulması yasaklanan Melikü’l-emlâk’in anlamı, bütün mülklerin sahibi demektir. Mülkün tamamı Allah’ın olduğu için bir insana böyle ad verilmesi dinimizde câiz görülmemiş, haram kılınmıştır. Farsça’da bunun karşılığı şehinşâh (şâhinşâh) tır. Müslim’in bir başka rivayeti şöyledir: “Kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın en fazla gazap edeceği en pis ve en kindar adam Melikü’l-emlâk adını alan kimsedir. Allah’tan başka melik yoktur.” (Müslim, Âdâb 21) Sadece bu ad değil, Rahman, Kuddûs, Hâlık, Cebbâr, Müheymin gibi Allah’a mahsus adların konulması da yasaklanmıştır. Çünkü böyle adlarda kula yakışmayan bir büyüklük vardır. Ancak Abdurrahman, Abdülkuddüs, Abdülhâlık, Abdülcebbâr ve Abdülmüheymin gibi isimler konulması hem câiz hem de tavsiye edilmiştir.

Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Allah’tan başkasının adlandırılması câiz olmayan isimleri mahlûkattan birine vermek haram kılınmıştır.

2. Allah’a mahsus adları insanlara isim olarak vermemek gerekir.

3. Çocuklara Abdülmelik, Abdurrahman, Abdülkuddûs ve benzeri isimler konulması câiz olup bu adlar Peygamber Efendimiz tarafından teşvik edilmiştir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ